Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Welbevinden

Aanmelden ModderDag 2021 gestart

Op 29 juni 2021 vindt de tiende editie van ModderDag plaats. Tijdens ModderDag ontdekken kinderen wat modder is, hoe je er mee kunt spelen en wat de verbinding met de aarde voor hen betekent.

Monitor AOJ ondersteunt verbinding onderwijs-jeugd

Sinds de invoering van de nieuwe Jeugdwet en de Wet passend onderwijs hebben regio’s gezocht naar aansluiting tussen onderwijs en jeugdzorg. Die aansluiting komt niet vanzelf tot stand. Inzicht in de cijfers en het effect van beleid is essentieel voor een goed aansluiting. De Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp (AOJ) biedt regio’s inzicht in hoe het gaat met hun jongeren en hoe de samenwerking tussen organisaties verloopt. Zo zien ze waar verbeteringen mogelijk zijn.

De link tussen slaap, gedrag en schoolprestaties

Tilly de Jong van Glos Educatief en Francis Lanen van Slaapoefentherapie.nl ontwikkelden een training/workshop voor leerkrachten en docenten over de link tussen slaap, gedrag en leerprestaties. In de training wordt ingegaan op de fysiologie van slaap, stressfactoren op school en thuis, gedrag ten gevolge van slechte slaap en hoe dat leerprestaties kan beïnvloeden. Ten slotte krijgen de deelnemers handvatten om praktisch aan de slag te gaan.

Geluk trainen met The Happy Game

Uit onderzoek van het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC in oktober 2020 blijkt dat veel kinderen kampen met angst, stress en depressie als gevolg van corona. Nu weten we dat ongeveer 50% van ons geluk wordt bepaald bij de geboorte, 10% door onze omgeving en maar liefst 40% door het trainen van onze hersenen. Met andere woorden: geluk kun je trainen. Zo ontstond het idee voor The Happy Game: een familie bordspel dat kinderen, hun ouders/begeleiders en leraren leert hoe je op een positieve en leuke manier je hersenen kunt trainen om gelukkig(er) te zijn. The Happy Game werd op 20 maart, de International Day of Happiness van de Verenigde Naties, gelanceerd.

Dani van The Voice praat in Social Talk over homoseksualiteit

Bij Social Talk wordt er elke week gesproken met bekende artiesten over onderwerpen waar men niet snel over praat. Social Talk is gemaakt met jongeren en voor jongeren. In de elfde aflevering was Dani van Velthoven uit The Voice te gast. Hij praatte over homoseksualiteit. Tijdens deze talkshow heeft Dani tips gegeven aan jongeren die kampen met twijfels aan hun seksualiteit.

Edson da Graça praat in Social Talk over schulden

Bij Social Talk wordt er elke week gesproken met bekende artiesten over onderwerpen waar men niet snel over praat. Social Talk is gemaakt met jongeren en voor jongeren. In de negende aflevering was Edson da Graça te gast. Hij praatte over schulden.

Heppie in de klas: lespakket over positieve aandacht en elkaar echt zien

De Stichting Het Vergeten Kind heeft met Heppie in de klas een lespakket ontwikkeld dat verschillende thuissituaties in de klas bespreekbaar maakt. Daardoor krijgen leerlingen meer oog en begrip voor elkaars gedrag en elkaars achtergrond. Het lespakket vermindert schaamte en oordeel en als docent zie je beter waar een kind goed in is en wat het nodig heeft van jou. Het lespakket bestaat uit 12 eenvoudige en vrolijke werkvormen die met weinig voorbereiding uit te voeren zijn. De werkvormen zijn geschikt voor de bovenbouw van het basisonderwijs en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs.

Social Talk – Praten over onderwerpen waar je niet snel over praat

Bij Social Talk wordt er elke week gesproken met bekende artiesten over onderwerpen waar men niet snel over praat. Zo wordt er onder andere gesproken over onderwerpen zoals depressieve gedachtes, ongezonde liefdesrelaties, schulden, angst en verkeerde vrienden. Social Talk is gemaakt met jongeren en voor jongeren. Inmiddels zijn er 7 afleveringen gemaakt. In de laatste aflevering waren de twee vloggers van BENR te gast.

“Ik ben, ik ben, wie jij niet ziet”

Jezelf zijn is voor leerlingen en studenten essentieel om zich veilig en goed te voelen. Ook de adviseurs over sociale veiligheid op scholen van de Stichting School & Veiligheid krijgen hier regelmatig mee te maken. Een verhaal wat hen aangreep was dat van de 9-jarige Stef, die zich niet veilig voelde op school.

Steeds meer studenten worstelen met studiestress

Ruim de helft van de studenten kampt met angst, stress en somberheid. Veel studenten zijn hier niet open over en zoeken geen hulp. Dat blijkt uit onderzoek waarop Jolien Dopmeijer op 5 februari promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam.

Mentaal welbevinden bij les op afstand

Als men praat over de impact van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus op het onderwijs, gaat het in de meeste gevallen over leerachterstanden. Maar dat is niet het enige wat telt. Kinderen en jongeren ervaren steeds meer gevoelens van eenzaamheid, stress en depressie. Stichting School & Veiligheid adviseert om hier extra aandacht voor te hebben. Sterker nog, maak het prioriteit nummer 1: mentaal welbevinden bij les op afstand.

Hoe open je kinderopvang en basisschool?

De basisscholen en de kinderopvang gaan weer open. Fijn nieuws. En toch roept de opening van scholen en de kinderopvang ook veel vragen op. Het Nederlands Jeugdinstituut roept professionals op jezelf en je kinderen rust te geven om weer in dit ritme te komen. Ook kijkt het NJI naar wat kan helpen.

Vanuit waarden kijken naar digitalisering in het MBO

Worden publieke en onderwijswaarden zoals gelijkheid, menselijkheid en autonomie door digitalisering bevorderd of geschaad? Hoe zorgen MBO-instellingen dat die waarden vooral worden versterkt? Hoe vinden zij de balans? Kennisnet stelt in een podcastserie, gemaakt in samenwerking met saMBO-ict voor het programma Doorpakken op digitalisering, het middelbare beroepsonderwijs centraal.

Scholen moeten voldoende aandacht geven aan kinderen met een moeilijke thuissituatie

Gemeenten moeten de samenwerking met het onderwijs versterken om de positie van de 80.000 kinderen in Nederland te verbeteren, die opgroeien in zeer sociaal arme gezinnen waar thuis veel problemen spelen. Dat is een van de drie aanbevelingen richting gemeenten van de Stichting Het Vergeten Kind. De drie aanbevelingen zijn bedoeld om het sociaal isolement te doorbreken. Ze zijn afkomstig uit het onderzoek dat de Stichting Het Vergeten Kind deed.

Somber of angstig? Dit is wat je kan doen

Door corona zijn de donkere januaridagen voor veel mensen nog donkerder dan andere jaren. Het kan ervoor zorgen dat je je somber of angstig voelt. Dit zijn hele menselijke eigenschappen. Maar wanneer spreken we van een depressie of angststoornis? En wat kun je eraan doen? In de podcastserie Donkergrijze cellen van de Hersenstichting, partner van Gezonde Leefstijl Op School, vertelt psychiater Floortje Scheepers hier meer over.