Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Welbevinden

Kinderen angstig en somber door coronamaatregelen

Nederlandse kinderen voelen zich door de coronamaatregelen minder gezond en hebben vaker last van angst en somberheid. Dat blijkt uit onderzoek onder circa 1.000 kinderen van 8 tot 18 jaar dat het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC uitvoerde tijdens de eerste lockdown.

Stop met drang en dwang bij niet passend onderwijs

Ouders van kinderen met ondersteuningsbehoeften krijgen regelmatig te maken met jeugdbeschermingsmaatregelen. Oudervereniging Balans organiseerde daarom op 14 september het werkcongres ‘Bang voor drang en dwang’. Professionals uit onder meer de jeugdhulp en het onderwijs spraken met elkaar over de inzet van drang en dwang en de positie van kinderen en hun ouders daarin. Marieke Boon van Ouders en Onderwijs schreef er dit verslag over.

Via praatplaten in gesprek met ouders met kinderen

Hoe ga je als zorg- of onderwijsprofessional in gesprek met ouders met kinderen over een gezonde leefstijl? Glos Educatief maakte in opdracht van GGDZHZ (Zuid-Holland-Zuid) en in samenwerking met Jong JGZ in het kader van Doe ff gezond Dordrecht vier praatplaten over de thema’s slaap, gezonde voeding, water drinken en bewegen.

Meer dan de helft van kinderen 9-13 jaar gepest

Bijna zes op de tien kinderen van 9 tot 13 jaar in Nederland zijn of worden gepest. Het overgrote deel van de schoolkinderen wil in de klas meer aandacht voor het aanpakken van pesten. Ze vragen om hulp om een eind te maken aan pesten in hun omgeving of om zelf te stoppen met pesten. Dat blijkt uit een representatief onderzoek in opdracht van het NOS Jeugdjournaal onder ruim 1000 kinderen van 9 tot 13 jaar, uitgevoerd door onderzoeksbureau No Ties.

Coronamaatregelen hebben negatief effect op leefstijl kinderen

Kinderen eten ongezonder, bewegen minder en zijn zwaarder geworden. Dat blijkt uit de COLC-studie (COVID-19, Obesity and Lifestyle in Children): een onderzoek van kinderartsen van het Maastricht UMC+. Het onderzoek vond plaats onder 189 kinderen (en hun ouders) in het gehele land.

Vijfde editie Nationale Buitenlesdag

Op 22 september 2020 vindt de Nationale Buitenlesdag plaats. Scholen mogen al meedoen als ze minstens één klas één uur buitenles geven. Inmiddels hebben zich al 3693 scholen opgegeven. De Nationale Buitenlesdag is een initiatief van Jantje Beton en IVN Natuureducatie.

Samen aan zet thema Week tegen Pesten

In de Week Tegen Pesten 2020 (van 21 t/m 25 september) van de Stichting School & Veiligheid staat het aanpakken van pesten en het werken aan een veilige school centraal. Dit jaar is het motto Samen aan zet. Samen met zijn klas, het team, de hele school zijn leraren aan zet om weer op een prettige manier met elkaar om te gaan.

‘Betrek kinderen bij overgang van PO naar VO’

Voor een soepele transitie van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is het belangrijk dat scholen met elkaar samenwerken en kinderen meer betrokken worden. Dat concludeert Marlau van Rens in haar proefschrift, waarop ze op 4 september promoveerde aan de Universiteit van Maastricht.

Het belang van ongeschreven regels en hoe je hiermee aan de slag kan gaan

Tijdens vakanties, op druilerige dagen, kijk ik graag naar films. Daar neem ik lekker de tijd voor en hoef ik even aan niets anders te denken. In ieder geval niet aan mijn werk, want ik heb vakantie. En toch, helemaal loslaten kan ik het blijkbaar niet want door twee films – A Few Good Men en The Master – werd ik deze zomervakantie aan het denken gezet. In beide films kwamen ongeschreven of onuitgesproken regels aan de orde wat me toch weer aan mijn werk voor de Week Tegen Pesten deed denken.

Helft jeugd met licht verstandelijke beperking heeft extra steun in het onderwijs nodig

Ruim de helft van de jongeren tussen 12 en 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking (LVB) kan niet zonder extra ondersteuning meekomen in het onderwijs. Dit aandeel is vele malen hoger dan het aandeel jongeren zonder LVB dat moeite heeft mee te komen in het onderwijs (5%). Dat meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport Meer meedoen.

Vijf vragen over weer terug naar school of opvang in coronatijd

De scholen zijn weer begonnen. Misschien heb je als jongere, ouder of professional vragen over de start van school in coronatijd. Het Nederlands Jeugdinstituut zette vijf veel gestelde vragen en antwoorden op een rij.

Tijdelijk werkverband en website voor veilige ventilatie op school

Een Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) dat moet zorgdragen voor een veilige ventilatie op elke school en een uitbreiding van de website weeropschool.nl zodat er één centraal punt is scholen alle informatie over ventilatie op scholen kunnen vinden, en waar zij vragen kunnen stellen indien zij twijfelen of de ventilatie in hun gebouwen voldoet. Daarmee wil onderwijsminister Arie Slob het ventilatieprobleem op scholen aanpakken, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Non-conformistische docent kampt minder vaak met burn-out

Docenten in het primair onderwijs die non-conformistisch handelen, en autonomie over hun eigen lessen opeisen krijgen minder vaak te maken met een burn-out. Dat blijkt uit onderzoek van Bas Kodden, Ramon van Ingen en Stijn Langeweg van de Nyenrode Business Universiteit.

Groen schoolplein draagt bij aan welzijn en gedrag van basisschoolkinderen

Vergroening van schoolpleinen heeft een positieve invloed op het welzijn en het gedrag van kinderen op de basisschool. Dat blijkt uit het promotieonderzoek ‘Greening Schoolyards. Impact on Children’s Well-Being and Behavior, Parental Support, and use for Outdoor Learning’ van Janke van Dijk waarvoor ze gedurende drie jaar onderzoek deed bij negen scholen, waarvan vijf scholen hun schoolplein hadden vergroend. Van Dijk promoveerde op 6 juli aan de VU in Amsterdam.

Goede sociale start, on- én offline, belangrijker dan ooit voor eerstejaars

Deze weken starten 50.000 studenten een nieuw leven in een nieuwe stad. De maatregelen die onlangs zijn ingesteld om het virus in te dammen, dreigen een enorme impact op hen te hebben. Zeker nu vrijwel al het onderwijs online is, is het volgens Jolien Dopmeijer, Ninette van Hasselt, Martha de Jonge en Marloes Kleinjan van het Trimbos-instituut cruciaal dat deze jongeren – binnen de kaders van de nodige maatregelen – kans krijgen om elkaar, hun opleiding en stad te leren kennen. Ook offline. Een goede sociale start zorgt voor een sociaal netwerk en verlaagt de kans op mentale problemen en studie-uitval.