Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

PO

Aparte ‘schoolreizen’ voor het po, vo en mbo tijdens Dag van de Gezonde School

Op woensdag 16 november 2022 vond De Dag van de Gezonde School plaats. Met een inspiratietour werd gevierd dat al een derde van alle Nederlandse scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs structureel en duurzaam werkt aan een gezonde leefstijl volgens de Gezonde School-aanpak. Op de Dag van de Gezonde School konden Gezonde School-coördinatoren spieken bij andere scholen om inspiratie op te doen. Er waren aparte ‘schoolreizen’ voor het po, vo en mbo.

Nationaal Schoolontbijt kondigt plan aan voor alle basisschoolkinderen die een ontbijt nodig hebben

Op maandag 7 november is de 20e editie van het Nationaal Schoolontbijt geopend door paralympisch tenniskampioen Esther Vergeer in Burgers’ Zoo in Arnhem. Tijdens deze week ontbijten 400.000 kinderen van ongeveer 2.000 scholen in Nederland op school om meer te leren over het belang van een gezond ontbijt als goede start van de dag. En dat is hard nodig, aangezien kinderarmoede in Nederland stijgt en daarmee ook het risico dat meer kinderen zonder ontbijt naar school gaan. Om ervoor te zorgen dat alle basisschoolkinderen in Nederland starten met een gezond ontbijt op school, wil het Nationaal Schoolontbijt in samenwerking met haar productpartners het evenement opschalen en het hele jaar door ontbijt aanbieden aan kinderen die dit nodig hebben. Hierover is het Nationaal Schoolontbijt in gesprek met Alliantie Kinderarmoede, JOGG en andere partners.

Burgemeestersontbijt dit jaar opmaat voor Nationaal Schoolontbijt

Tot enkele jaren geleden was het Burgemeestersontbijt, waarbij basisschoolleerlingen in het stadhuis aanschuiven voor een ontbijt met de burgemeester een vast onderdeel van het Nationaal Schoolontbijt in november. Dit jaar heeft de organisatie er twee evenementen van gemaakt om zo extra aandacht te creëren voor het belang van een gezond ontbijt bij kinderen: het Burgemeestersontbijt was van 3 tot en met 7 oktober, het Nationaal Schoolontbijt is deze week van 7 tot en met 11 november. Zowel het Burgemeestersontbijt als het Nationaal Schoolontbijt worden georganiseerd door het Nederlandse Bakkerij Centrum.

Zeg, ken jij de moestuinman?

Op dinsdag is het feest bij basisschool de Vlieger in Hoensbroek (Limburg) want dan komt de Moestuinman langs. ‘Zeg, ken jij de moestuinman’ zongen de neefjes van Simon Eurlings, nu werkzaam als Moestuinman, toen zij hem vol enthousiasme aan de gang zagen met het kweken van zijn eigen groente.

Website Uitgerust In de Klas gelanceerd

Veel jongeren en ook steeds meer jonge kinderen ondervinden dagelijks de problemen van slecht slapen en stress. Piekeren over school en/of de situatie thuis en smartphonegebruik worden door kinderen in verschillende onderzoeken genoemd als boosdoeners. Op school kan zich dat uiten in concentratie- of gedragsproblemen en slechtere schoolprestaties. Als leerkracht kun je daar best last van hebben. Daarom lanceren GGD ZHZ, JOGG ZHZ, GGD Haaglanden en HAGG in samenwerking met JOGG landelijk en Glos Educatief de website www.uitgerustindeklas.nl. De website bevat informatie en lessuggesties voor leerkrachten om het thema aan de orde te stellen bij ouders en op school en om een themaweek te organiseren. Slaapoefentherapie Nederland verzorgde filmpjes met ontspanningsoefeningen die op school en thuis kunnen worden gedaan. Komend jaar zullen de lessuggesties en ideeën steeds verder worden uitgebreid.

