Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Welbevinden

De Kindertelefoon in de klas

De Kindertelefoon bestaat dit jaar 40 jaar. Kinderen van 8 tot en met 18 jaar kunnen er terecht met uiteenlopende vragen. Wat misschien nog niet iedereen weet is dat de Kindertelefoon ook bij jou in de klas kan komen, zowel bij het PO als bij het VO.

Behoefteonderzoek Gezond Schoolplein

Jantje Beton en IVN willen graag weten wat jouw houding is ten aanzien van een Gezond Schoolplein en hoe zij scholen zouden kunnen ondersteunen om ook een Gezond Schoolplein te realiseren. De antwoorden op deze vragen gebruiken zij om in 2020 het beschikbare ondersteuningsaanbod voor scholen op jullie wensen aan te passen.

Lesmethode voor nieuwkomerskinderen op basisschool

Een vluchtelingenkind in de klas heeft extra ondersteuning nodig. Wereldreizigers richt zich op hun sociaal-emotionele ontwikkeling en hun verbondenheid met klasgenootjes. De lesmethode kan gebruikt worden op zowel reguliere basisscholen als op scholen speciaal voor nieuwkomersleerlingen. Om kennis te maken, biedt Wereldreizigers een gratis proefpakket dat je meteen kunt inzetten.

Helft middelbare scholieren luistert onveilig naar muziek

Gehoorschade is een toenemend probleem, zeker bij jongeren. Tijdens het schooljaar 2018-2019 heeft VeiligheidNL samen met vier jeugdgezondheidsorganisaties een onderzoek uitgevoerd onder jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Daaruit blijkt dat bijna de helft van de leerlingen naar muziek luistert op een volume van 70% of hoger, een geluidsniveau dat het risico op gehoorschade vergroot. 13% van de leerlingen die ook de online hoortest ‘JGZ Oorcheck’ deden kreeg een negatieve uitslag. Dit duidt op beginnende gehoorschade.

Kinderen langer achter beeldscherm dan ze zelf verantwoord vinden

Nederlandse kinderen (van 10 tot 22 jaar) zitten per dag bijna een uur langer achter een telefoon, tablet of laptop dan ze zelf verantwoord vinden. Het verschil tussen de gemiddelde schermtijd van thuiswonende kinderen en wat ouders verantwoord vinden, is nog groter: bijna 1,5 uur. De meeste kinderen én hun ouders vinden het bovendien jammer dat kinderen tegenwoordig zo weinig buitenspelen.

Training Mental Health First Aid (MHFA)-Jeugd

Mogelijk heb je ervan gehoord of heb je hem zelfs al gevolgd. De cursus MHFA, waarbij je eerste hulp leert bieden aan mensen met (beginnende) psychische problemen. Vanaf dit jaar wordt in Nederland ook de cursus MHFA-Jeugd gegeven.

Sprintkaart als alternatief voor multidisciplinair overleg

Wat moet je als ouder doen als je kind op school dreigt uit te vallen of als je kind ondersteuning nodig heeft om naar school te blijven gaan? De Sprintkaart is een handig hulpmiddel voor het organiseren van een alternatief voor het multidisciplinair overleg, om te voorkomen dat gesprekken met onderwijs- en zorginstellingen spaak lopen. De Sprintkaart heeft drie doelen: ouders aan zet, kind centraal en écht stappen zetten.

Rijksuniversiteit Groningen ontwikkelt anti-pestprogramma voor VO

De Rijksuniversiteit Groningen ontwikkelt en test de komende jaren (2019-2021) een preventief programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten in het voortgezet onderwijs. Het programma zet in op positieve groepsvorming en het stimuleren van sociale vaardigheden en de sociaalemotionele ontwikkeling van jongeren. De nadruk van het programma ligt op de groep als geheel.

Kinderen in Australië krijgen mindfulnessles op school

In Australië krijgen sommige kinderen niet alleen rekenen en taal op school, maar ook mindfulness. Ze gaan dan even op de vloer liggen en luisteren naar rustige muziek. De regering in Australië vindt de lessen een goed idee en geeft daarom de scholen er extra geld voor.

Depressieve jongeren blijken vaak baat te hebben bij Cognitieve Gedragstherapie

Eén op de vijf jongeren heeft wel eens last van depressieve gevoelens. Soms kunnen deze gevoelens zich verder ontwikkelen tot een depressieve stoornis. Depressiepreventie is daarom hard nodig onder middelbare scholieren om deze problemen te voorkomen. Dat zegt het Trimbos-instituut.

Kan bovenbouw PO voldoende over relaties en seksualiteit vinden?

Kunnen leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 online voldoende vinden over relaties en seksualiteit? Dat gaat Rutgers onderzoeken. Ook wil Rutgers weten aan wat voor soort informatie nog behoefte is.

Kennishub opvoeding en genderdiversiteit

Jongen, meisje of iets daartussenin, hoe zit het eigenlijk met gendernormen? Welke invloed hebben verwachtingen over jongens en meisjes op hoe we opvoeden? Werk je met jonge kinderen of ben je ouder en wil je hier meer over weten? Of misschien wil je wel uw inzichten delen? Kom dan naar de kennishub van de Alliantie Genderdiversiteit op 28 juni in Utrecht!

Mindful Run 4 kids coach opleiding

Hoe kun je Mindful Run en/of Mindful Walk technieken toepassen bij kinderen van 4-14 jaar? Dat leer je in de praktijkgerichte opleiding van 2 dagen van Mindful Run, een initiatief van Martijn Mensink en Dianne Schutmaat. De cursus wordt gegeven op donderdag 22 en vrijdag 23 augustus in Arnhem. Beide dagen van 10 uur ’s ochtends tot ongeveer vier uur ’s middags.

Webinar ‘Mindfulness en het effect op je brein’

Steeds meer scholen zetten mindfulness in tegen stress bij leerlingen. Wil je weten wat mindfulness doet voor de hersenen en dus kan betekenen voor je leerlingen? Kijk dan op 21 mei naar het webinar ‘Mindfulness en het effect op je brein’.

Special Heroes Nederland heeft een nieuwe website en logo

Vanaf nu is alle informatie over Stichting Special Heroes Nederland en haar programma’s te vinden op één website: www.specialheroes.nl. Deze url werd voorheen alleen gebruikt voor de programma’s die Special Heroes in het onderwijs aanbiedt. De programma’s uit de sectoren revalidatie, zorg en overheden en de sportvervoersregeling staan nu ook op deze website.