Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Welbevinden

Passende preventieprogramma’s mentale gezondheid nodig voor cluster 4- en praktijkonderwijs

Extra aandacht van preventieprogramma’s gericht op de promotie van mentale gezondheid binnen het praktijkonderwijs en met name cluster 4-onderwijs en het monitoren van de effecten hiervan is wenselijk. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut naar het mentaal welbevinden van jongeren van 12 t/m 16 jaar in het cluster-4 en praktijkonderwijs.

Leerkracht wil graag schooltuinieren, maar heeft amper mogelijkheid

Veel basisschoolleraren zouden graag met hun klas in de moestuin aan de slag gaan, maar hebben hiertoe geen mogelijkheid. Dat blijkt uit het Onderzoek Schooltuinen, dat is uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Alliantie Schooltuinen. Momenteel heeft slechts één op de vijf leerkrachten met hun klas een moestuin, terwijl 85 procent aangeeft zeker of misschien te willen tuinieren als hiervoor goede mogelijkheden zouden zijn.

Lerarenhandleiding preventief werken aan welbevinden leerlingen

Hoe kun je als leerkracht preventief werken aan de sociaal emotionele ontwikkeling en het welbevinden van je leerlingen? Met dat doel stelde Pharos samen met leerkrachten, Gezonde Generatie en het Trimbos-instituut een handleiding op met concrete handvatten. De handleiding is geschikt voor zowel PO als VO.

De waarde van een natuurrijke, gezonde buitenruimte rond scholen

Wat is de positieve impact van groene schoolpleinen op de ontwikkeling van kinderen, de kwaliteit van het onderwijs, de klimaatbestendigheid van de omgeving en biodiversiteit? Dat beschrijven Jolanda Maas en Nicole van den Bogerd, onderzoekers bij de sectie klinische psychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam, in het whitepaper ‘De waarde van een natuurrijke, gezonde buitenruimte rond scholen’.

Jongeren bezorgd over klimaat en toekomst

Klimaatverandering is een ongekend groot probleem en wordt veroorzaakt door de mens. Dat staat in het IPCC-klimaatrapport dat begin augustus verscheen. Ook jongeren zien de berichtgeving over klimaatverandering. Ze maken zich grote zorgen om klimaatverandering en wat dit betekent voor hun toekomst. Ook onderwijsprofessionals moeten rekening houden met deze zorgen bij jongeren.

Bijeenkomsten Welbevinden op school

Dinsdag 12 oktober en donderdag 25 november organiseren Pharos, Expertisecentrum Gezondheidsverschillen en Kenniscentrum Trimbos van 15.30 uur tot 17.00 uur een digitale bijeenkomst ‘Welbevinden op School’. De bijeenkomst is bedoeld voor Gezonde School-adviseurs en collega’s uit het Pedagogisch Domein (bijvoorbeeld IB’ers, zorgcoördinatoren en leerkrachten).

Tips voor tieners en schermtijd in de vakantie

Vakantie betekent geen school en meer tijd met elkaar. Sommige ouders maken zich in deze periode zorgen over de schermtijd van hun kinderen. Als je op vakantie gaat, maar ook als je thuisblijft, kan dat soms lastig zijn. Daarom geeft het Nederlands Jeugdinstituut enkele tips.

Jongeren worstelen met vaccinatiekeuze

Laat je je vaccineren…of niet? Die keuze is nu actueel en urgent, maar staat ook onder druk vanuit de omgeving en allerlei media die een stroom aan – soms tegenstrijdige – informatie geven. Het is voor jongvolwassenen niet eenvoudig om een weloverwogen keuze te maken, zo blijkt uit onderzoek van Stichting Alexander in opdracht van GGD GHOR Nederland. Want hoe bepaal je welke informatie juist is, en welke overwegingen en gevoelens hebben invloed op jouw keuze?

Inzet gelden Nationaal Programma Onderwijs voor thuiszitters moet anders

De manier waarop de gelden van het Nationaal Programma Onderwijs voor thuiszitters worden ingezet moet anders. Dat vinden Ouders & Onderwijs en oudervereniging Balans. Het plan is er nu op gericht om thuiszitters terug naar school te krijgen. En niet op praktische ondersteuning om bijvoorbeeld afstandsonderwijs te volgen zoals ouders aangeven. Ouders & Onderwijs pleit voor leerrecht in plaats van schoolplicht

Jongeren met beperking voelen zich niet gezien

Jongeren met een beperking voelen zich tijdens de coronaperiode niet gehoord en gezien. Ook horen ze te vaak wat er allemaal niet kan of mogelijk is. Dat blijkt uit onderzoek van Youngworks in opdracht van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). De onderzoekers spraken met 30 jongeren met een chronische aandoening of een beperking en met vijf experts op verschillende jongerendomeinen zoals speciaal onderwijs, werken en wonen.

Chronische stress in kindertijd kan later leiden tot gezondheidsproblemen

Gezondheidsproblemen (op latere leeftijd) kunnen een effect zijn van chronische stress in de kindertijd. Dat blijkt uit literatuuronderzoek naar Early Life Stress (chronische stress tijdens het opgroeien) van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en de Universiteit van Maastricht. De uitkomsten van het literatuuronderzoek laten ons zien dat gezondheidsproblemen (op latere leeftijd) een effect kunnen zijn van chronische stress in de kindertijd. Het onderzoek bevat veel informatie die ook voor onderwijsprofessionals interessant is.

Al op achterstand in de wieg

Kinderen uit arme gezinnen komen al vroeg op achterstand, zo meldt De Volkskrant op basis van onderzoek van Bastian Ravesteijn en Coen van de Kraats van Erasmus School of Economics, gebaseerd op gegevens van 153.000 kinderen.

Webinar Werken aan welbevinden en het NPO – een goed begin!

Wilt u het Nationaal Programma Onderwijs inzetten om aan het welbevinden van leerlingen of studenten te werken? Vraagt u zich af hoe u daar met de NPO-menukaart praktische invulling aan geeft? Gezonde School helpt u graag verder tijdens de webinar Werken aan welbevinden en het NPO – een goed begin! De webinar vindt plaats op 7 september, van 15.30 tot 17.00 uur.

Voor de Jeugd Dag 2021: Mentaal welbevinden: Geef elkaar tijd en ruimte!

Op 27 september vindt de negende editie plaats van de Voor de Jeugd Dag, een initiatief van het ministerie van VWS en de VNG. De inhoudelijke programmering wordt vormgegeven door het Nederlands Jeugdinstituut. Thema is dit jaar: Mentaal welbevinden: Geef elkaar tijd en ruimte! School is een van de vier deelthema’s. Ook dit jaar vindt het evenement digitaal plaats.

Eerste Leerkring Welbevinden op School op 30 september

Pharos en het Trimbos-instituut starten dit najaar met Leerkringen Welbevinden voor gemeenten en onderwijs. Tijdens de leerkringen werken de instellingen samen met cursisten vraagstukken uit die gaan over Werken aan Welbevinden op School.