Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Milieu

Acht tips voor een groen schoolplein

Op een groene plek in Rotterdam ontdekten leerlingen van zes verschillende basisscholen hoe leuk en fijn spelen en bewegen in de natuur is. Zij bezochten de Speeldernis, een inspirerende natuurspeel- en leerplek. Tijdens het bezoek deden de kinderen inspiratie op voor het ontwerp van hun toekomstige groene schoolplein. Wat mag volgens kinderen echt niet ontbreken? IVN verzamelde hun beste tips!

Docent geeft online natuurles over eetbare paddenstoelen aan 1500 schoolkinderen

Zo’n 1500 schoolkinderen in ruim 50 schoolklassen in Nederland krijgen op vrijdag 1 oktober tegelijkertijd online natuurles. Zij zullen voor het digitale schoolbord klaar zitten om de les over eetbare paddenstoelen van docent Mathijs ter Bork van IVN Natuureducatie live vanuit de studio, te volgen.

Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS) weer open

Een goede ventilatie is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van leerlingen. Daarom is het goed nieuws dat per 1 oktober 2021 de Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS) weer open is. Deze uitkering is bedoeld om het binnenmilieu van bestaande schoolgebouwen in het po primair onderwijs en vo voortgezet onderwijs te verbeteren via ventilatie. De SUVIS wordt uitgevoerd door de RVO.

Basischool De Verwondering in Almere genomineerd voor European Green Cities Award 2021

Basisschool De Verwondering in Almere is genomineerd voor de prestigieuze European Green Cities Award 2021. ORGA Architect was verantwoordelijk voor het ontwerp. Nederland zendt dit project in vanwege de groene aspecten in en om het gebouw. De ligging van de nieuwe school in dichte bebouwing maakt dit tot een extra prestatie. “Voor een groot, groen schoolplein is niet altijd de ruimte. Juist door dit project uit te lichten, willen we laten zien dat op praktisch iedere locatie een prettige groene leefomgeving haalbaar is”, aldus de organisatie.

Leerkracht wil graag schooltuinieren, maar heeft amper mogelijkheid

Veel basisschoolleraren zouden graag met hun klas in de moestuin aan de slag gaan, maar hebben hiertoe geen mogelijkheid. Dat blijkt uit het Onderzoek Schooltuinen, dat is uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Alliantie Schooltuinen. Momenteel heeft slechts één op de vijf leerkrachten met hun klas een moestuin, terwijl 85 procent aangeeft zeker of misschien te willen tuinieren als hiervoor goede mogelijkheden zouden zijn.

BûtenLOKAAL voor verbinding met de natuur in Akkrum-Nes

In het Friese dubbeldorp Akkrum-Nes maken inwoners zich zorgen om de toenemende vervreemding van de natuur en het verdwijnen van groen in de omgeving. Daarom gaan in dit project dorpsbewoners, een boer, scholen, natuurorganisaties, een gezinshuis en de gemeente samen aan de slag om mensen weer dichter bij de natuur te brengen.

De waarde van een natuurrijke, gezonde buitenruimte rond scholen

Wat is de positieve impact van groene schoolpleinen op de ontwikkeling van kinderen, de kwaliteit van het onderwijs, de klimaatbestendigheid van de omgeving en biodiversiteit? Dat beschrijven Jolanda Maas en Nicole van den Bogerd, onderzoekers bij de sectie klinische psychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam, in het whitepaper ‘De waarde van een natuurrijke, gezonde buitenruimte rond scholen’.

Jongeren bezorgd over klimaat en toekomst

Klimaatverandering is een ongekend groot probleem en wordt veroorzaakt door de mens. Dat staat in het IPCC-klimaatrapport dat begin augustus verscheen. Ook jongeren zien de berichtgeving over klimaatverandering. Ze maken zich grote zorgen om klimaatverandering en wat dit betekent voor hun toekomst. Ook onderwijsprofessionals moeten rekening houden met deze zorgen bij jongeren.

IVN zoekt 20 basisscholen die meedoen met het Living Lab BinnenBos

IVN Natuureducatie wil samen met partners de schoollokalen van Nederland vergroenen. Als eerste stap wordt gestart met het Living Lab BinnenBos. IVN zoekt daarvoor 20 basisscholen die het klaslokaal van groep 5/6 op een leerzame manier willen vergroenen en de aanpak samen met IVN en de partners verder willen ontwikkelen. Het Living Lab BinnenBos wordt uitgevoerd vanaf de tweede week van maart t/m begin juli.

Negen Apeldoornse scholen krijgen subsidie voor groen en uitdagend schoolplein

Voor het tweede jaar op rij helpt gemeente Apeldoorn scholen om hun schoolplein groener en uitdagender te maken. Dit jaar zijn negen aanvragen voor de subsidie schoolpleinen goedgekeurd. Dat betekent dat nog eens negen schoolpleinen binnen nu en een jaar zullen transformeren van stenen vlaktes tot groene pleinen, die uitdagen tot spelen en bewegen.

Het Hooghuis opent het ‘Groene Schoolplein’

Bij Het Hooghuis locatie West in Oss vond donderdag 27 augustus een bijzondere handeling plaats. Om leerlingen bewust te maken van het effect van een gezond leven, werd het ‘Groene Schoolplein’ geopend. Een bord op het schoolplein duidt de achterliggende motivatie: ‘Wij houden van een groen en veilig schoolplein. Beweeg veilig, beweeg samen, beweeg respectvol en beweeg met energie.’

Derde editie Nationale Week Zonder Vlees

Van 9 tot en met 15 maart 2020 vindt de derde editie van de Nationale Week Zonder Vlees plaats. Ook scholen kunnen hieraan deelnemen. In 2019 deden maar liefst 132 scholen dit. Zij bestelden een speciaal lespakket. Deelnemers kunnen zich vanaf vandaag (7 januari) op weekzondervlees.nl aanmelden om mee te doen.

Praktijkbijeenkomsten over een gezond en duurzaam schoolgebouw

Hoe maak je een schoolgebouw gezond en duurzaam op een betaalbare en efficiënte manier? Veel schoolbesturen en gemeenten willen aan de slag met hun schoolgebouwen. Het vertalen van deze wens naar de praktijk is vaak lastig. Tijdens de regiobijeenkomsten van het innovatieprogramma Frisse en Aardgasvrije Basisscholen kunt u meer leren over de onderwerpen die relevant zijn voor uw specifieke situatie.

Provincie Overijssel wil in 2025 alle schoolpleinen vergroenen

Het programma Groene Schoolpleinen Overijssel heeft de ambitie om alle schoolpleinen in Overijssel in 2025 te vergroenen. De provincie Overijssel stelt hiervoor jaarlijks 1.000.000 euro beschikbaar. Een school kan maximaal 10.000 euro aan subsidie krijgen.

Biodiversiteit waterleven in slootjes lijkt af te nemen

De biodiversiteit van het waterleven in slootjes lijkt af te nemen. Daar waar die vorig jaar nog bijna ruim voldoende was (6,9) wijzen de voorlopige resultaten van het Citizens Science Slootjesonderzoek ditmaal op een score net boven de 6. Het Slootjesonderzoek werd gehouden tijdens de zesde editie van de Slootjesdagen, die van vrijdag 14 tot en met zondag 16 juni plaatsvonden.