Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Seksualiteit

Checklist LHTBI-acceptatie op scholen gelanceerd

Met de nieuwe GSA Onderwijsstandaard kunnen leerlingen, studenten, docenten en schoolleiders toetsen of hun school op een goede manier werkt aan LHBTI-acceptatie. Het COC ontwikkelde de checklist samen met LHBTI-scholieren. De checklist is geïntroduceerd op 11 oktober, Coming Out Dag.

COC en Rutgers willen strengere onderwijsnormen voor seksuele voorlichting en diversiteit

Volgens het COC en Rutgers moeten er strengere onderwijsnormen voor seksuele voorlichting en diversiteit komen. De organisaties doen deze oproep nadat uit onderzoek van Rutgers naar voren kwam dat weliswaar 98 procent van de basisscholen aan seksuele voorlichting doet, maar dat een derde van de scholen geen aandacht besteedt aan seksuele diversiteit. Ook bleek dat slechts 40 procent van de scholen een erkende lesmethode gebruikt, die specifiek bedoeld is voor relationele en seksuele vorming.

Webinars Gezonde Relaties & Seksualiteit

Veel scholen zijn al aan de slag gegaan met de uitvoering van de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit. En dat levert inspirerende initiatieven op. Daarom organiseert Gezonde School in september en oktober een aantal webinars voor scholen en betrokkenen vanuit de GGD’en. Er zijn aparte webinars voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, voorgezet speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

206 scholen aan de slag met thema Relaties en seksualiteit

Eind mei hebben 206 scholen gehoord dat zij gebruik kunnen maken van de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit. “Een fantastisch resultaat”, zegt projectleider Merel Hendriks, “want al deze scholen hebben besloten om extra aandacht te gaan besteden aan dit belangrijke thema. Via de regeling geven we ze een extra steuntje in de rug.”

Wat doe je als leerkracht bij vermoeden of aanwijzing van seksueel misbruik?

Wat kun je als leerkracht doen als er een vermoeden of aanwijzing is van seksueel misbruik? De Stichting School & Veiligheid zette het op een rijtje. In het artikel wordt eerst ingegaan op tips in een normale schoolsituatie, waarvan een deel ook bij afstandsonderwijs geldt. Het tweede deel gaat over je mogelijkheden wanneer je alleen online contact hebt, zoals in deze coronacrisis. De tips zijn vooral geschreven voor leerkrachten in het PO en VO, maar zijn voor een groot deel ook bruikbaar voor docenten in het MBO.

Twee ondersteunende regelingen Gezonde School beschikbaar

Werken aan een gezonde leefstijl op school? Er zijn nu twee ondersteunende regelingen beschikbaar die dit nog makkelijker maken! Van 9 maart tot en met 20 april kun je via een account op mijngezondeschool.nl belangstelling kenbaar maken om gebruik te maken van het Ondersteuningsaanbod Gezonde School en van de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit, ronde 2.

Nederland naar 0!-dag

Op woensdag 1 april komen zo’n 150 betrokken vakgenoten, experts en mensen uit community’s samen tijdens de Nederland naar 0!-dag in Utrecht. Om elkaar te inspireren en te versterken en om tot concrete actie te komen voor het bereiken van 0 nieuwe hiv-infecties in Nederland. Ook het onderwijs kan daarbij een rol spelen. Daarom nodigen Aidsfonds en Soa Aids Nederland je uit om aan deze gratis dag deel te nemen.

Jongeren missen solide basis in seksuele vorming

Het condoomgebruik bij losse contacten neemt verder af onder jongeren. Dat blijkt uit het Test je leefstijl-onderzoek van Rutgers en Soa Aids Nederland onder MBO-studenten. Jongeren zelf vragen expliciet om meer aandacht voor seksuele vorming, van de brugklas tot de bovenbouw. Scholen zeggen op hun beurt dat ze seksuele vorming belangrijk vinden, maar zijn zoekende hoe ze dit op een goede, structurele manier in kunnen vullen. Dit terwijl er elk jaar een nieuwe groep van 200.000 jongeren seksueel actief wordt.

Campagne ‘Ben je oké?’ komt met carnavalskraker

De publiekscampagne ‘Ben je oké?’, die ongewenst seksueel gedrag tijdens het uitgaan bespreekbaar maakt, is dit jaar voor eerst te zien en te horen tijdens carnaval (zaterdag 22-dinsdag 25 februari). De campagne komt met een ludieke eigen carnavalskraker die bijdraagt aan een gezellige carnaval voor iedereen en een tegengeluid is voor seksistische carnavals hits. Ook kunnen carnavalsverenigingen, kroegen en feestlocaties de campagne steunen en posters ophangen. ‘Ben je oké?’ is een initiatief van Rutgers, kenniscentrum Seksualiteit.

Deze 4 scholen winnen de Lang Leve de Liefde Award 2020

Kolom Praktijkcollege Noord in Amsterdam (praktijkonderwijs), Vso De Hoge Brug in Rotterdam (voortgezet speciaal onderwijs), Rudolf Steiner College in Haarlem (voortgezet onderwijs) en Aventus in Apeldoorn (mbo) hebben in de Week van de Liefde (10-14 februari) de Lang Leve de Liefde Award in de wacht gesleept, ieder in een eigen onderwijscategorie.

‘Stromen, fixen en rela’

Gezonde School-adviseur Emma de Goeje met als specialisme Relaties en seksualiteit is altijd blij als een school voor ‘haar thema’ kiest. Dan mag ze de docenten een training Lang Leve de Liefde geven en helpt ze hen ook de andere pijlers van de Gezonde School op orde te krijgen. Het Mediacollege in Amsterdam is een school die hiervoor koos. Emma de Goeje interviewde docent Annemarie en zorgcoördinator Rixt.

Vijftiende Week van de Lentekriebels

Van 16 tot en met 20 maart 2020 vindt de vijftiende editie plaats van de Week van de Lentekriebels plaats. Het thema dit jaar is: ‘Seksuele vorming geven is een feestje!’. De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het speciaal- en basisonderwijs. Deelnemende scholen geven een week lang les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. De projectweek helpt om deze thema’s structureel in het schoolplan op te nemen.

Het doorbreken van machogedrag met LEFgozers

Veel jongens strugglen in de puberteit met mannelijkheid. Ze willen cool zijn om erbij te horen en respect te krijgen van vrienden. Maar ze voelen ook eenzaam of onbegrepen, als ze hun gevoelens niet kunnen tonen en zichzelf niet kunnen zijn.

RIVM presenteert factsheet seksuele en relationele vorming in het onderwijs

Op basis van focusgroepen en interviews op scholen waarbij zowel met leerlingen als docenten is gesproken, aangevuld met informatie uit eerdere inventarisaties heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geïnventariseerd wat de ervaringen en behoeften van scholen zijn op het gebied van seksuele en relationele vorming. Ook is geïnventariseerd waar groepen met een verhoogd risico op onbedoelde (tiener)zwangerschappen zich bevinden.

Thema Week van de Lentekriebels: Seksuele vorming geven is een feestje!

Van 16 tot en met 20 maart 2020 vindt de vijftiende editie plaats van de Week van de Lentekriebels. De editie heeft een toepasselijk thema gekozen voor het derde lustrum: Seksuele vorming geven is een feestje! De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het speciaal- en basisonderwijs. Deelnemende scholen geven een week lang les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. De projectweek helpt om deze thema’s structureel in het schoolplan op te nemen.