Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

mediawijsheid

Mobieltje verstoort concentratie en slaap jongeren

Gemiddeld zitten jongeren 6,5 uur per dag op hun smartphone. Voor een kwart is dit zelfs meer dan 8 uur. Onderzoek van UvA-promovendus Teun Siebers bevestigt nu dat jongeren meer afleiding ervaren op momenten dat ze ook meer social media gebruiken. Ook zorgen social media en game-apps op de telefoon voor het slapengaan voor een slechtere nachtrust. Zorgelijk, volgens Siebers: “Het is een kwetsbare groep waarvan de mate waarin social media ze afleidt van taken gek genoeg nog niet veel onderzocht is.” Het onderzoek van Siebers is ook voor onderwijsprofessionals interessant.

Ouders positiever over mobieltjesverbod na invoering

Sinds 1 januari van dit jaar geldt het mobieltjesverbod op middelbare scholen. De groep ouders die positief is over het verbod op mobieltjes in de klas is het afgelopen jaar gestegen van 61% naar ruim 80%. Ook is de steun toegenomen voor een verbod op mobieltjes in de hele school, al is deze groep kleiner. Een kleine meerderheid van 54% geeft aan hierachter te staan, ten opzichte van 36% voor de invoering. Bovendien zien ouders een positief effect van de nieuwe regels op hun kinderen. Dit blijkt uit een recente peiling onder 544 ouders in het Landelijk Ouderpanel van Ouders & Onderwijs.

NJi roept professionals op ouders te stimuleren bij mediaopvoeding

Als het om mediaopvoeding gaat, voelen professionals in onder meer onderwijs en kinderopvang zich vaak onvoldoende bekwaam om ouders te adviseren. Maar professionals hebben de benodigde kennis allang in huis, benadrukt Nick van Hummel, adviseur bij het Nederlands Jeugdinstituut. “Mediaopvoeding vraagt grotendeels hetzelfde van ouders als de rest van de opvoeding. Vergelijk mediaopvoeding met leren fietsen. Dan is het belang van mediaopvoeding voor ouders makkelijker te begrijpen. Daarna is het je rol als professional om die mediaopvoeding te stimuleren. Zonder oordeel, en vanuit interesse.”

Media Ukkie Dagen 2024: Ontspannen met media

Van 5 t/m 12 april vinden de Media Ukkie Dagen 2024 plaats. Tijdens de Media Ukkie Dagen wordt extra aandacht besteed aan mediaopvoeding voor kinderen van 0 t/m 6 jaar. De Media Ukkie Dagen zijn ook van belang voor professionals in de kinderopvang en het basisonderwijs.

Nee-tenzij regeling smartphones op vo-scholen goed voor welbevinden

Ruim twee derde van alle vo-scholen (71,7 procent) verwachten een zeer positief of positief effect van de nee-tenzij regeling voor smartphones op het welbevinden van leerlingen en het school- en klasklimaat. Ruim een kwart (27,3) procent verwacht een neutraal effect. Dat blijkt uit de nulmeting van de onderzoeksbureaus Kohnstamm en Oberon die in december 2023 is gedaan onder 587 scholen.

Hoe betrek je als school ouders bij mediaopvoeding?

Mediawijsheid op school onderwijzen is al moeilijk genoeg. Maar hoe betrek je ouders zodat ook buiten schooltijd om mediawijsheid niet helemaal van de agenda verdwijnt? Linda van Aalderen van Myndr, partner van Netwerk Mediawijsheid verzamelde hun beste tips in drie afzonderlijke stappen.

Hoe maak je als school een smartphonebeleid?

Geen foto meer delen via Snapchat of een TikTok filmpje versturen tijdens de les. Vanaf 1 januari 2024 geldt de richtlijn in het voortgezet onderwijs dat smartphones uitsluitend voor educatieve doelen mogen worden ingezet. In het nieuwe schooljaar volgen het primair en speciaal onderwijs. Hoe kun je als school goed omgaan met deze verandering? Gezonde School sprak onder meer met Freek Zwanenberg van Bureau Jeugd & Media.

