Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Seksualiteit

GenderDoeboek voor scholen

Het Transgender Netwerk Nederland heeft een boekje gepubliceerd om scholen in het PO en VO te helpen om genderdiversiteit te verwelkomen. De publicatie bestaat uit drie gratis te downloaden folders met weetjes en tips voor de diverse functies in het onderwijs: van administratie en bestuur tot de leraren.

Geen afwijzing homoseksualiteit in identiteitsverklaringen op scholen

Identiteitsverklaringen waarin staat dat homoseksualiteit wordt afgewezen, worden op Nederlandse scholen niet gebruikt. Dat schrijft Onderwijsminister Slob in een brief aan de Tweede Kamer. Daar ontstond vorige maand een verhit debat over deze identiteitsverklaringen die met name reformatorische scholen ouders vragen te ondertekenen. De PO-Raad sprak erover met Jan-Willem de Leeuw, bestuurder van reformatorische scholen. “Het frame dat die identiteitsverklaringen zouden zorgen voor hetzij onveiligheid, hetzij segregatie is echt onwaar. Dat is een beeld dat ons wordt opgedrongen.”

264 toekenningen 3e ronde Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit

Maar liefst 264 schoollocaties in het PO, SO, VO en MBO kunnen gebruikmaken van ronde 3 van de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit. De interesse was groot; bijna 400 schoollocaties maakten hun belangstelling voor deze ronde van de regeling kenbaar. Hier hadden ze tot 16 november de gelegenheid voor. Vanwege de grote belangstelling vindt de toekenning van de stimuleringsregeling aan schoollocaties plaats op basis van criteria. In maart 2021 opent de belangstellingsregistratie voor ronde 4.

Week van de Liefde in 2021 in teken van ‘Liefde online’

Van 8 tot en met 12 februari 2021 (de week voor Valentijnsdag) organiseren Rutgers en Soa Aids Nederland de projectweek ‘de Week van de Liefde’. In de Week van de Liefde geven scholen in het voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en mbo les over het thema relaties en seksualiteit. Met webinars, trainingen en praktische informatie over erkende lesprogramma’s worden docenten op weg geholpen. De Week van de Liefde is een samenwerking met de GGD-en.

Rutgers start campagne #TotHier

Seksueel geweld komt nog veel te vaak voor. Het is tijd dat een nieuwe generatie opgroeit met respect voor elkaars grenzen en wensen, zodat minder mensen slachtoffer worden van seksueel geweld. Daarom start Rutgers, kenniscentrum seksualiteit, op 24 november de petitie campagne #TotHier. Scholen kunnen daarbij een belangrijke rol spelen, evenals de overheid.

Rutgers en Atria komen met #ZegErWatVan tegen victim blaming

Rutgers en Atria zijn op 6 november 2020 een jongerencampagne gestart tegen victim blaming. Dit fenomeen dat slachtoffers de schuld geeft van seksueel of fysiek geweld is kwetsend, schadelijk en hardnekkig. En dat moet stoppen. Daarom roepen de organisaties op om er wat van te zeggen als je victim blaming ziet met #ZegErWatVan.

Jongeren: voorkomen seksueel geweld moet prioriteit zijn van volgende regering

Een overgrote meerderheid van de jongeren (80%) vindt dat er op school verplicht les moet worden gegeven over het herkennen en respecteren van grenzen. En maar liefst driekwart van de jongeren (74%) vindt dat een nieuwe regering meer moet investeren in het voorkomen van seksueel geweld. Dat blijkt uit een peiling van Rutgers, kenniscentrum seksualiteit, uitgevoerd door IPSOS onder 1000 jongeren.

Checklist LHTBI-acceptatie op scholen gelanceerd

Met de nieuwe GSA Onderwijsstandaard kunnen leerlingen, studenten, docenten en schoolleiders toetsen of hun school op een goede manier werkt aan LHBTI-acceptatie. Het COC ontwikkelde de checklist samen met LHBTI-scholieren. De checklist is geïntroduceerd op 11 oktober, Coming Out Dag.

COC en Rutgers willen strengere onderwijsnormen voor seksuele voorlichting en diversiteit

Volgens het COC en Rutgers moeten er strengere onderwijsnormen voor seksuele voorlichting en diversiteit komen. De organisaties doen deze oproep nadat uit onderzoek van Rutgers naar voren kwam dat weliswaar 98 procent van de basisscholen aan seksuele voorlichting doet, maar dat een derde van de scholen geen aandacht besteedt aan seksuele diversiteit. Ook bleek dat slechts 40 procent van de scholen een erkende lesmethode gebruikt, die specifiek bedoeld is voor relationele en seksuele vorming.

Webinars Gezonde Relaties & Seksualiteit

Veel scholen zijn al aan de slag gegaan met de uitvoering van de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit. En dat levert inspirerende initiatieven op. Daarom organiseert Gezonde School in september en oktober een aantal webinars voor scholen en betrokkenen vanuit de GGD’en. Er zijn aparte webinars voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, voorgezet speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

206 scholen aan de slag met thema Relaties en seksualiteit

Eind mei hebben 206 scholen gehoord dat zij gebruik kunnen maken van de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit. “Een fantastisch resultaat”, zegt projectleider Merel Hendriks, “want al deze scholen hebben besloten om extra aandacht te gaan besteden aan dit belangrijke thema. Via de regeling geven we ze een extra steuntje in de rug.”

Wat doe je als leerkracht bij vermoeden of aanwijzing van seksueel misbruik?

Wat kun je als leerkracht doen als er een vermoeden of aanwijzing is van seksueel misbruik? De Stichting School & Veiligheid zette het op een rijtje. In het artikel wordt eerst ingegaan op tips in een normale schoolsituatie, waarvan een deel ook bij afstandsonderwijs geldt. Het tweede deel gaat over je mogelijkheden wanneer je alleen online contact hebt, zoals in deze coronacrisis. De tips zijn vooral geschreven voor leerkrachten in het PO en VO, maar zijn voor een groot deel ook bruikbaar voor docenten in het MBO.

Twee ondersteunende regelingen Gezonde School beschikbaar

Werken aan een gezonde leefstijl op school? Er zijn nu twee ondersteunende regelingen beschikbaar die dit nog makkelijker maken! Van 9 maart tot en met 20 april kun je via een account op mijngezondeschool.nl belangstelling kenbaar maken om gebruik te maken van het Ondersteuningsaanbod Gezonde School en van de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit, ronde 2.

Nederland naar 0!-dag

Op woensdag 1 april komen zo’n 150 betrokken vakgenoten, experts en mensen uit community’s samen tijdens de Nederland naar 0!-dag in Utrecht. Om elkaar te inspireren en te versterken en om tot concrete actie te komen voor het bereiken van 0 nieuwe hiv-infecties in Nederland. Ook het onderwijs kan daarbij een rol spelen. Daarom nodigen Aidsfonds en Soa Aids Nederland je uit om aan deze gratis dag deel te nemen.

Jongeren missen solide basis in seksuele vorming

Het condoomgebruik bij losse contacten neemt verder af onder jongeren. Dat blijkt uit het Test je leefstijl-onderzoek van Rutgers en Soa Aids Nederland onder MBO-studenten. Jongeren zelf vragen expliciet om meer aandacht voor seksuele vorming, van de brugklas tot de bovenbouw. Scholen zeggen op hun beurt dat ze seksuele vorming belangrijk vinden, maar zijn zoekende hoe ze dit op een goede, structurele manier in kunnen vullen. Dit terwijl er elk jaar een nieuwe groep van 200.000 jongeren seksueel actief wordt.