Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Veiligheid

Praktijkvoorbeeld schoolveiligheid: samenwerking onderwijs, jeugdwerk, politie

In de aanpak van ondermijnende jeugdcriminaliteit is de gemeente Arnhem het VIOS-project gestart: Veilig In en Om School. Een samenwerking voor schoolveiligheid tussen onderwijs, jongerenwerk, politie en andere partijen. Mette van Duijn is als kwartiermaker betrokken bij dit project, dat ze twee jaar geleden opzette. Ze vertelt er over in het online magazine Jeugdcriminaliteit van het Nederlands Jeugdinstituut.

‘Goed voor elkaar!’ thema Week Tegen Pesten 2023

Van 25 tot en met 29 september 2023 organiseert de Stichting School & Veiligheid de Week Tegen Pesten. Het thema is dit jaar ‘Goed voor elkaar!’.

Sociale veiligheid in de Staat van het Onderwijs 2023

Een sociaal veilige leeromgeving zou een vanzelfsprekende basis moeten zijn in het onderwijs. Dat zei Alida Oppers, inspecteur-generaal van het Onderwijs, tijdens de presentatie van de Staat van het Onderwijs 2023. In dit rapport geeft de Inspectie van het Onderwijs jaarlijks een overzicht van de belangrijkste bevindingen in het onderwijs. Hieronder licht Stichting School & Veiligheid een aantal onderwerpen op het gebied van sociale veiligheid uit.

Wat kan de school doen tegen pesten?

Als beleidsmaker in het onderwijs wil je dat alle leerlingen zich veilig voelen en met plezier naar school gaan. Pestgedrag draagt niet bij aan een veilig klimaat. Wat kan de school doen om pestgedrag te voorkomen en verminderen? Het Nederlands Jeugdinstituut zet het op een rijtje.

Respectvol gedrag begint bij ‘Wat vind ik fijn?’

Het afgelopen jaar is het veel gegaan over grenzen en het overschrijden daarvan. Voor de Week van de Lentekriebels (20-24 maart) heeft Rutgers dit mooi vertaald naar de basis: ‘Wat vind ik fijn?’.

Leraar van het Jaar 2022 over pesten en met elkaar omgaan

Hoe gaat Lennart van der Meulen, leraar van het jaar 2022, om met pesten en hoe leerlingen met elkaar omgaan? Dat komt aan de orde in een interview dat School & Veiligheid met hem had. Lennart is ruim zeven jaar leraar van groep 5/6 van basisschool De Gouden Griffel in Berkel en Rodenrijs.

Actieprogramma moet onderwijsprofessionals helpen bij het respecteren van seksuele grenzen door jongeren

Professionals in onderwijs, welzijn en zorg weten hoe zij seksualiteit bespreekbaar maken en helpen jongeren om elkaars wensen en grenzen te herkennen en te respecteren. Dat is een van de doelen van het Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Het kabinet heeft dat op 13 januari naar de Tweede Kamer gestuurd.

Onderwijsconferentie ‘Met alle respect! Samen voor een sociaal veilige school'

Woensdag 5 april vindt de jaarlijkse onderwijsconferentie Met Alle Respect! plaats. Dit jaar is de conferentie van de Stichting School & Veiligheid volledig hybride. Je kunt dus kiezen of je naar Gooiland in Hilversum komt of dat je het online programma volgt. Met Alle Respect! is dé kans om je kennis over sociale veiligheid in het onderwijs op te frissen! Het thema dit jaar is verbinding. Dagvoorzitter is Splinter Chabot.

Eerstejaars Universiteit van Maastricht krijgen verplicht les over seksueel wangedrag

De circa 8.000 eerstejaars die najaar 2023 gaan starten als student aan de Universiteit van Maastricht krijgen tijdens de introductieweek verplicht les over seksueel wangedrag. Daarbij gaat het om gedrag tussen studenten onderling, niet tussen medewerkers en studenten. De Universiteit van Maastricht is de eerste universiteit die dit gaat doen. Het is nog niet bekend hoe de lessen eruit gaan zien.

Wapen- en kluisjescontrole: wat mag en wat niet?

Kun je als school zomaar een kluisjescontrole uitvoeren? Of is het juist een taak van de politie om dit te doen? Wat mag en wat mag niet? Stichting School & Veiligheid zette het op een rijtje.

‘Maar één Week Tegen Pesten? Grapje zeker?’

Aan het begin van het schooljaar, in september, organiseerde Stichting School & Veiligheid weer de Week Tegen Pesten met dit jaar als thema ‘Grapje! Moet toch kunnen?!’ In die ene week hebben ontzettend veel scholen naar het openingsfilmpje gekeken en lessen uitgevoerd. Maar wat blijft er daarna eigenlijk van overeind? Moeten we niet elk jaar, het hele jaar door, actief blijven tegen pesten?

Leidraad omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs

Het aantal meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs neemt toe. Voor bestuurders en schoolleiders is het belangrijk om te weten wat zij daartegen kunnen ondernemen. Daarom heeft een brede alliantie de publicatie ‘Zo klein als mogelijk, zo groot als nodig; omgaan met ’ uitgebracht.

Drieduizend scholen doen mee aan Paarse Vrijdag 2022

Op 9 december doet een recordaantal van bijna drieduizend scholen mee aan Paarse Vrijdag. Honderdduizenden scholieren, studenten en docenten in heel Nederland dragen dan paars en organiseren activiteiten om te vieren dat iedereen zichzelf mag zijn. Paarse Vrijdag is een initiatief van COC Nederland.

Zorgelijk beeld seksueel geweld tegen jongeren

Jongeren in de tienerleeftijd maken vaak seksueel geweld mee en worden ook vaker dan kinderen in de basisschoolleeftijd opnieuw slachtoffer van een delict. Dit blijkt uit de nieuwe Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2017-2021. Volgens Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Conny Rijken is meer effectieve preventie en passende hulp voor slachtoffers nodig. Ook is er voor scholen nog een wereld te winnen.

VN-campagne Orange the World tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag

Op vrijdag 25 november 2022 is de jaarlijkse VN-campagne Orange the World begonnen. Tijdens deze campagne staat de strijd centraal tegen onder meer seksueel grensoverschrijdend gedrag. Meer dan 90 landen doen mee met Orange the World. De campagne loopt tot 10 december – de Internationale Dag van de Rechten van de Mens. Een van die plekken waar het taboe op seksualiteit doorbroken kan worden is op school.