Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Nieuwe ronde Ondersteuningsaanbod Gezonde School 2019-2020

Inschrijven vanaf maandag 4 maart t/m donderdag 18 april

Vanaf maandag 4 maart t/m donderdag 18 april kunnen scholen zich inschrijven voor het Ondersteuningsaanbod Gezonde School. Het Ondersteuningsaanbod geeft uw school een steuntje in de rug om te werken aan Gezonde School. Voor het schooljaar 2019-2020 kunnen 550 schoollocaties uit het po, vo en mbo Ondersteuningsaanbod aanvragen. De ondersteuning bestaat uit een financiële bijdrage, scholing en begeleiding en advies van een Gezonde School-adviseur van de GGD.

Het programma Gezonde School streeft ernaar dat gezondheid in het DNA van elke school komt. Het programma Gezonde School heeft daarvoor een ondersteuningsaanbod voor scholen die Gezonde School willen worden.

Het ondersteuningsaanbod bestaat uit een geldbedrag van € 3.000,- per school. Met dit bedrag werkt de school aan Gezonde School. Dit betekent dat de school het geldbedrag kan inzetten om de taakuren te vergoeden van een eigen medewerker van de school die is aangesteld als Gezonde School-coördinator. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning moet de school een Gezonde School-coördinator hebben. De school kan er ook voor kiezen om het bedrag te gebruiken voor de inzet van Gezonde School-activiteiten of voor de aanvraag van een vignet Gezonde School.

Naast het bedrag van €3000,- krijgen scholen maximaal 10 uur advies en ondersteuning van een Gezonde School-adviseur van de GGD. Hiervoor moet de school zelf contact opnemen met de Gezonde School-adviseur van de GGD in hun regio.

Voor welke scholen?

Het Ondersteuningsaanbod is voor alle scholen (locaties) in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Toekenning

Het budget voor ondersteuning is beperkt. Bij overstijgend aantal aanmeldingen vindt daarom toekenning plaats aan de hand van een aantal toekenningscriteria die voortkomt uit het programmaplan Gezonde School 2017-2020(externe link). Welke scholen maken de meeste kans op ondersteuning?

  • basisscholen die zich bevinden in aandachtswijken (lage sociaaleconomische status, waarbij we de gewichtenregeling hanteren) en scholen voor speciaal onderwijs;
  • scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs;
  • vmbo scholen basis- en kaderberoepsgericht;
  • mbo scholen met aanvragen voor entree- en niveau 2 opleidingen;
  • scholen die geen toekenning hebben gekregen in ronde 2018;
  • scholen die kiezen voor het thema Voeding.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt financiële middelen beschikbaar om het thema Voeding te ondersteunen. De helft van het totale budget voor ondersteuning is hierdoor gericht op het thema Voeding.


Hoe ziet de planning eruit?

  • Scholen kunnen zich van maandag 4 maart tot en met donderdag 18 april 2019 registreren en aanmelden voor het Ondersteuningsaanbod.
  • De toekenning vindt plaats in mei, zodat de school tijdig een Gezonde School-coördinator kan aanwijzen en één of meer Gezonde School-thema’s kan opnemen in het schoolwerkplan en jaarplan voor het volgende schooljaar.
  • De door de school aangewezen Gezonde School-coördinator neemt in het in het schooljaar 2019-2020 deel aan het scholingsaanbod Gezonde School.
  • Scholen die in mei 2019 ondersteuning toegekend krijgen voor ronde 2019, kunnen een factuur indienen vanaf 1 januari 2020 tot 30 september 2020.


Vragen?

Heeft u na het lezen van de informatie en de veelgestelde vragen over het ondersteuningsaanbod nog vragen? Mail dan naar info@gezondeschool.nl(link stuurt een e-mail). Ook kunt u voor advies en ondersteuning contact opnemen met de Gezonde School-adviseurvan de GGD in uw regio.