Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Lesmateriaal

Digi-doeners over verdienmodellen van games

Kopen jouw leerlingen weleens nieuwe ‘skins’ in Fortnite of Minecraft? Hoeveel geld geven ze daaraan uit? En is het cool om dit te kopen? LessonUp stelde een aantal Digi-doeners samen.

Drie nieuw erkende Gezonde School-activiteiten Relaties en seksualiteit

Onlangs verschenen drie nieuwe Gezonde School-activiteiten in de activiteitendatabase op de website van Gezonde School. Het gaat om de onderstaande activiteiten voor het thema Relaties en seksualiteit:

KinderMoestuin lespakket maakt hele keten zichtbaar

De Kinderkooktuin heeft met de KinderMoestuin een lespakket dat zich richt op het PO en op de brugklassen. Het pakket maakt de hele keten van zaaien, verzorgen van plantjes, oogsten en koken zichtbaar.

Lespakket leert pubers het belang van goede slaap

Bijna de helft van alle pubers (14-17 jaar) voelt zich niet goed uitgerust ’s morgens, zo blijkt uit het grootste slaaponderzoek tot nu toe, door de Hersenstichting. Slechte slaap heeft effect op de leerprestaties, stemming, risicogedrag en ongezonde eetgewoontes van jongeren. Daarom is in september 2018 het lespakket Charge Your Brainzzz gelanceerd. Het pakket, ontwikkeld door Chrono@work in opdracht van de Hersenstichting, informeert jongeren over het belang van slaap voor gezonde hersenen en stimuleert hen hun eigen slaapgedrag te verbeteren.

Zit met Pit

Kinderen brengen steeds meer tijd zittend door, zowel thuis als op school en vaak achter een beeldscherm. Teveel en vooral verkeerd zitten kan leiden tot allerlei lichamelijke problemen zoals pijnklachten, houdingsproblemen, overgewicht en RSI: ellende die we onze kinderen graag willen besparen.

Lentekriebels

Een Gezonde School is een sociaal veilige school. Waar iedereen zichzelf kan zijn en met respect wordt behandeld. Seksuele vorming in het basisonderwijs draagt bij aan een sociaal veilig klimaat en respectvolle omgang. Hoe doe je dat als school? Een mooie opstart is de Week van de Lentekriebels.