Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Veiligheid

Basisschool Oud Zandbergen in Huis ter Heide winnaar ANWB Verkeersplein Utrecht

De winnaar van de actie ‘een ANWB Verkeersplein voor een schoolplein’ in de provincie Utrecht is basisschool Oud Zandbergen in Huis ter Heide. Woensdag 21 september werd het ANWB Verkeersplein feestelijk geopend in het bijzijn van alle leerlingen en Marga de Jager, bestuursvoorzitter ANWB. In de periode tot en met 5 oktober maakt de ANWB ook de winnaars in de andere elf provincies bekend.

Veilig Verkeer Nederland lanceert Schoolplein-Challenge voor basisscholen

Op 22 augustus, de dag dat de basisscholen in Regio Midden hun deuren openden, is Veilig Verkeer Nederland (VVN) begonnen met de campagne ‘Onze scholen zijn weer begonnen’. Nieuw dit jaar is de Schoolplein-Challenge van VVN. De challenge roept alle groepen van alle basisscholen op om op een zo origineel mogelijke manier de slogan ‘Onze scholen zijn weer begonnen’ op het schoolplein aan te brengen of te uiten en daar een voorbeeld van in te zenden.

De Gouden Weken

Na elke vakantie doorloopt een groep bepaalde fasen in het proces van groepsvorming. De eerste weken aan het begin van het schooljaar worden de Gouden Weken genoemd. Deze weken zijn bij uitstek geschikt om een fundament neer te zetten voor een goede groepsvorming en fijne sfeer. Leerlingen verkennen elkaar, de leraar en de regels. Stichting School & Veiligheid geeft informatie en tips voor de Gouden Weken.

Hoe kunnen onderwijsprofessionals (gendergerelateerd) geweld voorkomen?

Act4Respect organiseert op woensdagmiddag 9 november een congres in Utrecht voor onder andere onderwijsprofessionals en jongerenwerkers. Het congres zal in het teken staan van hoe kleine veranderingen in je dagelijkse werkzaamheden een groot effect kunnen hebben op de preventie van (gendergerelateerd) geweld. Bijwonen is gratis. Online erbij zijn kan ook.

SCP: Aandacht nodig voor lhbti-leerlingen

Uit de ‘LHBT-monitor 2022’, die het Sociaal en Cultureel Planbureau 5 juli publiceerde, blijkt dat de situatie van lhbti-leerlingen op school nog veel aandacht nodig heeft. In sommige gevallen is hun veiligheidsgevoel zelfs verslechterd. De monitor geeft het onderwijs aanbevelingen om het schoolklimaat te verbeteren, waarbij School & Veiligheid de scholen praktisch kan ondersteunen.

Praten over pesten en discriminatie helpt

Onlangs publiceerde de Kinderombudsman het onderzoeksrapport ‘In eenzaamheid gepest’. Uit het rapport blijkt eens te meer dat leraren het verschil kunnen maken bij pesten. Stichting School & Veiligheid is blij met dit verdiepend onderzoek en dat hierbij de stem van de kinderen en jongeren centraal staat. Alarmerend is dat een op de drie leerlingen discriminatie ervaart als grond voor pesten. Wat kun je als onderwijsprofessional doen tegen pesten en discriminatie?

Ondanks ophef wijzen meer reformatorische scholen homohuwelijk af

Ondanks de ophef over de ‘antihomoverklaring’ van reformatorische basisscholen twee jaar geleden, is er weinig veranderd. In hun meest recente online schoolgidsen en identiteitsprofielen keuren 36 van de 161 scholen seksuele relaties tussen twee mensen van hetzelfde geslacht nog steeds af. Dat zijn er meer dan twee jaar geleden, blijkt uit onderzoek van Pointer. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil de scholen nog scherper controleren. “De zorgen hierover zijn afgelopen jaren niet afgenomen.”

