Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Het IJslandse preventiemodel in Nederland

Tussenevaluatie van het beleidsvormend leertraject voor de aanpak van middelengebruik onder jongeren

Het Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut hebben een tussenevaluatie opgesteld van het beleidsvormend leertraject voor de aanpak van middelengebruik onder jongeren volgens het IJslandse preventiemodel. In deze tussenevaluatie beschrijven de organisaties gesprekken die gevoerd zijn met (landelijke) organisaties, met de gemeenten die deelnemen aan het leertraject en met deelnemende scholen.

Daarnaast vergelijken zij de IJslandse monitor met de gebruikelijke Nederlandse monitor over de gezondheid van jongeren. Op basis van deze gesprekken en onderzoeken doen zij voorlopige aanbevelingen over de toekomst van het IJslandse preventiemodel in Nederland.

De vier aanbevelingen uit de tussenevaluatie zijn:

  1. Volg verdere implementatie van het IJslandse model in Nederland.
  2. Zet gemeenten aan het roer.
  3. Zorg voor een betere aansluiting van de lokale jeugdgezondheidsmonitor bij de implementatie van het IJslandse model op gemeentelijk niveau.
  4. Blijf gemeenten ondersteunen bij de implementatie van het IJslandse model.

Het IJslandse preventiemodel is een aanpak gebaseerd op wetenschappelijke inzichten om middelengebruik (alcohol, tabak en drugs) door jongeren te voorkomen. Zes Nederlandse gemeenten nemen deel aan het beleidsvormend leertraject van het Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut waarin zij van 2018 tot 2021 het IJslandse model implementeren in hun gemeente. De zes deelnemende gemeenten zijn Amersfoort, Hardenberg, samenwerkingsverband Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden), Súdwest-Fryslân, Texel en Urk.

Tijdens het beleidsvormend leertraject onderzoeken het Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut in hoeverre het IJslandse preventiemodel geïmplementeerd kan worden in Nederland en of het model van toegevoegde waarde is op bestaande preventieprogramma’s in Nederland. Deze tussenevaluatie draagt bij aan dit onderzoek en is ongeveer halverwege het beleidsvormend leertraject uitgevoerd. Hierdoor geeft dit rapport nog geen compleet beeld van het volledige beleidsvormend leertraject, omdat de gemeenten nog niet alle fasen van het IJslandse model hebben doorlopen ten tijde van deze tussenevaluatie. Een volledige evaluatie van het beleidsvormend leertraject volgt na afloop van het traject, in 2021.

Eerder verschenen:

Download de tussenevaluatie hier.

Glos Educatief en Arko Sports Media organiseerden van 22 tot en met 27 september 2019 de Studiereis Gezonde School IJsland. Lees hier het verslag. Tijdens de reis werd ook via een blog verslag gedaan.