Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Welbevinden

Denk je dat een ander dat leuk vindt?

De Koningin Julianaschool in Culemborg is een christelijke school voor gespecialiseerd basisonderwijs. De hele school werkt met De Vreedzame School. Dat schept duidelijkheid en levert een nog veiligere omgeving op. Mia de Weijer, leerkracht groep 4-5 en lid werkgroep Vreedzame School, vertelt erover.

Forse verslechtering mentale gezondheid meisjes

Onder meisjes in Nederland vond tussen 2017 en 2021 een ongekende daling in mentale gezondheid plaats. Dat schrijven onderzoekers in het Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)-rapport. Het rapport onderzoekt welzijn en gezondheid bij een landelijk representatieve groep leerlingen in groep 8 van de basisschool en in het voortgezet onderwijs in de leeftijd van 11 tot en met 16 jaar. De uitkomsten laten ook zien dat het percentage leerlingen dat druk door schoolwerk ervaart aanzienlijk is toegenomen.

Inspiratiedag Studenten, mentale gezondheid en middelengebruik

Op 13 oktober organiseert het Trimbos Instituut in Kanaal30 in Utrecht een Inspiratiedag Studenten, mentale gezondheid en middelengebruik! Deze dag is bedoeld voor onderwijsprofessionals, preventiewerkers, studenten en andere geïnteresseerden.

Corona in het onderwijs: uit het oog maar niet uit de harten

Scholen hebben na een fase met lockdowns het afgelopen jaar grotendeels weer fysiek onderwijs mogen en kunnen geven. Ook bij een eventuele nieuwe coronagolf is dat de insteek van alle betrokkenen. Desondanks blijft de impact van corona merkbaar bij leerlingen en medewerkers. In het gedrag van leerlingen zien we meer onrust, er zijn meer conflicten, de groepsdynamiek blijft onstuimig en de omgangsvormen lijken niet meer duidelijk. School & Veiligheid zet op een rij wat je als bestuurder, teamleider of onderwijsprofessional in het algemeen kunt doen om de prettige sfeer te herstellen en vast te houden.

Start schooljaar met extra geld en acties voor meer kansen voor leerlingen

Hulp krijgen bij het maken van je huiswerk, je verder ontwikkelen via sport of je door extra technieklessen oriënteren op een toekomstige baan. Niet ieder kind komt hier van huis uit mee in aanraking, terwijl dit wél belangrijk is om optimaal te leren en verder te komen. Daarom lanceerde minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) tijdens de eerste officiële opening van het schooljaar, het programma School & Omgeving.

Denk mee over polarisatie en je rol als professional

Platform JEP en het NJi krijgen signalen dat jeugdprofessionals soms worstelen met hun rol en positie bij polarisatie. Denk bijvoorbeeld aan het coronabeleid en discussies rond de vluchtelingenopvang. Die spanningen kun je zien op school, in het buurthuis, in de wijk of online.

Ondersteuning van gezinnen in armoede

Armoede zorgt voor stress bij ouders. En het beïnvloedt hun keuzes en het toekomstperspectief van hun kinderen. Naast materiële hulp kunnen professionals, ook in het onderwijs, de gevolgen van armoede helpen verzachten door in te zetten op beschermende factoren. Het sociale netwerk van gezinnen, een stimulerend en ondersteunend gezinsklimaat en kunnen meedoen aan activiteiten zijn belangrijke factoren.

De Gouden Weken

Na elke vakantie doorloopt een groep bepaalde fasen in het proces van groepsvorming. De eerste weken aan het begin van het schooljaar worden de Gouden Weken genoemd. Deze weken zijn bij uitstek geschikt om een fundament neer te zetten voor een goede groepsvorming en fijne sfeer. Leerlingen verkennen elkaar, de leraar en de regels. Stichting School & Veiligheid geeft informatie en tips voor de Gouden Weken.

Mogen zijn hoe we ons voelen, begint op school

Pride. Elk jaar weer aanleiding tot cynische opmerkingen over de extravagante en zogenaamd hysterische, veelal witte, homomannen in weinig kleding. En kritische vragen als: bevordert zo’n botenparade nu echt gelijkheid? En is dit eigenlijk nog wel nodig? Luc Lauwers, programmamanager seksuele vorming bij Rutgers, expertisecentrum seksualiteit, is duidelijk in onderstaand betoog.

Slaaptekort schadelijk voor basisschoolleerlingen

Minder dan negen uur slaap leidt bij kinderen in de basisschoolleeftijd tot een behoorlijke achteruitgang van bepaalde hersenfuncties, met name op het gebied van geheugen, intelligentie en psychisch welzijn. Kinderen die wel de aanbevolen negen tot twaalf uur slaap halen, hebben die problemen niet, blijkt uit een nieuwe studie van de University of Maryland School of Medicine (UMSOM).

Hoe kunnen onderwijsprofessionals (gendergerelateerd) geweld voorkomen?

Act4Respect organiseert op woensdagmiddag 9 november een congres in Utrecht voor onder andere onderwijsprofessionals en jongerenwerkers. Het congres zal in het teken staan van hoe kleine veranderingen in je dagelijkse werkzaamheden een groot effect kunnen hebben op de preventie van (gendergerelateerd) geweld. Bijwonen is gratis. Online erbij zijn kan ook.

Genderneutrale basisschool in Lent geopend

In Nijmegen-Noord (Lent) is onlangs een van de eerste genderneutrale basisscholen van Nederland geopend. In een interview met De Gelderlander licht Manon Prévoo de keuze toe. “We willen af van dat jongensmeisjes-denken en we willen op geen enkele manier onze leerlingen stigmatiseren.”

Sommige studenten kunnen niet meer studeren zonder ADHD-medicatie

Bijna één op de twintig studenten gebruikte het afgelopen jaar ADHD-medicatie zonder recept van een arts. Daarmee denken ze beter te kunnen studeren en hogere cijfers te halen. Vaak krijgen ze die middelen van vrienden, familie of andere bekenden. Niet alle zorgverleners, onderwijs- en preventieprofessionals zijn bekend met dit oneigenlijk gebruik en de risico’s hiervan.

Praten over pesten en discriminatie helpt

Onlangs publiceerde de Kinderombudsman het onderzoeksrapport ‘In eenzaamheid gepest’. Uit het rapport blijkt eens te meer dat leraren het verschil kunnen maken bij pesten. Stichting School & Veiligheid is blij met dit verdiepend onderzoek en dat hierbij de stem van de kinderen en jongeren centraal staat. Alarmerend is dat een op de drie leerlingen discriminatie ervaart als grond voor pesten. Wat kun je als onderwijsprofessional doen tegen pesten en discriminatie?

Smartphone heeft grote invloed op schoolprestaties

De smartphone bestaat vijftien jaar en heeft in die periode een grote rol gekregen in de levens van veel mensen. Scholieren zitten zelfs gemiddeld vijf uur per dag achter hun smartphone. En dat heeft grote invloed op de schoolprestaties, zegt de Vlaamse neuropsychiater Theo Compernollle.