Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Welbevinden

Nieuwe jongerencampagne over mentale gezondheid: ‘Hey, het is oké’

Op 23 mei – in de Europese Week van de Mentale Gezondheid – hebben het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, sor en Tabitha het nummer ‘Het is oké’ gelanceerd. Hiermee trapten zij de nieuwe jongerencampagne ‘Hey, het is oké’ af. Met het nummer willen ze jongeren het vertrouwen geven om te praten als ze zich bijvoorbeeld somber of gestrest voelen.

‘Goed voor elkaar!’ thema Week Tegen Pesten 2023

Van 25 tot en met 29 september 2023 organiseert de Stichting School & Veiligheid de Week Tegen Pesten. Het thema is dit jaar ‘Goed voor elkaar!’.

Kabinet vraagt aandacht voor mentale gezondheid op school

Het kabinet roept scholen op om aandacht te besteden aan mentale gezondheid tijdens de European Mental Health Week, die loopt van 22 tot en met 28 mei. De oproep is een van de acties uit de kabinetsaanpak ‘Mentale gezondheid: van ons allemaal’.

Draag bij aan congres Schoolaanwezigheid

Elke leerling heeft recht op een positieve, kwalitatief goede ervaring in het onderwijs. Schoolaanwezigheid en deelnemen aan onderwijs zijn daarbij cruciaal. Daarover gaat het ‘Nederlandse Congres Schoolaanwezigheid: Geïnspireerd aan de slag!’ op 16 en 17 november in het Pullman Hotel Eindhoven. Wil je bijdragen aan het succes van het congres? Stuur dan jouw idee voor een bijdrage aan het programma uiterlijk vrijdag 16 juni.

Zet de deur open voor afstandsonderwijs

Corona is voorbij, het onderwijs op afstand ook, zo lijkt het. Toch moet dit beschikbaar blijven voor een grote groep thuiszittende kinderen. Bijvoorbeeld kinderen met een kwetsbare gezondheid, waaronder long covid, maar ook kinderen die om een andere reden niet fysiek naar school kunnen of dreigen thuis te komen zitten. Marieke Boon-Mens, thema-adviseur passend onderwijs bij Ouders & Onderwijs, vertelt hierover in OOMagazine.

Oplossingenlab over zorg organiseren in onderwijs

Hoe organiseer je de zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag in het onderwijs? Daarover organiseren het Nederlands Jeugdinstituut, de Vereniging Gehandicaptenzorg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Sectorraad GO op 6 juni een Oplossingenlab. Het Oplossingenlab focust op het verhaal achter de cijfers en brengt succesfactoren en knelpunten in beeld.

Wat kan de school doen tegen pesten?

Als beleidsmaker in het onderwijs wil je dat alle leerlingen zich veilig voelen en met plezier naar school gaan. Pestgedrag draagt niet bij aan een veilig klimaat. Wat kan de school doen om pestgedrag te voorkomen en verminderen? Het Nederlands Jeugdinstituut zet het op een rijtje.

Volgend schooljaar aan de slag met welbevinden? Deze tools helpen je op weg

Jullie school wil misschien – net als veel scholen in Nederland – meer en structureler aandacht besteden aan welbevinden. Wat kun je nu al doen om hier volgend schooljaar een goede start mee te maken? Misschien wel de belangrijkste tip: kies niet alleen voor losse interventies, maar denk alvast na over samenhang en een duurzame inzet op de lange termijn. Wat betekent dat concreet, en waar begin je? De praktische tools van Welbevinden op School helpen schoolteams in het primair en voortgezet onderwijs snel op weg. Het Trimbos Instituut zet het in een blog voor je op een rij.

Webinar Smartphonebeleid voor scholen

Hoe kom je tot een doordacht, onderbouwd en gedragen beleid rond smartphones in de klas? Daarover organiseert Kennisnet op donderdag 20 april een gratis webinar. Het webinar is bedoeld voor schoolleiders, bestuurders, docenten of anderen die het initiatief kunnen nemen tot het opstellen van smartphonebeleid voor scholen.

Geef meer aandacht aan prestatiedruk bij studenten

Geef structurele aandacht aan de toenemende prestatiedruk onder studenten in het mbo, hbo en wo, pak mentale problemen integraal aan en zet meer in op preventie. Dat zijn enkele aanbevelingen uit de adviesbrief van het Platform Perspectief Jongeren aan onderwijsministers Robbert Dijkgraaf en Dennis Wiersma.

Extra geld voor gelijke kansen op school

Er komt 105 miljoen euro extra voor het verkleinen van de verschillen tussen leerlingen in het voortgezet onderwijs. Dat heeft minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs Dennis Wiersma bekend gemaakt.

Respectvol gedrag begint bij ‘Wat vind ik fijn?’

Het afgelopen jaar is het veel gegaan over grenzen en het overschrijden daarvan. Voor de Week van de Lentekriebels (20-24 maart) heeft Rutgers dit mooi vertaald naar de basis: ‘Wat vind ik fijn?’.

Leraar van het Jaar 2022 over pesten en met elkaar omgaan

Hoe gaat Lennart van der Meulen, leraar van het jaar 2022, om met pesten en hoe leerlingen met elkaar omgaan? Dat komt aan de orde in een interview dat School & Veiligheid met hem had. Lennart is ruim zeven jaar leraar van groep 5/6 van basisschool De Gouden Griffel in Berkel en Rodenrijs.

NJi organiseert gesprekken over armoede voor onderwijsprofessionals

Steeds meer gezinnen hebben geldproblemen. Maar hoe herken je de signalen van armoede bij kinderen en gezinnen op jouw school? En wat kun je vervolgens als professional voor hen betekenen? Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) organiseert voor professionals in het onderwijs op 13 maart en 10 april online gesprekken over armoede.

Toolkit Buitenspelen op de bso

Naast school brengen veel kinderen tijd door op de buitenschoolse opvang (bso). De plek dus om lekker naar buiten te gaan. Maar spelen de kinderen op jouw bso wel genoeg buiten? Vind je het soms lastig om te bedenken wat je buiten allemaal kunt doen? Of ben jij wel enthousiast, maar krijg je collega’s niet mee? Dan is de toolkit Buitenspelen op de bso er voor jou!