Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Plezier in bewegen voor ieder kind

Leerboek voor begeleiders van kinderen met een ontwikkelingsachterstand

Plezier in bewegen is belangrijk voor kinderen. Niet alleen voor de sport- en beweegdeelname nu, maar ook voor op de langere termijn. Maar niet alle kinderen leren moeiteloos lopen, zwemmen, gooien of vangen. Ze doen er langer over om deze vaardigheden onder de knie te krijgen. Daarom is er nu het Leerboek Plezier in bewegen voor ieder kind.

Het Leerboek is een uitgave van het Kenniscentrum Sport en Special Heroes Nederland. Het is bestemd voor begeleiders die werken met kinderen met een ontwikkelingsachterstand op motorisch en/ of gedragsmatig gebied in sport en bewegen. Het is een praktisch leerboek met handvatten om juist ook deze kinderen plezier in sporten en bewegen te geven en hun talenten te ontdekken.

In het leerboek staan handvatten om hier als begeleider invulling aan te geven. Het bevat informatie over theorieën en methodieken en ruim zestig leskaarten met concrete beweegactiviteiten.

Je kunt het boek bestellen door een mail te sturen naar info@specialheroes.nl . De kosten zijn € 25,- euro exclusief verzendkosten.

Special Heroes is een landelijk stimuleringsprogramma voor sport en cultuur voor leerlingen in het speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs en op praktijkscholen.