Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Seksualiteit

E-learning ‘Gezonde relaties & seksualiteit’ voor leraren

Elke leraar krijgt wel eens te maken met situaties die raken aan relaties en seksualiteit. School & Veiligheid en Rutgers ontwikkelden een gratis e-learning om leraren hierbij te ondersteunen. In acht modules komt een breed scala aan onderwerpen aan bod. Er zijn aparte e-learnings voor po en vo.

SEGGSY: de plek voor jongeren om meer te ontdekken over seksualiteit

Op 7 september is de website www.seggsy.nl gelanceerd: de website waar jongeren tussen de 16 en 18 jaar terecht kunnen met vragen over flirten, daten, identiteit, veilige seks, plezier en relaties. Jongeren beginnen steeds later met seks – vaak vanaf hun 16e, de meesten rond hun 18e. Maar juist op die leeftijd wordt over deze thema’s op school geen voorlichting meer gegeven.

Goed voor elkaar, ook voor de lhbti+-leerling

Van 25 tot en met 29 september organiseert Stichting School & Veiligheid de Week tegen Pesten. In een blog vraagt Bente van Gameren, Adviseur Seksuele Integriteit bij School & Veiligheid, speciale aandacht voor de positie van de lhbti+-leerling.

Kletskaartjes over gender- en seksuele diversiteit

Met de kletskaartjes kun je op een laagdrempelige en speelse manier praten over gender- en seksuele diversiteit in de klas. Leerlingen leren praten over hun eigen gevoelens en die van een ander. Ze doen kennis op, verruimen hun blik en ontwikkelen een respectvolle houding ten aanzien van diversiteit.

Jongerenplatform WTFFF!? naar de klas

Fonds Slachtofferhulp brengt een lespakket over online seksueel misbruik naar de klas. Het interactieve lespakket, dat is ontwikkeld in samenwerking met Schoolblocks, maakt leerlingen uit het voorgezet onderwijs bewust over wat online seksueel misbruik is en wat de impact hiervan is. Daarnaast biedt de les tools voor docenten om blijvend het gesprek met elkaar en hun leerlingen aan te gaan. Het lespakket is gebaseerd op het online platform WTFFF!? dat Fonds Slachtofferhulp begin 2022 samen met jongeren lanceerde. Snel na de lancering bleek de behoefte aan educatiemateriaal over dit onderwerp groot op middelbare scholen; de plek waar jongeren de meeste tijd doorbrengen.

Webinar Aandacht voor relaties en seksualiteit

14 juni kunnen onderwijsprofessionals de webinar Aandacht voor relaties en seksualiteit: waar te beginnen? volgen. De webinar is gericht op professionals in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Deelnemers krijgen tips over het vormgeven van het thema Relaties en seksualiteit met de Gezonde School-aanpak.

Minder incidenten in het onderwijs rond relaties en seksualiteit bij deelname aan stimuleringsregeling

In het schooljaar 2021-2022 namen 567 scholen deel aan de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze regeling bestaat onder meer uit inhoudelijk advies, lespakketten, gastlessen en scholing voor docenten. Uit evaluatie van het RIVM blijkt dat er op 23% van deze scholen, na het ingaan van de regeling, minder incidenten zijn geweest. Denk hierbij aan grensoverschrijdend gedrag of genderdiscriminatie.

Grootste deel leerlingen speciaal onderwijs behoorlijk seksueel weerbaar

Het grootste deel van de leerlingen op het speciaal (basis)onderwijs is behoorlijk seksueel weerbaar. Dat blijkt uit het rapport Peil.Burgerschap einde speciaal (basis)onderwijs 2020-2021 van de Onderwijsinspectie.

Veel informatie, inspiratie en tips tijdens conferentie over relaties en seksualiteit

De conferentie Relaties en seksualiteit, de gewoonste zaak op school mocht op 29 maart ruim 200 deelnemers ontvangen. De deelnemers werden de hele middag ondergedompeld in Relaties en seksualiteit, een gezondheidsthema van Gezonde School. Daarbij kregen ze tips, voorbeelden en nieuwe informatie. Ook werd er stilgestaan bij successen en bij het gewenste toekomstbeeld van relationele en seksuele vorming in het onderwijs.

NJi positief over lespakket Kriebels in je buik van Rutgers

De deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering van het Nederlands Jeugdinstituut heeft het lespakket Kriebels in je buik van Rutgers erkend als 'goed onderbouwd'. Het lespakket over seksualiteit voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar heeft als doel om bij te dragen aan een veilige en gezonde seksuele ontwikkeling van jonge kinderen.

Roerige Lentekriebelsweek levert vooral veel waardevolle gesprekken op

Kinderen vanuit een positieve boodschap iets leren over je lijf, praten over wat je fijn vindt, autonomie en een positief zelfbeeld: daar ging van 20 tot en met 24 maart de Week van de Lentekriebels dit jaar over. Door nepnieuws ging een deel van die boodschap verloren, aldus Rutgers. Maar wat de week volgens Rutgers vooral opleverde: veel waardevolle gesprekken tussen vakbekwame leerkrachten en ouders en tienduizenden kinderen die spraken over wat ze fijn vinden. Rutgers blikt terug op een woelige week.

Conferentie Relaties en seksualiteit, de gewoonste zaak op school

Op woensdagmiddag 29 maart organiseert Gezonde School vanuit het stimuleringsprogramma Gezonde Relaties & Seksualiteit van Gezonde School de conferentie Relaties en seksualiteit, de gewoonste zaak op school. Gezonde School grijpt dit moment aan om successen te vieren en om scholen een podium te geven. Om stil te staan bij waar we zijn begonnen en waar we nu staan. Een blik te werpen op de toekomst, en wat er nodig is om structureel aandacht te blijven besteden aan het thema Relaties en Seksualiteit in het onderwijs en om het thema te borgen.

SGG-preventietool

Met de SGG-preventietool van Stichting School & Veiligheid kunnen schoolleiders op een praktische manier het schoolbeleid met betrekking tot seksueel grensoverschrijdend gedrag op orde brengen. 1) Bekijk de praktijk met de scan. 2) Check wat kan verbeteren via de infokaart. 3) Informeer personeel met een op maat gemaakte routekaart over preventie & aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag op school.

Leerlingen Revius Lyceum praten met minister over relaties en seksualiteit

Leerlingen van 3-HAVO van het Revius Lyceum zijn tijdens de Week van de Liefde op Valentijnsdag in gesprek gegaan met Dennis Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs. Het gesprek ging onder meer over genderdiversiteit, sexting en grensoverschrijdend gedrag.

Ruim 200 scholen besteden aandacht aan seksuele vorming tijdens Week van de Liefde

Een record aantal scholen doen mee aan de Week van de Liefde, de themaweek over relaties en seksualiteit. Bijna 200 scholen in het voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en mbo met in totaal circa 60.000 leerlingen doen van 13 tot 17 februari mee. Zowel leerlingen als docenten willen meer aandacht voor brede seksuele vorming, waarbij ook aandacht is voor diversiteit, gendergelijkheid en plezier. Het thema van de week is dit jaar dan ook ‘Zijn wie je bent, iedereen is anders’. Een thema dat leeft op scholen door het hele land.