Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Welbevinden

Paarse Vrijdag in het onderwijs

Op 10 december dit jaar wordt weer Paarse Vrijdag gevierd in het onderwijs. Dit is de grote actie-dag van GSA Netwerk (Gender & Sexuality Alliance). Alle scholen kunnen op deze dag laten zien voor gender- en seksuele diversiteit te zijn door paars te kleuren. Door paars te kleuren laat je zien dat iedereen bij jou op school zichzelf kan zijn en niemand gepest of uitgesloten mag worden om wie die is of op wie die verliefd wordt.

App ‘Schone lucht kinderopvang en school’

Een gezonde leefstijl op school en kinderopvang wordt versterkt door een omgeving met de juiste luchtkwaliteit. Daarom is het van belang dat er op 24 november een app is gelanceerd die kinderopvangorganisaties en scholen helpt de luchtkwaliteit in groepsruimtes, slaapruimtes en klaslokalen te verbeteren.

Pesten heeft ook langetermijngevolgen

Gepest worden kan niet alleen op de korte termijn leiden tot mentale problemen, maar ook langetermijngevolgen hebben voor jongvolwassenen die tijdens hun adolescentie gepest werden. Dat blijkt uit onderzoek van Tilburg University, de Universiteit Antwerpen en de Open Universiteit Heerlen.

Preventiematrix verbinding onderwijs–jeugdhulp

Het Nederlands Jeugdinstituut zoekt gemeenten, samenwerkingsverbanden en scholen die samen met het NJi aan de slag willen met de Preventiematrix verbinding onderwijs–jeugdhulp. Het resultaat is dat het aanbod meer aansluit bij de vragen die leven bij kinderen, jongeren en hun ouders. Ook ontstaat er meer samenhang in het beleid en de praktijk en worden middelen gericht ingezet.

Zorgen over mentale gezondheid en middelengebruik studenten

Meer dan de helft van de studenten (51%) ervaart psychische klachten. Veel studenten ervaren eenzaamheid, prestatiedruk, stress en slaapproblemen. Studenten die wekelijks cannabis gebruiken of weleens (zonder doktersvoorschrift) een concentratieverhogend middel gebruiken, hebben vaker dit soort klachten. Dat blijkt uit het eerste landelijke onderzoek naar de mentale gezondheid en het middelengebruik van studenten in het hoger onderwijs.

IVN komt met IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds

IVN heeft de Prins Bernard Cultuurfondsprijs 2021 gewonnen. Tijdens de uitreiking maakte IVN-directeur Jelle de Jong bekend dat van de helft van het gewonnen geldbedrag het IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds wordt opgericht. Scholen, die hun groen schoolplein willen inzetten voor het onderwijs, kunnen hiervoor bij dit fonds op naam een aanvraag doen.

De Week tegen Kindermishandeling: … dichterbij dan je denkt

Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem. Daarom staan in de Week tegen Kindermishandeling de verhalen centraal van (onderwijs-)professionals, ouders en kinderen die zich geconfronteerd zagen met kindermishandeling. Wat kunnen we daarvan leren en hoe kunnen we deze inzichten optimaal benutten? Zodat steeds meer kinderen veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien.

Playing for Success – Leren met een WOW factor

Playing for Success is door de ‘Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn’ van het Nederlands Jeugdinstituut erkend als interventie. Playing for Success is een na- en buitenschools programma voor kinderen van 9 tot en met 14 jaar die vanwege sociaal-emotionele oorzaken op school moeilijk meekomen met de groep.

Basisschool Rehoboth besteedt hele jaar aandacht aan mediawijsheid

Tot en met vrijdag 12 november is het de Week van de Mediawijsheid. Basisschool Rehoboth uit Naaldwijk besteedt het hele schooljaar aandacht aan het omgaan met digitale media en aan het gedrag op sociale media. Niet alleen wanneer er wat aan de hand is, maar structureel met methodes waarmee ze al langer werken. Op de website van Gezonde School vertelt Irene Kerssies, intern begeleider van de bovenbouw van Rehoboth, erover.

Leervertraging en zorg over welzijn door corona

De coronapandemie heeft geleid tot leervertraging en zorgen over het welbevinden van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. In het mbo en hoger onderwijs staat het studieverloop en het welzijn van studenten onder druk. Dat staat in de eerste voortgangsrapportage over het Nationaal Programma Onderwijs die het ministerie van OCW naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De Week van de Mediawijsheid

De Week van de Mediawijsheid (5 t/m 12 november 2021) staat dit jaar in het teken van: Samen Sociaal Online. We staan stil bij wat we écht belangrijk vinden in de online wereld. We maken ruimte om hierover met elkaar in gesprek te gaan. En om jezelf of een ander mediawijzer te maken – en daarmee weerbaarder en digitaal vaardiger.

Omgaan met sombere leerlingen

Wat kun je doen voor sombere of depressieve leerlingen? Nadat een leerling een einde aan haar leven had gemaakt zette het Koningin Wilhelmina College in Culemborg alles op alles om dit in de toekomst te voorkomen. De school had de expertise hiervoor niet in huis en schakelde hulp in.

Schoolsluiting had vooral sociale impact

Inhoudelijke leerachterstanden die leerlingen hebben opgelopen tijdens de coronacrisis vallen mee. Op sociaal-emotioneel gebied zijn er vaak wel achterstanden. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar de gevolgen van zestien maanden corona voor het onderwijs.

Gendi.nl is de opvolger van Gay&School

Stichting School & Veiligheid heeft op 5 oktober een nieuwe themawebsite gelanceerd over gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs. Gendi.nl is de eigentijdse opvolger van Gay&School. Gendi inspireert en adviseert schoolprofessionals in het basis- en voortgezet onderwijs en het mbo.

Aanbevelingen om stress en prestatiedruk onder jongeren terug te dringen

Jongeren in Nederland ervaren in toenemende mate ongezonde stress en prestatiedruk. Een deel van hen kan hierdoor (tijdelijk) niet naar school. De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal geeft in het rapport ‘Mentaal Kapitaal; Welke factoren spelen een rol bij ongezonde stress, prestatiedruk, schoolverzuim/thuiszitten en schooluitval?’ zes aanbevelingen om stress en prestatiedruk onder de jeugd tegen te gaan.