“Met Positive Behavior Support zie je álle leerlingen”

Openbare basisschool De Helix in Heerhugowaard werkt met Gezonde School aan Welbevinden. Dat doen ze onder meer met PBS (Schoolwide Positive Behavior Support). Ze werken al heel wat jaren met deze werkwijze die bijdraagt aan een positieve en veilige sfeer in de school. Leerkrachten Marjolein Jonker en Nadine de Haan vertellen waarom dat werkt op hun school.

Hoe breng en houd je kinderen met een motorische achterstand in beweging?

Van 7 tot en met 10 november is de derde editie van de Week van de Motoriek. Het thema is deze keer ‘Jong geleerd is oud gedaan’. Op 8 november is er van 16.00 tot 16.45 een sessie die interessant is voor professionals in het basisonderwijs, ‘Hoe breng en houd je kinderen met een motorische achterstand in beweging?’

‘Hoe maak je schooldagen dynamischer?’

Van 7 tot en met 10 november is de derde editie van de Week van de Motoriek. Het thema is deze keer ‘Jong geleerd is oud gedaan’. Op 8 november is er van 15.00 tot 15.45 een sessie die interessant is voor professionals in het basisonderwijs, ‘Hoe maak je schooldagen dynamischer?’

Basisscholen aan de slag met het bodemleven

Wil jij met de klas aan de slag met het bodemleven? Dat kan! Speciaal voor de onder-, midden-, én bovenbouw van het basisonderwijs heeft IVN Natuureducatie het w-onderwereld lespakket ontwikkeld om ook kinderen bewuster te maken van het bodemleven.

‘Jong beginnen met bewegen: hoe pak je dat aan?’

Van 7 tot en met 10 november is de derde editie van de Week van de Motoriek. Het thema is deze keer ‘Jong geleerd is oud gedaan’. Op 9 november is er van 19.30 tot 21.30 een sessie die interessant is voor professionals in kinderopvang en onderwijs, ‘Jong beginnen met bewegen: hoe pak je dat aan?’

Verslag Studiereis dynamische schooldag Denemarken

Van 25 t/m 29 september gingen we met de KVLO en 45 deelnemers op studiereis naar Denemarken. In dit blog deden we dagelijks verslag over wat we daar zagen en wat we meemaakten.

Denk je dat een ander dat leuk vindt?

De Koningin Julianaschool in Culemborg is een christelijke school voor gespecialiseerd basisonderwijs. De hele school werkt met De Vreedzame School. Dat schept duidelijkheid en levert een nog veiligere omgeving op. Mia de Weijer, leerkracht groep 4-5 en lid werkgroep Vreedzame School, vertelt erover.

Forse verslechtering mentale gezondheid meisjes

Onder meisjes in Nederland vond tussen 2017 en 2021 een ongekende daling in mentale gezondheid plaats. Dat schrijven onderzoekers in het Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)-rapport. Het rapport onderzoekt welzijn en gezondheid bij een landelijk representatieve groep leerlingen in groep 8 van de basisschool en in het voortgezet onderwijs in de leeftijd van 11 tot en met 16 jaar. De uitkomsten laten ook zien dat het percentage leerlingen dat druk door schoolwerk ervaart aanzienlijk is toegenomen.

Samenwerking tussen scholen en zorgprofessionals belangrijk voor gezonde leefstijl kinderen

Om een gezonde en actieve leefstijl te stimuleren bij kinderen (met overgewicht) is samenwerking tussen basisscholen en (zorg)professionals heel belangrijk. Zonder die samenwerking worden niet alle kinderen bereikt. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder (zorg)professionals, vertegenwoordigers van basisscholen en kinderen in de Tilburgse wijk de Reeshof.

Subsidie voor rijke schooldag beschikbaar

Scholen in het primair onderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs kunnen tot en met 30 september subsidie aanvragen voor een rijke schooldag. De subsidie is beschikbaar via het programma School & Omgeving, bedoeld om kansengelijkheid in het onderwijs en de omgeving te versterken. Dit jaar is er 34 miljoen euro beschikbaar vanuit het programma.