Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Welbevinden

Nieuwe buitenlesideeën gezocht voor online database

Geef jij wel eens buitenles en heb je lessen die je wel wilt delen met andere leerkrachten? Word dan onderdeel van het Buitenles-ontwikkelteam en help Jantje Beton en IVN de verzameling buitenlessen nog groter te maken. Dit schooljaar start Team Nationale Buitenlesdag een digitale database op waar allerlei buitenlessen beschikbaar komen.

Gelukskoffer lanceert Gelukswijzer voor groep 8

Geeft je basisschool al lessen in geluk? Met Gelukskoffer – (een sociaal emotionele methode voor groep 1 t/m 8) – werk je in zeven lessen aan de persoonlijke ontwikkeling en de eigen invloed op het geluk van je leerlingen. Het resultaat is een positiever zelfbeeld en een sterk verbeterde sociale veiligheid in de klas. Gelukskoffer is een van de Gezonde School-activiteiten voor het primair onderwijs binnen het thema Welbevinden.

Valuascollege uit Venlo wint Inspiratieprijs Gezonde School 2019

Het Valuascollege uit Venlo heeft tijdens de Dag van de Gezonde School op 31 oktober 2019 de Inspiratieprijs Gezonde School 2019 gewonnen. De prijs is voor de school die het meest inspirerende idee heeft om te werken aan een gezonde leefstijl op school. De Gouden Tip van het Valuascollege is gericht op extra aandacht voor mentaal welbevinden van de leerlingen via positieve psychologie, mindfulness en yoga.

Symposium ‘Slaap in de eerste lijn’

Om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren gezond opgroeien is een gezonde leefstijl van groot belang. En daar hoort ook goed slapen bij. Als je alles daarover te weten wilt komen, kun je terecht bij het symposium ‘Slaap in de eerste lijn’, dat op vrijdag 27 maart plaatsvindt in InnStyle in Maarssen.

5 miljoen euro extra voor leerlingen met ernstige meervoudige beperking

Het kabinet stelt vanaf 2020 €5 miljoen extra beschikbaar voor zorg en ondersteuning op school aan kinderen met een ernstige meervoudige beperking. Dat schrijven minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) in een brief aan de Tweede Kamer.

Basisschool De Wiene krijgt certificaat voor buitenles

Basisschool De Wiene in het Overijsselse Ambt Delden heeft deze week als eerste school in Nederland het certificaat BuitenWijzer gekregen. Het certificaat geeft aan dat de school dagelijks minstens een half uur buitenles geeft.

Bijeenkomsten meldcode kindermishandeling

In Nederland zijn er naar schatting jaarlijks 120.000 gevallen van kindermishandeling. Om dit beter aan te kunnen pakken is vanaf 1 januari 2019 de Verbeterde Meldcode van kracht geworden. Om professionals te informeren hierover en ze te helpen deze toe te passen organiseert de gemeente Amsterdam samen met Veilig Thuis en de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) op 14 en 20 november de bijeenkomsten ‘De Verbeterde Meldcode in de Praktijk’.

Branchepartijen kinderopvang: gezamenlijk werkwijze inspectie opstellen

De Wet IKK liet ruimte voor discussie waar het gaat om (het toezicht op) het vaste gezichtencriterium en de drieuursregeling. Daarom hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, GGD-GHOR (de koepelorganisatie van de GGD'en) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs een werkwijze geschreven die als leidraad dient voor de GGD inspecteurs. BOinK en de werkgeversorganisaties Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) vinden dat er in deze leidraad nog te veel ruimte is voor ongelijke behandeling. Ze bieden daarom aan om de werkwijze gezamenlijk te herschrijven, zodat een duidelijk en landelijk uniforme werkwijze voor de toezichthouders tot stand kan komen.

Vraag subsidie ‘Lekker naar Buiten’ aan!

Een lekkere boterhamspread maken, groenten uit jullie eigen moestuin, een bezoek aan de boerderij. Wil je samen met de kinderen binnen de dagopvang of buitenschoolse opvang aan de slag met gezonde en duurzame voeding?

Nieuwe e-learning ‘Werken met vluchtelingenkinderen en hun ouders in de kinderopvang’

De komst van jonge vluchtelingenkinderen en hun ouders stelt kinderopvangorganisaties en pedagogisch medewerkers voor uitdagingen in hun dagelijks werk. De nieuwe gratis e-learning ‘Werken met vluchtelingenkinderen en hun ouders in de kinderopvang’ helpt hen met die uitdagingen om te gaan.

Win Buitenlesbundel met deelname aan behoefteonderzoek Gezond Schoolplein

Jantje Beton en IVN willen graag weten wat jouw houding is ten aanzien van een Gezond Schoolplein en hoe zij scholen zouden kunnen ondersteunen om ook een Gezond Schoolplein te realiseren. De antwoorden op deze vragen gebruiken zij om in 2020 het beschikbare ondersteuningsaanbod voor scholen op jullie wensen aan te passen. Onder de deelnemers aan het onderzoek verloot Jantje Beton 2 verzamelmappen met 31 buitenlessen.

De Kindertelefoon in de klas

De Kindertelefoon bestaat dit jaar 40 jaar. Kinderen van 8 tot en met 18 jaar kunnen er terecht met uiteenlopende vragen. Wat misschien nog niet iedereen weet is dat de Kindertelefoon ook bij jou in de klas kan komen, zowel bij het PO als bij het VO.

Behoefteonderzoek Gezond Schoolplein

Jantje Beton en IVN willen graag weten wat jouw houding is ten aanzien van een Gezond Schoolplein en hoe zij scholen zouden kunnen ondersteunen om ook een Gezond Schoolplein te realiseren. De antwoorden op deze vragen gebruiken zij om in 2020 het beschikbare ondersteuningsaanbod voor scholen op jullie wensen aan te passen.

Lesmethode voor nieuwkomerskinderen op basisschool

Een vluchtelingenkind in de klas heeft extra ondersteuning nodig. Wereldreizigers richt zich op hun sociaal-emotionele ontwikkeling en hun verbondenheid met klasgenootjes. De lesmethode kan gebruikt worden op zowel reguliere basisscholen als op scholen speciaal voor nieuwkomersleerlingen. Om kennis te maken, biedt Wereldreizigers een gratis proefpakket dat je meteen kunt inzetten.

Helft middelbare scholieren luistert onveilig naar muziek

Gehoorschade is een toenemend probleem, zeker bij jongeren. Tijdens het schooljaar 2018-2019 heeft VeiligheidNL samen met vier jeugdgezondheidsorganisaties een onderzoek uitgevoerd onder jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Daaruit blijkt dat bijna de helft van de leerlingen naar muziek luistert op een volume van 70% of hoger, een geluidsniveau dat het risico op gehoorschade vergroot. 13% van de leerlingen die ook de online hoortest ‘JGZ Oorcheck’ deden kreeg een negatieve uitslag. Dit duidt op beginnende gehoorschade.