TikTok-roddelkanalen op scholen

Op TikTok-accounts, geïnspireerd door de serie Gossip Girl, worden anoniem roddels gepost over leerlingen en leraren. Bijvoorbeeld “iemand uit de eerste is ontmaagd door iemand van 18” of “meneer X heeft een affaire met mevrouw x.” Hoe ga je hier als school mee om? De Stichting School & Veiligheid zet het op een rijtje en geeft tips.

Een schermloze vakantie? Begin er niet aan!

Het is vakantie. Dat betekent geen school en meer tijd met elkaar. Misschien maak je je als ouder zorgen over de schermtijd van je kind. Als je op vakantie gaat, maar ook als je thuisblijft, kan dat soms lastig zijn. Het Nederlands Jeugdinstituut geeft tips.

Terugblik Media Ukkie Dagen 2023

Van 24 tot en met 31 maart vonden de Media Ukkie Dagen plaats, een themaweek van het Netwerk Mediawijsheid waarin aandacht gevraagd voor mediawijsheid in de opvoeding van kinderen van 0 t/m 6 jaar. Het Netwerk Mediawijsheid kijkt terug op een geweldige campagneweek waarin talloze partners, (groot)ouders, opvoeders én kinderen samen aan de slag gingen.

Webinar Smartphonebeleid voor scholen

Hoe kom je tot een doordacht, onderbouwd en gedragen beleid rond smartphones in de klas? Daarover organiseert Kennisnet op donderdag 20 april een gratis webinar. Het webinar is bedoeld voor schoolleiders, bestuurders, docenten of anderen die het initiatief kunnen nemen tot het opstellen van smartphonebeleid voor scholen.

Officiële richtlijnen mediagebruik voor kinderen van 0 t/m 6 jaar steeds meer overschreden

De officiële richtlijnen mediagebruik voor kinderen van 0 t/m 6 jaar worden steeds meer overschreden. Dat blijkt uit het verdiepend Iene Miene Media-onderzoek 2023 'Balans: bewegen met media'. Dit onderzoek werd gepresenteerd tijdens het begin van de Media Ukkie Dagen, die van 24 tot en met 31 maart plaatsvinden.

Ouders: mobieltjes wel op school, niet in de klas

Een verbod op mobieltjes in de klas kan bij een meerderheid van de ouders rekenen op steun. Een verbod op mobiele telefoons in de gehele school ziet een meerderheid niet zitten. Dat blijkt uit een korte peiling onder 500 ouders met een kind op de basisschool (vanaf 10 jaar) en de middelbare school in het Landelijk Ouderpanel van Ouders & Onderwijs.

Urgentie van mediaopvoeding nauwelijks voelbaar bij ouders van kinderen van 0 t/m 6 jaar

Mediaopvoeding is onder ouders van kinderen van 0 t/m 6 jaar geen urgent onderwerp. Bij maar liefst driekwart van de ouders staat mediaopvoeding op de laatste plaats – na gezonde voeding, voldoende bewegen, sociaal gedrag en hygiëne. Dit blijkt uit de tiende editie van het Iene Miene Media-onderzoek 2022 dat tijdens de start van de Media Ukkie Dagen (25 maart t/m 1 april) is gepresenteerd.

‘WTFFF!?’: nieuw platform voor jongeren om online seksueel misbruik bespreekbaar te maken

Jaarlijks worden ruim 100.000 kinderen en jongeren slachtoffer van een vorm van online seksueel misbruik als sextortion, grooming of shame sexting. Vormen en aantallen groeien, en de drempel om hulp te vragen is hoog. Slachtoffers worstelen met schuldgevoel en schaamte en durven vaak niets te zeggen. De angst dat hun naaktbeelden ergens opduiken, achtervolgt hen. Bovendien gaat online seksueel misbruik geregeld gepaard met fysiek seksueel geweld. WTFFF?! speelt in op de informatie- en hulpbehoeften van jongeren na het meemaken van online seksueel grensoverschrijdend gedrag of misbruik. En verwijst door naar gespecialiseerde hulp.