Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Roken

NVWA onderzoekt onder meer rookverbod bij onderwijsinstelling

Naast de Inspectie van het Onderwijs bezoekt ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) scholen en onderwijsinstellingen. Deze inspectie houdt onder andere toezicht op het rookverbod, de veiligheid van speeltoestellen en voedselveiligheid in kantines. Meestal komt de NVWA onaangekondigd langs.

De e-sigaret is populair: hoe ga je als school om met vapen?

Elektronische sigaretten zijn populair onder leerlingen en studenten. 21,7 procent van de jongeren (tussen de 12 tot en met 25 jaar) gebruikte in het afgelopen jaar een e-sigaret. Dit blijkt uit de Jongerenmonitor tabaks- en nicotineproducten van het Trimbos-instituut, een onderzoek onder 4732 Nederlandse jongeren dat in oktober uitkwam. Hiermee rijst de vraag: ‘Hoe ga je als school om met het onderwerp vapen.’ Gezonde School zette het op een rij.

Bijna net zoveel jongeren vapen als roken

Bijna net zoveel jongeren vapen als roken. Dat blijkt uit de nieuwe Jongerenmonitor tabaks- en nicotineproducten van het Trimbos-instituut. 21,7 procent van de Nederlandse jongeren en jongvolwassenen (12 tot en met 25 jaar) heeft in het afgelopen jaar een e-sigaret gebruikt. Bijna een derde (27,4 procent) heeft sigaretten gerookt. En 69,1% van de jongeren die maandelijks een e-sigaret gebruiken, roken óók maandelijks sigaretten.

Recordaantal deelnemers aan Smokefree Challenge

In 2022 heeft een recordaantal van 334 klassen zich opgegeven voor de Smokefree Challenge. Dat meldt initiatiefnemer Trimbos-instituut. Bij de Smokefree Challenge beloven leerlingen van eerste en tweede klassen in het voortgezet onderwijs vanaf 1 november een half jaar niet te roken. Opgeven voor de editie van dit jaar kan tot 1 november.

Scholen vo kunnen zich tot 1 oktober aanmelden voor de Smokefree Challenge

Scholen kunnen zich tot 1 oktober aanmelden voor de Smokefree Challenge. Met deze Gezonde School-activiteit beloven leerlingen van klas 1 en 2 in het voortgezet onderwijs een halfjaar lang niet te roken. De Smokefree Challenge start 1 november. Voor docenten zijn er diverse lessuggesties en aan het einde van de challenge levert de klas een creatieve opdracht in. Daarmee maken de deelnemers kans op een dagje uit of een gezonde activiteit met de hele klas.

Jongeren vapen meer en op steeds meer op jongere leeftijd

Meer dan de helft van de minderjarigen blijkt wel eens gevaped te hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van NOS Stories, dat door 6000 minderjarigen werd ingevuld. Van de vapers waren 240 12 jaar of jonger.

Nicotinezakjes op middelbare scholen

Er lijkt sprake van een groeiend gebruik van nicotinezakjes onder kinderen en jongeren (ook wel ‘snus’ genoemd). Op een aantal scholen worden deze zakjes ook verhandeld. Als school is het belangrijk om hier alert op te zijn en als dit speelt hierop actie te ondernemen.

Stoppen-met-rokenhulp in je broekzak: kunnen jongvolwassenen zo stoppen?

Het aantal rokers daalt gestaag. En dat is heel mooi. Maar ongeveer een kwart van de mensen tussen de 18 en 25 jaar (23 procent) rookt nog altijd. Landelijke campagnes, uitgebreide informatie over stoppen met roken, accijnsverhogingen en andere maatregelen lijkt deze doelgroep maar matig aan te zetten tot stoppen met roken. Jongvolwassenen staan ook niet te springen om begeleiding tijdens het stoppen. Hoe komt dat? En wat kunnen we er aan doen? Daarover schreef Claire de Nerée tot Babberich van het Trimbos Instituut onderstaande blog, waarin ze ook de komst van de nieuwe stoppen-met-roken app Quiddy aankondigt.

Smokefree Challenge gestart

De Stoptober-maand (oktober) is afgelopen, maar stoppen met roken natuurlijk niet! Begin november start de Smokefree Challenge van het Trimbos-instituut. Een niet-roken wedstrijd voor klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. Door een half jaar niet te (beginnen met) roken maken leerlingen kans op leuke prijzen.

Belangrijke veranderingen thema Fysieke veiligheid en themacertificaat Roken en alcohol

Werkt uw school in het kader van Gezonde School aan het thema Fysieke veiligheid of Roken en alcohol? Of is uw school dat van plan? Dan geldt voor uw school een aantal belangrijke veranderingen: Fysieke veiligheid is per 2022 geen gezondheidsthema meer binnen Gezonde School. Het themacertificaat Roken en alcohol wordt per 2022 niet meer toegekend.

Preventie op z’n IJslands: basketballen in plaats van bier drinken

Zes gemeenten maakten de afgelopen jaren kennis met een revolutionaire manier om te voorkomen dat jongeren gaan roken, drugs gaan gebruiken of (te veel) gaan drinken: het IJslands preventiemodel. Ze roepen andere gemeenten op hier ook kennis mee te maken, vertelt Lian Smeets die de gemeenten begeleidde in onderstaande blog.

Middelengebruik gedaald in praktijk- en voortgezet speciaal onderwijs

Het gebruik van tabak, alcohol en cannabis is onder leerlingen in het praktijkonderwijs en cluster 4- scholen (voor jongeren met psychische- en/of gedragsproblemen) sinds 2008 gedaald, blijkt uit het landelijke EXPLORE-onderzoek van het Trimbos-instituut. Het hoogst is het middelengebruik onder cluster 4-leerlingen, het laagst onder leerlingen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Onderwijsprofessionals geven aan behoefte te hebben aan passend lesmateriaal voor cluster 3-scholen en het praktijkonderwijs.

Aanmelden voor Rookvrije Generatie Awards

De Rookvrije Generatie Awards komen er weer aan! Tot en met 31 januari 2021 kun je als school een initiatief aanmelden dat het afgelopen jaar en in 2019 een bijdrage heeft geleverd aan een Rookvrije Generatie. De Rookvrije Generatie Awards zetten mooie initiatieven die zich inzetten voor een Rookvrije Generatie in het zonnetje.

Handhaving rookverbod op schoolterreinen

Sinds 1 augustus geldt een rookverbod op schoolterreinen en moeten deze volledig rookvrij zijn. Vanaf 1 januari gaat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) toezicht houden op het rookverbod. In dit informatieblad gaat de NVWA in op veelgestelde vragen over handhaving van het rookverbod.

Rookvrij terrein voor scholen sinds 1 augustus 2020 verplicht

Scholen zijn verplicht sinds 1 augustus 2020 om een rookvrij terrein te hebben. Dat geldt voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Vanwege corona is besloten handhaving hierop door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in te laten gaan op 1 januari 2021 in plaats van 1 augustus 2020.