Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Veiligheid

Een op de tien kinderen slachtoffer van cyberpesten

Naar schatting wordt tien procent van de kinderen en jongeren in Nederland het slachtoffer van cyberpesten. Dat concluderen Remco Spithoven en Cathy van Tuijl, lectoren Maatschappelijke Veiligheid en Jonge Kind Educatie bij Hogeschool Saxion, in hun boek Cyberpesten. Volgens hen hebben ouders vaak geen idee van wat er speelt, terwijl de gevolgen van online pesten vaak groter zijn dan die van offline pesten.

‘Denk FF na! Als het om geklets gaat’

Stichting School & Veiligheid organiseert elk jaar de Week Tegen Pesten om scholen te helpen bij het werken aan een veilige en gezellige groep. Het thema voor de Week Tegen Pesten 2024, die van 23 tot en met 27 september 2024 plaatsvindt, is nu bekend met daarbij de volgende slogan: ‘Denk FF na! Als het om geklets gaat’.

Als pesten samengaat met discriminatie

Discriminatie is een van de redenen waarom kinderen en jongeren gepest worden. Ze worden gepest vanwege bepaalde kenmerken, zoals afkomst, seksuele voorkeur, huidskleur of beperking. Het Nederlands Jeugdinstituut maakte een speciale pagina over discriminatie en pesten. En wat je ertegen kunt doen. De informatie is ook voor onderwijsprofessionals relevant.

Terugblik Onderwijsconferentie Met Alle Respect!

Woensdag 17 april 2024 vond voor de negende keer de onderwijsconferentie Met Alle Respect! plaats die Stichting School & Veiligheid jaarlijks organiseren. Zowel op locatie (Gooiland, Hilversum) als online werd de conferentie goed bezocht. School & Veiligheid blikt in een kort verslag terug op met name het plenaire (ochtend)gedeelte.

Praktijkvoorbeeld schoolveiligheid

In de aanpak van ondermijnende jeugdcriminaliteit is de gemeente Arnhem het VIOS-project gestart: Veilig In en Om School. Een samenwerking voor schoolveiligheid tussen onderwijs, jongerenwerk, politie en andere partijen. Het Nederlands Jeugdinstituut sprak met Mette van Duijn, die als kwartiermaker betrokken is bij dit project.

Webinar culturele en religieuze diversiteit

Werk jij als professional in het primair, gespecialiseerd of voortgezet onderwijs en is er in jouw team sprake van handelingsverlegenheid als het gaat om culturele en religieuze diversiteit van jouw leerlingen? Veel onderwijsprofessionals hebben bij Gezonde School aangegeven meer te willen weten over deze diversiteit en hoe ze het beste hiermee kunnen omgaan binnen relationele en seksuele vorming. Daarom organiseert Gezonde School op 29 mei van 15.00 tot 16.00 het webinar ‘Aandacht voor culturele en religieuze diversiteit’.

Zo vergroot je de veiligheid van lhbti+ leerlingen

Lhbti+’ers worden twee keer zo vaak gepest, gediscrimineerd en buitengesloten als heteroseksuelen*. Ook op school voelen zij zich minder veilig en worden ze vaker gepest. Wat kun je doen om het voor deze leerlingen fijner te maken op school? En daarmee de sociale veiligheid voor iedereen te vergroten?

Hoe als school te handelen bij online bedreigingen?

De impact van een bedreiging op een school kan groot zijn. Bereid je als school hierop voor: welke kans is er dat dit ook bij jullie op school gebeurt? Heb je voldoende zicht op wat er speelt onder de leerlingen? Stichting School & Veiligheid helpt scholen om dit in beeld te brengen. In een artikel geven zij enkele tips en concrete handvatten. Tips voor als het misgaat, maar ook tips ter preventie.

Vijf tips voor het Nationaal VVN Verkeersexamen 2024

Een goede voorbereiding is het halve werk. Daarom roept VVN kinderen van groep 7 en 8 (en ouders en leerkrachten) op om te gaan oefenen voor het Nationaal VVN Verkeersexamen. Op 25, 26 en 28 maart is het VVN theoretisch Verkeersexamen. Daarna stappen veel kinderen op de fiets voor het VVN praktisch Verkeersexamen. Met deze 5 tips gaan kinderen zelfverzekerd naar het examen.

Steeds meer jongeren ervaren seksuele grensoverschrijding

Steeds meer jongeren ervaren seksuele grensoverschrijding. Dat is een van de opvallende uitkomsten van Seks onder je 25e, een grootschalig onderzoek naar de seksuele gezondheid van Nederlandse jongeren van 13 tot 25 jaar. Het onderzoek Seks onder je 25e is uitgevoerd door Rutgers en Soa Aids Nederland in samenwerking met het RIVM, het CBS en GGD’en. Ruim tienduizend jongeren deden aan het onderzoek mee. De resultaten zijn representatief voor de Nederlandse populatie jongeren van 13 tot 25 jaar door het gebruik van weging.

Hoe creëer je begrip voor elkaars standpunt op school?

De verkiezingsuitslag, de oorlog in Gaza, Paarse Vrijdag: Een school is een mini-maatschappij en dat betekent ook dat mensen verschillende opvattingen hebben over maatschappelijke thema’s. Hoe zorg je ervoor dat dat niet tot onderlinge verwijdering leidt? Pharos schreef onderstaand artikel over het Summa College, de grootste mbo school van Zuid-Nederland. Het Summa College is namelijk actief bezig met het onderwerp. “Wij proberen de dialoog te stimuleren en te faciliteren.”

Meer meldingen bij de Vertrouwensinspectie in schooljaar 2022/2023

In het schooljaar 2022-’23 kwamen meer dan 2.000 meldingen binnen over schadelijk gedrag van leerlingen en personeel bij de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs. Dat is meer dan vorig schooljaar. Een melding geeft de Vertrouwensinspectie mogelijkheid om de school bij te staan en te helpen om te zorgen voor een veiliger klimaat. Wat kan jouw school helpen om het veiliger te maken? Stichting School & Veiligheid zet het op een rij.

Verbeter aanpak seksueel geweld op hbo en wo

Om seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs beter te signaleren en te voorkomen, moeten onder meer de meld- en hulpprocedures verbeteren. Dat staat in een advies van de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, Mariëtte Hamer. NJi publiceerde er onderstaand artikel over. In dat artikel reageert Vivian den Blanken van het Nederlands Jeugdinstituut ook op het advies.

Conferentie Met Alle Respect!

Woensdag 17 april 2024 is het zover: dan organiseert Stichting School & Veiligheid voor de negende keer de jaarlijkse conferentie Met Alle Respect! De conferentie is opnieuw in een hybride vorm, dus zowel op locatie als online.

Burgerschap & Verhalen in de po-klas

Leerlingen hebben allemaal unieke perspectieven en verhalen over hun plaats in de wereld. In het leernetwerk 'Burgerschap & Verhalen' onderzoek je hoe je een klasklimaat creëert waarin leerlingen deze verhalen delen. En hoe je de verhalen gebruikt om burgerschapsonderwijs in te richten dat past bij de context van de leerlingen. Het Expertisepunt Burgerschap organiseert dit leernetwerk vanaf 21 maart voor leraren in het basisonderwijs.