Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Veiligheid

Factsheet Toezicht en Handhaving Kinderopvang

Hoe wordt het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang uitgevoerd? Waarop inspecteert de GGD en wanneer? Wat is de rol van de gemeente? En vooral: op welke plaatsen in het proces van toezicht en handhaving kan de oudercommissie een belangrijke rol spelen?

Tweede editie ‘Samen zijn wij iedereen’

Van 21 tot en met 25 maart 2022 organiseert de Stichting School en Veiligheid voor de tweede maal de campagne ‘Samen zijn wij iedereen’. In de tweede editie ligt de focus op het mbo als gemeenschap.

Netwerksessie ‘Online shaming – Aan de slag met preventie’

Op 8 februari, tijdens Safer Internet Day, organiseert Netwerk Mediawijsheid i.s.m. Helpwanted en Bureau Jeugd & Media de online sessie ‘Online shaming – Aan de slag met preventie’.

Kwart van basisscholen heeft te maken met online shaming

Een op de vier basisscholen heeft te maken met het ongewenst verspreiden van digitale naaktfoto’s van leerlingen, blijkt uit onderzoek van Pointer en DUO Onderwijsonderzoek & Advies naar het basis- en voorgezet onderwijs. Dat terwijl scholen op dit moment niet verplicht zijn om les te geven over online shaming.

Tips voor leerlingen om pesten te stoppen

Wat kun je als leerling doen als je gepest wordt? Op de website van Pestweb, een initiatief van School & Veiligheid, vinden kinderen en jongeren (po, vo) informatie over pesten op school en tips en adviezen om pesten tegen te gaan. Deze tips zijn nu aangevuld met twee mooie, informatieve animaties over ‘Hulp vragen’ en ‘Opkomen voor jezelf’. Bekijk de filmpjes op de website van Pestweb en deel ze met je leerlingen.

Inspectie-cijfers over seksuele grensoverschrijding bekend

Woensdag 24 november publiceerde de Inspectie van het Onderwijs het jaarlijkse overzicht van meldingen die zijn binnengekomen bij de vertrouwensinspecteurs. Daaruit blijkt dat het aantal meldingen van seksueel misbruik door onderwijsprofessionals richting minderjarige leerlingen evenals vorig jaar alarmerend is.

Conferentie School & Veiligheid 30 maart 2022 voor PO, VO en MBO

Jaarlijks organiseert Stichting School & Veiligheid de conferentie ‘Met Alle Respect!’ voor onderwijsprofessionals. Tijdens deze conferentie staat sociale veiligheid in en om de school centraal. De conferentie kent elk jaar een ander thema. Bij de editie van 2022, op 30 maart 2022, heeft School & Veiligheid een actueel thema verwerkt in de conferentie: ‘Heb jij je leerling in beeld?’

Bouwstenen veilige en beweegvriendelijke schoolomgeving

Hoe creëer je een veilige en beweegvriendelijke schoolomgeving? Dat is te lezen in de tipsheet ‘Bouwstenen veilige en beweegvriendelijke schoolomgeving’ van het Kenniscentrum Sport & Bewegen. De tipsheet is ontwikkeld naar aanleiding van de inspiratiesessie ‘Veilige en beweegvriendelijke schoolomgeving’ van 3 november 2020 georganiseerd door ‘Werken in Beweging’ – een samenwerking van Wandelnet, Fietsersbond, JOGG en Kenniscentrum Sport & Bewegen.

‘Sociale media onveilig voor kinderen’

Socialemedia-apps vormen een onveilige omgeving voor kinderen en zijn daarom niet geschikt voor hen. Dat concludeert de Consumentenbond na het doorlichten van Facebook, Instagram, Signal, Snapchat, Telegram, TikTok, WhatsApp en YouTube.

Bijna 1300 meldingen over onderwijs bij vertrouwensinspecteurs in schooljaar 2020/2021

In het schooljaar 2020/2021 hebben de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs 1296 meldingen ontvangen over het onderwijs. Dit is een lager aantal dan eerdere jaren. Doordat in dit jaar de scholen voor langere periode gesloten waren wegens corona, is een kwantitatieve vergelijking met voorgaande jaren niet goed mogelijk.

Gendi.nl is de opvolger van Gay&School

Stichting School & Veiligheid heeft op 5 oktober een nieuwe themawebsite gelanceerd over gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs. Gendi.nl is de eigentijdse opvolger van Gay&School. Gendi inspireert en adviseert schoolprofessionals in het basis- en voortgezet onderwijs en het mbo.

Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS) weer open

Een goede ventilatie is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van leerlingen. Daarom is het goed nieuws dat per 1 oktober 2021 de Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS) weer open is. Deze uitkering is bedoeld om het binnenmilieu van bestaande schoolgebouwen in het po primair onderwijs en vo voortgezet onderwijs te verbeteren via ventilatie. De SUVIS wordt uitgevoerd door de RVO.

Kinderombudsvrouw wil pesten strafbaar stellen

Pesten kan mogelijk alleen worden bestreden door het strafbaar te stellen. Dat stelt Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer. Zij presenteert de opening van het pestonderzoek, waarbij onder meer wordt gekeken naar de oorzaken, impact en aanpak van pesten.

Lhbti-leerling vaker gepest door leraar

Lhbti-leerlingen zijn vaker dan andere leerlingen slachtoffer van pesten door leraren en ander schoolpersoneel. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en de Rijksuniversiteit Groningen, gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Adolescent Health.

Belangrijke veranderingen thema Fysieke veiligheid en themacertificaat Roken en alcohol

Werkt uw school in het kader van Gezonde School aan het thema Fysieke veiligheid of Roken en alcohol? Of is uw school dat van plan? Dan geldt voor uw school een aantal belangrijke veranderingen: Fysieke veiligheid is per 2022 geen gezondheidsthema meer binnen Gezonde School. Het themacertificaat Roken en alcohol wordt per 2022 niet meer toegekend.