Minister wil genderongelijkheid in het onderwijs tegengaan

Minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs heeft de Kamer donderdag 12 mei in een brief laten weten dat hij maatregelen neemt om genderongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan. Hij baseerde zijn beleid mede op de verkenning die School & Veiligheid in 2021 uitvoerde. Voor School & Veiligheid ligt er nu een taak in de bewustwording dat ongelijkheid op school tussen meiden en jongens ook kan leiden tot sociale onveiligheid.

‘Grapje! Moet toch kunnen?!’ slogan Week tegen Pesten 2022

De slogan van de Week Tegen Pesten 2022 is ‘Grapje! Moet toch kunnen?!’. Grapjes zijn heel leuk en zorgen voor gezelligheid en verbinding. Maar grapjes hebben ook een andere kant en kunnen kwetsend zijn. Hoe ga je daarmee om en zorg je samen voor een goede sfeer? Daar gaat de Week Tegen Pesten 2022 over. De week is van 26 tot en met 30 september en is een initiatief van de Stichting School & Veiligheid.

VVN organiseert dodehoekles voor kinderen met een visuele beperking

Voor het eerst in de geschiedenis van het 90-jarig bestaan van Veilig Verkeer Nederland organiseerde de verkeersclub afgelopen vrijdag dodehoeklessen voor slechtziende en blinde kinderen. Ongevallen met groot vervoer zoals bussen, vrachtauto’s en bestelauto’s hebben vaak ernstige gevolgen voor de tegenpartij. Door de omvang van de vrachtauto heeft de chauffeur slecht zicht. Jaarlijks vallen er ongeveer tien doden door dodehoekongevallen (SWOV, 2016).

Verkeerseducatie met Minecraft

Op 15 maart a.s. lanceert Veilig Verkeer Nederland (VVN) in het jaar van haar 90-jarig bestaan ‘VVN Minecraft Verkeerseducatie’. Dit gebeurt samen met verkeersminister Mark Harbers en onderwijsminister Dennis Wiersma. In het hele land spelen honderden basisscholen en meer dan 10.000 leerlingen live mee.

Stevigere aanpak voor veiligheid op school

Omdat elke leerling zich vrij en veilig moet kunnen voelen op school, komt er een meldpunt voor leerlingen en ouders, een meldplicht voor scholen bij ernstige incidenten en gaat de Inspectie eerder en harder ingrijpen. Dat is nodig, omdat nog altijd tienduizenden leerlingen worden gepest en lastiggevallen. Dat schrijft de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, Dennis Wiersma, op 4 maart in een brief over Veilig en vrij onderwijs aan de Tweede Kamer.

In gesprek over ‘The Voice of Holland’ op school

De beschuldigingen van misstanden en seksueel grensoverschrijdend gedrag rond tv-programma ‘The Voice’ zullen leerlingen en studenten niet ontgaan. Ze zien en horen erover in de (sociale) media, van leeftijdsgenoten, hun ouders en op school. Sommigen van hen hebben bovendien zelf nare ervaringen met seksuele grensoverschrijding. Op school kan dit alles emoties, vragen en onzekerheden oproepen en leiden tot gesprekken onder leerlingen, studenten en collega’s. De treurige situatie biedt volgens School & Veiligheid echter ook een kans om met leerlingen, studenten en collega’s te spreken over omgangsvormen.

Factsheet Toezicht en Handhaving Kinderopvang

Hoe wordt het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang uitgevoerd? Waarop inspecteert de GGD en wanneer? Wat is de rol van de gemeente? En vooral: op welke plaatsen in het proces van toezicht en handhaving kan de oudercommissie een belangrijke rol spelen?

Tweede editie ‘Samen zijn wij iedereen’

Van 21 tot en met 25 maart 2022 organiseert de Stichting School en Veiligheid voor de tweede maal de campagne ‘Samen zijn wij iedereen’. In de tweede editie ligt de focus op het mbo als gemeenschap.