Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Artikelen

PO-Raad inventariseert het bereiken van kwetsbare kinderen

Volgens leden van de PO-Raad is bijna een op de vijf van hun leerlingen kwetsbaar. Bijna vier op de vijf leden van de PO-Raad heeft op school noodopvang voor kwetsbare leerlingen georganiseerd. Dat zijn enkele uitkomsten van de eerste inventarisatie van een peiling die de PO-Raad woensdag 1 april heeft uitgezet onder haar leden.

Fit met TeamNL Kids

Om tijdens deze bijzondere periode elke ochtend fit en actief de schooldag te beginnen heeft TeamNL in samenwerking met Squla ‘Fit met TeamNL Kids’ gelanceerd. Hier worden kinderen op een leuke manier gestimuleerd om te blijven bewegen, maar ook om nieuwe vaardigheden te leren. Kinderen kunnen zo ook weer nieuwe sporten ontdekken. Vanaf 1 april maken de kinderen elke schooldag kennis met een topsporter, een nieuwe sport én een bijbehorende challenge!

NJi helpt professionals in het onderwijs

Hoe organiseer je het onderwijs? Hebben alle leerlingen voldoende middelen, structuur en mogelijkheden om thuis les te volgen? Wat doe je als contact verliest met leerlingen en ouders, of als je je zorgen maakt of het thuis goed gaat? Het NJi bundelde relevante informatie en een aantal tips op een handige landingspagina.

RiskCare Preventie biedt bewegingsonderwijs op afstand

Door de maatregelen rondom het coronavirus zit 95% van de kinderen vanaf 16 maart thuis. Inmiddels hebben veel organisaties beweegactiviteiten voor thuis ontwikkeld. Daarbij ligt vaak de nadruk op ‘leuk’. Jeroen Matthes, Motorisch Remedial Teacher en Programma Manager bij RiskCare Preventie, dat wekelijks voor diverse basisscholen in Zuid-Limburg het bewegingsonderwijs verzorgt, vindt het daarentegen belangrijker dat we hen ook op afstand kunnen prikkelen in hun motorische ontwikkeling. Daarom ontwikkelde hij de serie ‘Thuisbewegingsonderwijs’.

JOGG 2015-2019: steeds meer focus, groter bereik en steviger netwerk

In de periode 2015-2019 heeft JOGG steeds meer focus in de manier van werken en de strategie aangebracht. Een voorbeeld is het centraal stellen van het gezonder maken van de verschillende omgevingen waarin kinderen en jongeren opgroeien in plaats van de focus op gezond gewicht. Gemeenten worden gestimuleerd om vanuit de omgevingen samenwerkingen te zoeken met relevante beleidsterreinen en betrokkenen. Ook heeft JOGG in de afgelopen jaren de ondersteuningsstructuur aan JOGG-gemeenten verder geprofessionaliseerd op basis van kennis en ervaringen. Dat blijkt uit het rapport ‘Jongeren Op Gezond Gewicht in beeld 2015-2019’ van het Mulier Instituut.

Wieblie: een spiksplinternieuw platform voor Bewegend Leren, ook voor thuis!

Tafeltjes oefenen op de trap of woordjes zoeken in alle hoeken van het huis. Wieblie maakt van schooltaken leuke beweegspelletjes en zorgt ervoor dat leren echt niet alleen maar zittend aan de keukentafel hoeft. Wieblie is gemaakt voor het onderwijs, maar in deze periode uitermate geschikt voor al die ouders die de onverwachte carrièreswitch tot juf of meester hebben gemaakt. Wieblie is gedurende de schoolsluiting GRATIS toegankelijk voor iedereen. Wieblie maakt leren leuk!

Buitenspelen in tijden van corona

Begin van de week zijn strengere maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus te vertragen. Het goede nieuws was: kinderen mogen nog wel buitenspelen. Het Mulier Instituut is benieuwd hoe ouders over buitenspelen denken, vooral nu er weinig andere manieren zijn om te bewegen: geen gymles meer, geen activiteiten op de sportvereniging.

Omgaan met de gevolgen van het coronavirus

De kabinetsmaatregelen in de aanpak van het coronavirus hebben grote maatschappelijke gevolgen. Het Nederlands Jeugdinstituut informeert kinderen, ouders, opvoeders en professionals graag zo goed mogelijk in deze situatie. Daarom heeft het NJi een landingspagina gemaakt waarin zoveel mogelijk vragen worden beantwoord.

Speeltips voor nu

Tikkertje spelen met je vriendjes of gewoon lekker buitenspelen in de frisse lucht… Kunnen we dit nog doen vanwege de maatregelen die zijn getroffen door het RIVM en de Overheid vanwege het coronavirus? Jantje Beton geeft je op www.speelbeweging.nl een aantal leuke en inspirerende speeltips die je ook in deze tijden kunt doen!

Coronavirus: houd je hersenen in beweging

Het Coronavirus (covid-19) heeft een grote invloed op onze samenleving. Ook de Hersenstichting vindt het belangrijk dat we elkaar helpen en dat we ons houden aan de voorzorgsmaatregelen. Daarnaast wil de Hersenstichting benadrukken dat het belangrijk is dat we met elkaar in contact blijven (op een veilige manier) en onze hersenen actief houden.

Standpunt BOinK betalen kosten kinderopvang

De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) vindt dat er alleen op ouders een beroep worden gedaan om de gehele factuur voor kinderopvang te betalen wanneer de overheid ook garandeert dat de betaalde eigen bijdrage volledig wordt gecompenseerd over de gehele periode dat ouders geen gebruik kunnen maken van de kinderopvang. De kinderopvanglocaties die zijn geopend zijn immers alleen toegankelijk voor ouders met cruciale beroepen.

Handvatten voor schoolbesturen PO/VO coronavirus COVID- 19

Het ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een servicedocument opgesteld dat handvatten biedt voor schoolbesturen in PO en VO om uitvoering te geven aan de landelijke maatregelen die op 15 maart bekend zijn gemaakt.

Online platform helpt scholen om onderwijs op afstand te organiseren

Kennisnet heeft in samenwerking met het ministerie van OCW en de verschillende onderwijsorganisaties in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs, het platform www.lesopafstand.nl ontwikkeld. De website moet scholen helpen om onderwijs te kunnen blijven geven nu veel leerlingen niet meer fysiek naar school kunnen.

Kinderen verantwoord en leuk bezighouden

Vanwege het gedwongen sluiten van scholen en kinderopvang – behalve voor kinderen van ouders uit cruciale beroepsgroepen – komt er veel op ouders neer. Gelukkig zijn er nog genoeg mogelijkheden om kinderen verantwoord en leuk bezig te houden.

Veelgestelde vragen over het coronavirus en het onderwijs

Het kabinet heeft besloten om scholen en kinderdagverblijven vanaf 16 maart te sluiten tot en met 6 april. Dit betekent dat het grootste deel van de leerlingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs tot en met 6 april geen les meer krijgt.