Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Welbevinden

Actieprogramma moet onderwijsprofessionals helpen bij het respecteren van seksuele grenzen door jongeren

Professionals in onderwijs, welzijn en zorg weten hoe zij seksualiteit bespreekbaar maken en helpen jongeren om elkaars wensen en grenzen te herkennen en te respecteren. Dat is een van de doelen van het Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Het kabinet heeft dat op 13 januari naar de Tweede Kamer gestuurd.

Onderwijsconferentie ‘Met alle respect! Samen voor een sociaal veilige school'

Woensdag 5 april vindt de jaarlijkse onderwijsconferentie Met Alle Respect! plaats. Dit jaar is de conferentie van de Stichting School & Veiligheid volledig hybride. Je kunt dus kiezen of je naar Gooiland in Hilversum komt of dat je het online programma volgt. Met Alle Respect! is dé kans om je kennis over sociale veiligheid in het onderwijs op te frissen! Het thema dit jaar is verbinding. Dagvoorzitter is Splinter Chabot.

Gratis webinar ‘Goed reageren na een (poging tot) suïcide in het onderwijs’

Bent u werkzaam in het onderwijs (vo, mbo, hbo of wo) of werkt u hiermee samen? Dan kunt u zich vast voorstellen dat een (poging tot) zelfdoding van een leerling of student een ontzettend ingrijpende gebeurtenis is voor zowel leerlingen en studenten, maar ook voor schoolmedewerkers. Als een jongere zelfdoding pleegt, kan dit het risico op zelfdoding vergroten bij andere kwetsbare jongeren. Het is daarom belangrijk om als school of onderwijsinstelling zorgvuldig en planmatig te reageren. Wilt u weten hoe u kunt handelen en voorbereidingen kunt treffen? Dan bent u van harte welkom bij de webinar op donderdag 2 februari van 16.00-17.30 uur van Trimbos-instituut en 113.

Ruim 4800 kinderopvanglocaties laten kinderen winterse buitenavonturen beleven

Vanaf maandag 9 januari zetten door heel het land ruim 4800 kinderopvanglocaties volop in op buitenspelen. IVN Natuureducatie en Humankind kinderopvang en -ontwikkeling willen met de tweede landelijke editie van de campagne ‘Hartje Winter’ zorgen dat buiten spelen ook in de winter wordt ervaren als vanzelfsprekend. Veel kinderen zouden meer buiten spelen, als zij daar vriendjes treffen en als er activiteiten georganiseerd worden die passen bij hun leeftijd. Met een reeks sprankelende winterse activiteiten zetten de kinderopvanglocaties verspreid door heel Nederland hierop in.

‘Maar één Week Tegen Pesten? Grapje zeker?’

Aan het begin van het schooljaar, in september, organiseerde Stichting School & Veiligheid weer de Week Tegen Pesten met dit jaar als thema ‘Grapje! Moet toch kunnen?!’ In die ene week hebben ontzettend veel scholen naar het openingsfilmpje gekeken en lessen uitgevoerd. Maar wat blijft er daarna eigenlijk van overeind? Moeten we niet elk jaar, het hele jaar door, actief blijven tegen pesten?

Leidraad omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs

Het aantal meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs neemt toe. Voor bestuurders en schoolleiders is het belangrijk om te weten wat zij daartegen kunnen ondernemen. Daarom heeft een brede alliantie de publicatie ‘Zo klein als mogelijk, zo groot als nodig; omgaan met ’ uitgebracht.

Studiereis Voeding en mentaal welbevinden in het Vlaams onderwijs

In maart 2023 organiseert Arko Sports Media in samenwerking met GLOS Educatief en Unesco Chair Global Health & Education een inspirerende Studiereis naar Gent om van de Vlaamse collega's te leren hoe zij omgaan met voeding en mentaal welbevinden in de kinderopvang en het onderwijs.

Drieduizend scholen doen mee aan Paarse Vrijdag 2022

Op 9 december doet een recordaantal van bijna drieduizend scholen mee aan Paarse Vrijdag. Honderdduizenden scholieren, studenten en docenten in heel Nederland dragen dan paars en organiseren activiteiten om te vieren dat iedereen zichzelf mag zijn. Paarse Vrijdag is een initiatief van COC Nederland.

MIND Us werkt aan mentale gezondheid

Stichting MIND Us onderneemt de komende jaren activiteiten om de mentale gezondheid van jongeren te verbeteren. De activiteiten staan in het actieplan Het gaat om jou!, dat op 6 december is gepresenteerd. Het actieplan van MIND Us is gericht op drie leefgebieden die belangrijk zijn voor jongeren: de wijk en vrijetijdsbesteding, het onderwijs en de online wereld.

VN-campagne Orange the World tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag

Op vrijdag 25 november 2022 is de jaarlijkse VN-campagne Orange the World begonnen. Tijdens deze campagne staat de strijd centraal tegen onder meer seksueel grensoverschrijdend gedrag. Meer dan 90 landen doen mee met Orange the World. De campagne loopt tot 10 december – de Internationale Dag van de Rechten van de Mens. Een van die plekken waar het taboe op seksualiteit doorbroken kan worden is op school.

Jeugdartsen bezorgd over stressklachten middelbare scholieren

AJN-vicevoorzitter Raquel Abrahams van de vereniging van Jeugdartsen vindt het belangrijk dat stressklachten zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd. “Hoe langer je wacht, hoe groter de kans is dat de stress-, angst- en depressieve gevoelens gaan ontsporen.” Met als gevolg dat kinderen uiteindelijk gespecialiseerde hulp nodig hebben. “Wat vaak niet nodig was geweest als je er vroeg bij bent.”

Nieuw onderzoek naar prestatiedruk bij studenten

Al langere tijd zijn er zorgen over stress en prestatiedruk bij studenten in het hoger onderwijs. Bijna alle studenten ervaren stress (97%) en ruim de helft heeft ook last van prestatiedruk (54%). Om studenten, onderwijsinstellingen en de overheid oplossingen te bieden bij het voorkomen of verminderen ervan is het Trimbos-instituut een nieuw onderzoek gestart naar de stress en prestatiedruk onder studenten: Harder Better Faster Stronger?

Hoe krijgen we onze leerlingen weer ‘aan’?

Wat kun jij als professional in het voortgezet onderwijs doen om leerlingen na een veelbewogen coronatijd weer te motiveren en activeren? Daarover organiseert het Nederlands Jeugdinstituut op 1 december van 16.00-17.30 een gratis online learn and share bijeenkomst. Dit doet het Nji samen met Kenniscommunity NPO, Lerarencollectief, VO-raad, Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal. De bijeenkomst heeft als doel om vanuit het perspectief van de onderwijspraktijk en de wetenschap te komen tot bruikbare oplossingen om leerlingen te helpen.

Paarse Vrijdag op 9 december

Op 9 december is het weer Paarse Vrijdag. Dé grote actiedag van het GSA Netwerk (Gender & Sexuality Alliance), een leerlingengroep die zich inzet voor respect voor seksuele- en genderdiversiteit. Kleurt jullie school ook paars?

“Met Positive Behavior Support zie je álle leerlingen”

Openbare basisschool De Helix in Heerhugowaard werkt met Gezonde School aan Welbevinden. Dat doen ze onder meer met PBS (Schoolwide Positive Behavior Support). Ze werken al heel wat jaren met deze werkwijze die bijdraagt aan een positieve en veilige sfeer in de school. Leerkrachten Marjolein Jonker en Nadine de Haan vertellen waarom dat werkt op hun school.