Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Veiligheid

Tips voor veilig vervoer van kinderen in de vakantieperiode

In de zomervakantie maken kinderopvangorganisaties extra uitstapjes met de kinderen. Daarom is het belangrijk dat we nogmaals kritisch kijken naar het veilig vervoer van kinderen. Brancheorganisaties Kinderopvang (BK), Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) delen graag een aantal praktische tips.

Risicoach van VeiligheidNL helpt kinderopvang bij risicovol spelen

Hoe vind je in de kinderopvang bij jonge kinderen de juiste balans tussen enerzijds beschermen tegen gevaar en anderzijds de ruimte geven om te leren omgaan met risico’s. Voor dit laatste, ‘het versterken van kinderen’ zet VeiligheidNL zich in, onder andere met risicovol spelen. Om pedagogisch medewerkers én beleidsmedewerkers in de kinderopvang te helpen aan de slag te gaan met risicovol spelen, ontwikkelde VeiligheidNL de toolkit Risicoach.

Wet burgerschapsonderwijs gaat op 1 augustus in

De nieuwe wet voor burgerschapsonderwijs op basisscholen en middelbare scholen gaat per 1 augustus in. Daar heeft de Eerste Kamer dinsdag 22 juni mee ingestemd.

Aanpak daders seksueel geweld kinderen nog steeds onvoldoende

Er lijkt weinig te zijn veranderd de afgelopen jaren in de aanpak van daders van seksueel geweld tegen kinderen. Dat blijkt uit de Dadermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2015-2019.

Oproep: Meepraten over criminaliteit op school

Handel in drugs, het dragen van wapens op school; het komt helaas onder leerlingen voor. Een protocol kan de school hierbij helpen, maar de praktijk is vaak weerbarstiger. Stichting School & Veiligheid wil graag vanuit de praktijk horen tegen welke (juridisch en pedagogische) dilemma’s je bent aan gelopen. Is er informatie die je nodig hebt, maar niet weet te vinden? Heb je voorbeelden die je anoniem wilt delen? Wat ging goed, wat was lastig?

Op je gemak met ongemak

Stichting School & Veiligheid organiseert op woensdag 14 april de landelijke onderwijsconferentie Met Alle Respect! Tijdens deze jaarlijkse conferentie komen allerlei thema’s aan bod rond sociale veiligheid in het PO, VO en MBO. Denk aan workshops over pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag en samenwerken met ouders. Deze (online) editie gaat over ongemakkelijke situaties die je als leraar tegenkomt in de dagelijkse praktijk. Het thema is daarom: Op je gemak met ongemak.

Doe mee aan internationaal onderzoek over veilige heropening scholen

De UNESCO Chair Global Health & Education nodigt mensen werkzaam in het onderwijs en de gezondheidssector uit mee te doen aan het internationale onderzoek naar de veilige heropening van scholen. Doel is ervaringen en meningen van mensen werkzaam in het onderwijs en de gezondheidssector wereldwijd te verzamelen over de manier waarop in hun land scholen tijdens de COVID-19 pandemie veilig zijn heropend en/of open gehouden.

“Ik ben, ik ben, wie jij niet ziet”

Jezelf zijn is voor leerlingen en studenten essentieel om zich veilig en goed te voelen. Ook de adviseurs over sociale veiligheid op scholen van de Stichting School & Veiligheid krijgen hier regelmatig mee te maken. Een verhaal wat hen aangreep was dat van de 9-jarige Stef, die zich niet veilig voelde op school.

VeiligheidNL onderzoekt kinderveiligheid

VeiligheidNL wil graag weten hoe kinderveiligheid deel uitmaakt van je werk in de kinderopvang en hoe je de dienstverlening ervaart van VeiligheidNL. Daarom roept VeiligheidNL jou als professional in de kinderopvang op om mee te doen aan het onderzoek van VeiligheidNL.

Scholen moeten voldoende aandacht geven aan kinderen met een moeilijke thuissituatie

Gemeenten moeten de samenwerking met het onderwijs versterken om de positie van de 80.000 kinderen in Nederland te verbeteren, die opgroeien in zeer sociaal arme gezinnen waar thuis veel problemen spelen. Dat is een van de drie aanbevelingen richting gemeenten van de Stichting Het Vergeten Kind. De drie aanbevelingen zijn bedoeld om het sociaal isolement te doorbreken. Ze zijn afkomstig uit het onderzoek dat de Stichting Het Vergeten Kind deed.

Samen zijn wij iedereen

Als docent in het MBO weet je hoe belangrijk een goede sfeer in de klas is. Als iedereen erbij hoort en meedoet met respect voor bestaande verschillen werkt dat positief door in het studieresultaat van je studenten. Is dit zichtbaar en voelbaar, dan wordt school een veilige plek voor iedereen. Met de website https://inclusiefmbo.nl/ en de campagneweek ‘Samen zijn wij iedereen’, die van 15 tot en met 19 maart loopt, vragen de initiatiefnemer Stichting School & Veiligheid en de samenwerkingspartners – Anne Frank Stichting, Critical Mass, Diversion, ECBO, Human Dimensions, Nieuw Wij, Samen Sterk zonder Stigma, Sex Matters, Theater aanZ en Theatergroep Playback – aandacht voor het belang van een inclusief klimaat in het MBO.

Toename messenbezit onder jongeren

Het afgelopen jaar heeft een aantal zeer ernstige incidenten plaatsgevonden waarbij minderjarigen messen gebruikten. De toename van messenbezit onder jongeren is een zorgelijke ontwikkeling die ook Stichting School & Veiligheid op de voet volgt.

Geen afwijzing homoseksualiteit in identiteitsverklaringen op scholen

Identiteitsverklaringen waarin staat dat homoseksualiteit wordt afgewezen, worden op Nederlandse scholen niet gebruikt. Dat schrijft Onderwijsminister Slob in een brief aan de Tweede Kamer. Daar ontstond vorige maand een verhit debat over deze identiteitsverklaringen die met name reformatorische scholen ouders vragen te ondertekenen. De PO-Raad sprak erover met Jan-Willem de Leeuw, bestuurder van reformatorische scholen. “Het frame dat die identiteitsverklaringen zouden zorgen voor hetzij onveiligheid, hetzij segregatie is echt onwaar. Dat is een beeld dat ons wordt opgedrongen.”

Om de beurt

Een veilig gesprek voeren in de klas kan op meerdere manieren. Een van die manieren is het gebruiken van een ‘talking stick’. In een blog licht Sylvia van Bragt, adviseur burgerschap bij Stichting School & Veiligheid, het gebruik toe. Van Bragt werkt samen met Fleur Nollet aan het project ‘Burgerschap op de Basisschool’.

Rutgers start campagne #TotHier

Seksueel geweld komt nog veel te vaak voor. Het is tijd dat een nieuwe generatie opgroeit met respect voor elkaars grenzen en wensen, zodat minder mensen slachtoffer worden van seksueel geweld. Daarom start Rutgers, kenniscentrum seksualiteit, op 24 november de petitie campagne #TotHier. Scholen kunnen daarbij een belangrijke rol spelen, evenals de overheid.