Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Welbevinden

Vijf tips voor thuisonderwijs

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn scholen dicht. Dit betekent dat de meeste kinderen niet naar school gaan. Zij volgen het onderwijs thuis. Dit vraagt tijd en aandacht van ouders en kinderen. Onderstaande tips van het Nederland Jeugdinstituut kunnen helpen in deze periode.

Samen zijn wij iedereen

Als docent in het MBO weet je hoe belangrijk een goede sfeer in de klas is. Als iedereen erbij hoort en meedoet met respect voor bestaande verschillen werkt dat positief door in het studieresultaat van je studenten. Is dit zichtbaar en voelbaar, dan wordt school een veilige plek voor iedereen. Met de website https://inclusiefmbo.nl/ en de campagneweek ‘Samen zijn wij iedereen’, die van 15 tot en met 19 maart loopt, vragen de initiatiefnemer Stichting School & Veiligheid en de samenwerkingspartners – Anne Frank Stichting, Critical Mass, Diversion, ECBO, Human Dimensions, Nieuw Wij, Samen Sterk zonder Stigma, Sex Matters, Theater aanZ en Theatergroep Playback – aandacht voor het belang van een inclusief klimaat in het MBO.

Ouders brugklasleerlingen tevreden over ondersteuning in coronajaar

Leerlingen die afgelopen zomer de overstap van de basisschool naar de middelbare school hebben gemaakt zijn volgens de meeste ouders (82%) ondanks de schoolsluiting goed terecht gekomen. Ouders zijn blij met de begeleiding tijdens de coronaperiode. Dat blijkt uit onderzoek van Ouders & Onderwijs onder ouders van kinderen in de brugklas.

Tieners motiveren voor thuisonderwijs

Hoe krijg en houd je tieners gemotiveerd voor onderwijs op afstand, vooral wanneer je ook zelf thuis weer aan het werk gaat? Het Nederlands Jeugdinstituut zette verschillende tips op een rijtje.

“Coronajaar zal jongeren op latere leeftijd nog parten spelen”

Dat corona de wereld van jongeren flink overhoophaalt, is duidelijk. Niet (fysiek) naar school, meer thuiszitten en minder sociale contacten. En dat kan hen op latere leeftijd parten spelen, zegt hoogleraar ontwikkelingspsychologie en puberbreinexpert Eveline Crone van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar bevindingen zijn ook voor scholen van belang, omdat ze zo een beter zicht hebben op het welbevinden van jongeren.

Kabinet stelt 15 miljoen euro beschikbaar voor extra laptops en tablets voor PO en VO

Het kabinet trekt 15 miljoen euro extra uit om leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs van een laptop of tablet te voorzien, zodat zij onderwijs op afstand kunnen volgen. Van schoolbesturen wordt daarnaast een eigen bijdrage gevraagd van 25 procent. Met het geld kunnen zo’n 60.000 leerlingen worden ondersteund. Vanaf begin januari worden de eerste apparaten beschikbaar gesteld.

Opleiding en inkomen ouders zeer bepalend voor schoolsucces kind

Kinderen van ouders met een lager inkomen of opleidingsniveau beginnen al voor de basisschool met een achterstand en zij halen die gedurende hun schoolloopbaan niet in. Dat blijkt uit het CPB-onderzoek ‘Ongelijkheid van het jonge kind’ dat op 17 december is gepubliceerd. Uit het onderzoek blijkt ook dat de sociaaleconomische achtergrond van de ouders meer zegt over het schoolsucces van een kind dan een eventuele migratieachtergrond.

Week van de Liefde in 2021 in teken van ‘Liefde online’

Van 8 tot en met 12 februari 2021 (de week voor Valentijnsdag) organiseren Rutgers en Soa Aids Nederland de projectweek ‘de Week van de Liefde’. In de Week van de Liefde geven scholen in het voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en mbo les over het thema relaties en seksualiteit. Met webinars, trainingen en praktische informatie over erkende lesprogramma’s worden docenten op weg geholpen. De Week van de Liefde is een samenwerking met de GGD-en.

Levensliedjes voor een mentaal gezonde generatie

Hoe maak je psychische kwetsbaarheid bij jongeren beter bespreekbaar? MIND, een beweging van en voor alle mensen die te maken hebben met psychische problemen, en de Hersenstichting, partner van Glos Educatief, lanceerden met Levensliedjes een bijzonder initiatief, dat ook in het onderwijs prima gebruikt kan worden. Elke aflevering praten jongeren en artiesten over mentale problemen. In de eerste aflevering, van 2 december, praten Maud en zangeres Delany over angst- en paniekaanvallen.

Zicht nodig op samenhang onderwijs en jeugdhulp

Ondanks twee stelselwijzigingen is het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs in twintig jaar nauwelijks veranderd. Om daarvoor verklaringen te vinden is beter zicht nodig op de samenhang met de inzet van jeugdhulp. Dat blijkt uit een bijdrage van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) aan de Jeugdmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Partnership Glos Educatief en Alliantie Kinderarmoede

Glos Educatief is een partnership aangegaan met de Alliantie Kinderarmoede, een netwerk van publieke en private partijen dat een einde wil aan kinderarmoede in Nederland. En dat is ook op school belangrijk, want onder kinderen is er nog altijd veel schaamte om over het onderwerp te spreken, aldus Tilly de Jong van Glos Educatief.

Nederlands Jeugdinstituut: ‘Houd essentiële functies van scholen overeind’

Nu de coronabesmettingscijfers minder dalen dan gehoopt, klinkt opnieuw de roep om de scholen te sluiten. Maar hoe zit het met de besmettelijkheid van kinderen en jongeren? En wat zijn de gevolgen van schoolsluiting voor hun ontwikkeling? Het Nederlands Jeugdinstituut weegt de argumenten en pleit ervoor om in ieder geval de essentiële functies van scholen op het gebied van kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming overeind te houden.

NCJ en GLOS Educatief: bondgenootschap voor een gezonde school- en leefomgeving

Om een zo gezond en gelukkig mogelijke jeugd te realiseren, moet je preventief de jeugd versterken. Want vroeg begonnen is veel gewonnen. Vanuit deze gezamenlijke overtuiging slaan het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en GLOS Educatief de handen ineen. Beide partijen geloven ook in een krachtige omgeving als buffer en ingrediënt voor gezond, veilig en kansrijk opgroeien en in het aansluiten bij de doelgroep zelf. Een interview met Ellen-Joan Wessels (op de foto rechts), adviseur en changemaker bij het NCJ, en Tilly de Jong, directeur van GLOS Educatief.

Rutgers en Atria komen met #ZegErWatVan tegen victim blaming

Rutgers en Atria zijn op 6 november 2020 een jongerencampagne gestart tegen victim blaming. Dit fenomeen dat slachtoffers de schuld geeft van seksueel of fysiek geweld is kwetsend, schadelijk en hardnekkig. En dat moet stoppen. Daarom roepen de organisaties op om er wat van te zeggen als je victim blaming ziet met #ZegErWatVan.

Sterren als opstap naar Gezonde School-Vignet

Hoe werk je als school in stappen toe naar het landelijke Gezonde School-Vignet? Het Dordtse project Doe ff Gezond bedacht daarvoor een nieuw waarderingssysteem met sterren voor gezond beleid op scholen en kinderopvanglocaties. Scholen krijgen drie-, vier- of vijf sterren op deur of raam. Daarmee kunnen ze toewerken naar uitbreiding en uiteindelijk het Gezonde School-Vignet. Op woensdag 28 oktober werd aan ruim 60 scholen en opvanglocaties in Dordrecht voor het eerst de sterren uitgereikt.