Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

HBO

Verbeter aanpak seksueel geweld op hbo en wo

Om seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs beter te signaleren en te voorkomen, moeten onder meer de meld- en hulpprocedures verbeteren. Dat staat in een advies van de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, Mariëtte Hamer. NJi publiceerde er onderstaand artikel over. In dat artikel reageert Vivian den Blanken van het Nederlands Jeugdinstituut ook op het advies.

Aandacht voor studentenwelzijn onverminderd van belang ondanks lichte verbetering

Met een deel van de hbo- en wo-studenten lijkt het in mentaal opzicht iets beter te gaan, maar veel studenten ervaren nog steeds psychische klachten. Hun gebruik van tabak, alcohol en drugs is sinds 2021 grotendeels op hetzelfde niveau gebleven. Vooral de sociaal-maatschappelijke omgeving van de student speelt een rol bij mentale gezondheid en middelengebruik. Dat blijkt uit het tweede landelijke onderzoek naar de mentale gezondheid en het middelengebruik van studenten in het hbo en wo. De cijfers laten zien dat het onverminderd belangrijk is om samen te werken aan een beter studentenwelzijn.

Geef meer aandacht aan prestatiedruk bij studenten

Geef structurele aandacht aan de toenemende prestatiedruk onder studenten in het mbo, hbo en wo, pak mentale problemen integraal aan en zet meer in op preventie. Dat zijn enkele aanbevelingen uit de adviesbrief van het Platform Perspectief Jongeren aan onderwijsministers Robbert Dijkgraaf en Dennis Wiersma.

Omgaan met geldzorgen van studenten

Schulden en geldzorgen komen onder jongeren relatief vaak voor. Onderwijsprofessionals hebben te maken met studenten die geldzorgen hebben of dreigen te krijgen. Deze professionals kunnen bijdragen aan het beperken van geldzorgen en de negatieve gevolgen daarvan. Het Nederlands Jeugdinstituut zet op een rijtje hoe je als onderwijsprofessional geldzorgen bij studenten kunt signaleren en wat je er vervolgens aan kunt doen.

Gebruik van alcohol en tabak onder mbo- en hbo-studenten van 16-18 jaar blijft hoog

Hoewel in 2019 het aantal rokende mbo- en hbo-studenten van 16-18 jaar af nam, is dit in 2021 niet verder gedaald. Ook het alcoholgebruik verandert niet. Dit ligt al sinds 2015 op ongeveer hetzelfde niveau. Het aantal lachgasgebruikers is tussen 2019 en 2021 wel gedaald. Maar studenten dié lachgas gebruiken, gebruiken wel meer per keer. Dit blijkt uit de vierde meting van de middelenmonitor mbo-hbo van het Trimbos-instituut.

Jaarcongres Game Education 13 oktober Zadkine Rotterdam

Er zijn veel vragen naar hoe je esports en gamification op een goede manier kunt inzetten binnen het onderwijs. Bij VMBO, MBO, bovenbouw VO en HBO is er veel behoefte aan kennis over hoe esports, digitalisering en gamen/gamification kunnen worden geïntegreerd in het lesaanbod, kunnen worden opgenomen als thema voor een keuzedeel of als minor of hoe je een eigen esports opleiding kunt ontwikkelen. Daarom organiseren House of Esports en Arko Sports Media op vrijdag 13 oktober bij Zadkine MBO Sport en Bewegen in Rotterdam het Jaarcongres Game Education.

De Week van de Mediawijsheid

De Week van de Mediawijsheid (5 t/m 12 november 2021) staat dit jaar in het teken van: Samen Sociaal Online. We staan stil bij wat we écht belangrijk vinden in de online wereld. We maken ruimte om hierover met elkaar in gesprek te gaan. En om jezelf of een ander mediawijzer te maken – en daarmee weerbaarder en digitaal vaardiger.

Duurzaamheid in het DNA van de School

Om scholen in het praktijkonderwijs, vmbo, mbo en hbo te stimuleren met de Routekaart Duurzaam Onderwijs een eigen visie en strategie te vormen op leren voor duurzame ontwikkeling, opent Leren voor Morgen tussen 1 september en 31 december 2021 een stimuleringsregeling.

Nieuwe landelijke supportlijn voor jongvolwassenen

Jongvolwassenen tussen 18 en 24 jaar kunnen vanaf 7 april voor een luisterend oor terecht bij de Alles Oké? Supportlijn. De supportlijn is een initiatief van De Kindertelefoon in samenwerking met De Luisterlijn, 113, Fier en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het jongerenbrein en de coronacrisis

In Nederland wonen ongeveer 1,5 miljoen jongeren. Sinds de komst van het coronavirus worden grote offers van deze jongeren gevraagd, hoewel ze qua gezondheid een beperkt risico lopen. Thuis werken en leren, weinig contact met anderen, wat doet dat eigenlijk met jongeren? Het Erasmus SYNC lab heeft in 2020 de impact van de coronacrisis op jongeren uitgebreid onderzocht. Bij dit onderzoek zijn jongeren actief betrokken om oplossingen te bedenken die hen helpen tijdens de coronacrisis.

Waarom-vragen van jongeren over corona

Docenten en andere onderwijsprofessionals krijgen regelmatig vragen van jongeren over corona. Zoals: waarom wordt de lockdown verlengd als de besmettingen dalen? En: waarom mogen jongeren zich nog niet laten vaccineren? Kijk hier voor de antwoorden op veelgestelde vragen van jongeren. Het Nederlands Jeugdinstituut besloot een handige FAQ te maken.

Minder gebruik tabak en drugs, meer lachgas

Vergeleken met 2017 zijn in 2019 MBO- en HBO-studenten van 16 tot en met 18 jaar minder gaan roken. Wel roken MBO-studenten vaker dan HBO-studenten. Het gebruik van lachgas nam in deze periode toe; waarbij geen verschillen tussen schooltypes zijn gevonden. Dit blijkt uit de middelenmonitor MBO-HBO van het Trimbos-instituut.

Waarom-vragen van jongeren tijdens corona

Als docent krijg je te maken met uiteenlopende vragen van jongeren over corona. Zoals: waarom mag je buiten nog maar met één vriend afspreken? waarom komen jongeren steeds zo negatief in het nieuws? Als docent sta je dan soms met de mond vol tanden. Daarom verzamelde het NJI de antwoorden op acht veelgestelde vragen van jongeren.

Goede sociale start, on- én offline, belangrijker dan ooit voor eerstejaars

Deze weken starten 50.000 studenten een nieuw leven in een nieuwe stad. De maatregelen die onlangs zijn ingesteld om het virus in te dammen, dreigen een enorme impact op hen te hebben. Zeker nu vrijwel al het onderwijs online is, is het volgens Jolien Dopmeijer, Ninette van Hasselt, Martha de Jonge en Marloes Kleinjan van het Trimbos-instituut cruciaal dat deze jongeren – binnen de kaders van de nodige maatregelen – kans krijgen om elkaar, hun opleiding en stad te leren kennen. Ook offline. Een goede sociale start zorgt voor een sociaal netwerk en verlaagt de kans op mentale problemen en studie-uitval.

Rookvrij terrein voor scholen sinds 1 augustus 2020 verplicht

Scholen zijn verplicht sinds 1 augustus 2020 om een rookvrij terrein te hebben. Dat geldt voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Vanwege corona is besloten handhaving hierop door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in te laten gaan op 1 januari 2021 in plaats van 1 augustus 2020.