Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Veiligheid

Gendi.nl is de opvolger van Gay&School

Stichting School & Veiligheid heeft op 5 oktober een nieuwe themawebsite gelanceerd over gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs. Gendi.nl is de eigentijdse opvolger van Gay&School. Gendi inspireert en adviseert schoolprofessionals in het basis- en voortgezet onderwijs en het mbo.

Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS) weer open

Een goede ventilatie is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van leerlingen. Daarom is het goed nieuws dat per 1 oktober 2021 de Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS) weer open is. Deze uitkering is bedoeld om het binnenmilieu van bestaande schoolgebouwen in het po primair onderwijs en vo voortgezet onderwijs te verbeteren via ventilatie. De SUVIS wordt uitgevoerd door de RVO.

Kinderombudsvrouw wil pesten strafbaar stellen

Pesten kan mogelijk alleen worden bestreden door het strafbaar te stellen. Dat stelt Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer. Zij presenteert de opening van het pestonderzoek, waarbij onder meer wordt gekeken naar de oorzaken, impact en aanpak van pesten.

Lhbti-leerling vaker gepest door leraar

Lhbti-leerlingen zijn vaker dan andere leerlingen slachtoffer van pesten door leraren en ander schoolpersoneel. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en de Rijksuniversiteit Groningen, gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Adolescent Health.

Belangrijke veranderingen thema Fysieke veiligheid en themacertificaat Roken en alcohol

Werkt uw school in het kader van Gezonde School aan het thema Fysieke veiligheid of Roken en alcohol? Of is uw school dat van plan? Dan geldt voor uw school een aantal belangrijke veranderingen: Fysieke veiligheid is per 2022 geen gezondheidsthema meer binnen Gezonde School. Het themacertificaat Roken en alcohol wordt per 2022 niet meer toegekend.

Webinar ‘Als criminaliteit de school raakt’

Ondermijnende en georganiseerde criminaliteit is geen ver-van-mijn-bedshow meer. Criminelen ronselen jongeren om te dealen, geld wit te wassen of pakjes te bezorgen. Dit speelt niet alleen maar buiten schooltijd, het komt ook de klas in. Er zijn scholen die te maken hebben gehad met leerlingen die in de klas dealen of een verboden wapen meenemen. Hoe wapen je het sociale veilige schoolklimaat tegen onveilige invloeden en verleidingen? Daarover organiseert de Stichting School & Veiligheid een webinar.

Start VVN-campagne ‘Onze scholen zijn weer begonnen’

Na een lange zomervakantie openen de eerste scholen maandag 23 augustus weer hun deuren. In de praktijk betekent dit meer verkeersdrukte en doorgaans helaas ook een ongevalspiek onder fietsende scholieren. Om het aantal ongevallen in deze periode terug te dringen schaalt Veilig Verkeer Nederland (VVN) de activiteiten rondom haar scholierencampagne dit jaar op. Naast spandoeken en posters in het straatbeeld met de tekst ‘Onze scholen zijn weer begonnen’, verschijnt dezelfde boodschap dit jaar ook op het navigatiescherm van honderdduizenden automobilisten. En er is een bijzonder gedicht.

Agressief gedrag op school

Opstandig en agressief gedrag komt overal voor waar mensen in groepen samen komen. Dus óók op school en in de klas. Om een sociaal veilig schoolklimaat te waarborgen is het daarom van belang agressief gedrag te verkleinen of proberen voor te zijn, door de aanleidingen van agressie te verkleinen. Stichting School & Veiligheid zet het op een rij. De teksten hieronder gaan over het primair onderwijs.

Tips voor veilig vervoer van kinderen in de vakantieperiode

In de zomervakantie maken kinderopvangorganisaties extra uitstapjes met de kinderen. Daarom is het belangrijk dat we nogmaals kritisch kijken naar het veilig vervoer van kinderen. Brancheorganisaties Kinderopvang (BK), Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) delen graag een aantal praktische tips.

Risicoach van VeiligheidNL helpt kinderopvang bij risicovol spelen

Hoe vind je in de kinderopvang bij jonge kinderen de juiste balans tussen enerzijds beschermen tegen gevaar en anderzijds de ruimte geven om te leren omgaan met risico’s. Voor dit laatste, ‘het versterken van kinderen’ zet VeiligheidNL zich in, onder andere met risicovol spelen. Om pedagogisch medewerkers én beleidsmedewerkers in de kinderopvang te helpen aan de slag te gaan met risicovol spelen, ontwikkelde VeiligheidNL de toolkit Risicoach.

Wet burgerschapsonderwijs gaat op 1 augustus in

De nieuwe wet voor burgerschapsonderwijs op basisscholen en middelbare scholen gaat per 1 augustus in. Daar heeft de Eerste Kamer dinsdag 22 juni mee ingestemd.

Aanpak daders seksueel geweld kinderen nog steeds onvoldoende

Er lijkt weinig te zijn veranderd de afgelopen jaren in de aanpak van daders van seksueel geweld tegen kinderen. Dat blijkt uit de Dadermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2015-2019.

Oproep: Meepraten over criminaliteit op school

Handel in drugs, het dragen van wapens op school; het komt helaas onder leerlingen voor. Een protocol kan de school hierbij helpen, maar de praktijk is vaak weerbarstiger. Stichting School & Veiligheid wil graag vanuit de praktijk horen tegen welke (juridisch en pedagogische) dilemma’s je bent aan gelopen. Is er informatie die je nodig hebt, maar niet weet te vinden? Heb je voorbeelden die je anoniem wilt delen? Wat ging goed, wat was lastig?

Op je gemak met ongemak

Stichting School & Veiligheid organiseert op woensdag 14 april de landelijke onderwijsconferentie Met Alle Respect! Tijdens deze jaarlijkse conferentie komen allerlei thema’s aan bod rond sociale veiligheid in het PO, VO en MBO. Denk aan workshops over pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag en samenwerken met ouders. Deze (online) editie gaat over ongemakkelijke situaties die je als leraar tegenkomt in de dagelijkse praktijk. Het thema is daarom: Op je gemak met ongemak.

Doe mee aan internationaal onderzoek over veilige heropening scholen

De UNESCO Chair Global Health & Education nodigt mensen werkzaam in het onderwijs en de gezondheidssector uit mee te doen aan het internationale onderzoek naar de veilige heropening van scholen. Doel is ervaringen en meningen van mensen werkzaam in het onderwijs en de gezondheidssector wereldwijd te verzamelen over de manier waarop in hun land scholen tijdens de COVID-19 pandemie veilig zijn heropend en/of open gehouden.