Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Bewegen

Lopen of fietsen naar school levert kwartier extra beweging per dag op

Van en naar school wandelen kost kinderen gemiddeld 16 minuten per dag, fietsen gemiddeld 13 minuten. Het stimuleren van wandelen of fietsen van en naar school kan kinderen dus een kwartier extra beweging per dag opleveren. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut en het RIVM.

Schoolsportvereniging bereikt recordaantal kinderen

Schoolsportvereniging heeft in 2021 een recordaantal van 3190 Rotterdamse kinderen bereikt (in 2020 was dit aantal 2760). Zij werden via het project lid van een sportclub of stroomden door naar een vaste locaties van de sportaanbieder. Schoolsportvereniging is de naam van het project van Rotterdam Sportsupport c.q. het samenwerkingsverband tussen de (Lekker Fit!)-scholen, sportverenigingen en Rotterdam Sportsupport.

Tiende Koningsspelen, tiende KoningsspelenPakket

Op 22 april 2022 vinden voor de tiende maal de Koningsspelen plaats. Ook het KoningsspelenPakket van Geke Versprille en Linda Thuijs viert het tweede lustrum. Vanwege het feestelijk moment worden er in de weken voorafgaand aan de Koningsspelen een aantal extra downloads beschikbaar gesteld.

Rekenen meest geschikte vak voor bewegend leren

Rekenen is volgens vrijwel alle docenten het meest geschikte vak voor bewegend leren. Ook vinden vier op de vijf docenten spelling en taal geschikte vakken om bewegend leren toe te passen. Dat blijkt uit vragenlijstonderzoek van het Mulier Instituut onder voornamelijk groepsdocenten. Auteurs zijn Amika Singh en Sofie Vrieswijk.

Wiebelen mag in het dynamische klaslokaal

Jules van Meeteren is een enthousiaste gymdocent op het Aeres VMBO in Velp die verder kijkt dan de vier muren van zijn gymzaal. Hij zocht naar manieren om buiten de gymzaal bewegen bij leerlingen te stimuleren en kwam uit bij het dynamische klaslokaal. Hier kunnen leerlingen tijdens de les bewegen.

Factsheet 'Het schoolplein als beweeg- en leerplein'

KVLO, KCSB, Mulier Instituut, Jantje Beton, JOGG, Wij Buurtsportcoaches, BuurtspeelcoachIn en IVN hebben een factsheet gemaakt over de voordelen en kansen voor het schoolplein als beweeg- en leerplein en welke factoren spelen, bewegen en leren bevorderen. Niet alleen op het gebied van de inrichting, maar ook bij het gebruik en de organisatie hiervan.

Koningsmatch bij Koningsspelen

Op vrijdag 22 april vindt de 10e editie van de Koningsspelen plaats. Onderdeel daarvan is de Koningsmatch, een samenwerking tussen een basisschool en een sportaanbieder met als doel het gezamenlijk organiseren van het sportieve gedeelte van de Koningsspelen.

Ontdek met kinderen zeven lichtroutes door steden in Nederland

De scholen zijn dicht, maar ook in deze periode is het voor kinderen belangrijk om te blijven bewegen. Een leuke manier voor ouders is om hun kinderen mee te nemen naar een mooie verlichte stad voor een gezellige stadswandeling. Kidsproof zette zeven suggesties op een rij.

Genomineerden verkiezingen ‘Sportiefste Basisschool van Nederland’ en ‘Sportiefste SO-School van Nederland’ bekend

De vijf genomineerde basisscholen en twee genomineerde SO-scholen voor de verkiezing ‘Sportiefste Basisschool/SO-school van Nederland 2022’ zijn bekend. De scholen die strijden om de titel zijn voorbeeldscholen voor andere scholen op het gebied van het maken van beweegbeleid. Zij hebben allen een uitmuntend aanbod van 2+1+2. Op die manier stimuleren zij hun leerlingen om een actieve en gezonde leefstijl te ontwikkelen. Uiteraard is het aanbod geborgd in het schoolbeleid.

Loopfiets verbetert motorische ontwikkeling van kinderen

Recent onderzoek in Amerika laat zien dat de motorische ontwikkeling van kinderen verbetert, wanneer ze beginnen met een loopfiets. Het helpt een kind bij het leren fietsen op een gewone fiets, maar ook bij heel veel andere activiteiten. Bovendien geeft het een kind zelfvertrouwen en leidt het tot minder vervelende valpartijen. De uitkomsten zijn ook interessant voor onderwijsprofessionals in de onderbouw van het basisonderwijs.

Steeds meer basisscholen met vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs

Op steeds meer basisscholen in Nederland wordt het bewegingsonderwijs (deels) gegeven door een vakleerkracht. Dat blijkt uit onderzoek van Jorien Slot, Sofie Vrieswijk en Jo Lucassen van het Mulier Instituut naar bewegingsonderwijs en sport in het primair onderwijs.

KEIGAAF bevordert actieve en gezonde leefstijl onder basisscholieren

De Vlaamse hoogleraar Stefan Vos, die doceert aan Fontys Hogescholen en TU Eindhoven, won onlangs de Deltapremie, een prijs van 500.000 euro voor praktijkonderzoek. Hij gelooft in het bundelen van krachten. Een van de projecten waarbij hij betrokken is is KEIGAAF, een aanpak om een actieve en gezonde leefstijl onder basisscholieren in kansarme wijken in Eindhoven te bevorderen. KEIGAAF wil daarom een sociale en fysieke school-, wijk- en thuisomgeving realiseren die kinderen stimuleert om meer te bewegen en gezonder te eten.

GGD Fryslân en Sport Fryslân van start met pilot ‘Beweegstimulering’

Dat bewegen belangrijk is, is inmiddels bekend, maar hoe zit dat bij kinderen tussen de 0 en 4 jaar? Bewegen zij voldoende? Sport Fryslân en GGD Fryslân starten een pilot op bij 18 consultatiebureaus om het belang van bewegen voor de allerjongsten beter op de kaart te zetten bij ouders.

IVN komt met IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds

IVN heeft de Prins Bernard Cultuurfondsprijs 2021 gewonnen. Tijdens de uitreiking maakte IVN-directeur Jelle de Jong bekend dat van de helft van het gewonnen geldbedrag het IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds wordt opgericht. Scholen, die hun groen schoolplein willen inzetten voor het onderwijs, kunnen hiervoor bij dit fonds op naam een aanvraag doen.

Wieblie en ConnectAndPlay spelen samen in op bewegend leren

Online beweegplatform Wieblie slaat een nieuwe weg in. Waar het doel aanvankelijk was scholen te inspireren op het gebied van bewegend leren, wordt dit nu verbreed naar het compleet ontzorgen van basisscholen bij hun transitie naar een lesdag vol beweging. Aanleiding is het instappen van onderwijsvernieuwer ConnectAndPlay.