Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Veiligheid

Verdrinkingen in Nederland: kinderen risicogroep, ongevallen vaak in en om het huis

Een kwart van de mensen die naar aanleiding van een verdrinking in het ziekenhuis zijn opgenomen, is 0 t/m 4 jaar. Kinderen van één of twee jaar zijn hierin oververtegenwoordigd. Verdrinkingen bij kinderen van 0 t/m 4 jaar vinden met name plaats in en om huis (bad of tuin). Kinderen van 5 t/m 9 jaar verdrinken vaak naar aanleiding van een sportgerelateerde activiteit, met name als gevolg van zwemmen in een zwembad.

Workshop risicovol spelen

VeiligheidNL geeft op 12 september en 21 november 2 workshops over risicovol spelen voor professionals in het onderwijs en de kinderopvang.

Consortium biedt scholen Virtual Reality-lespakket tegen cyberpesten

Op dinsdag 26 maart is het nieuwe gratis Virtual Reality-lespakket ‘Doe iets!’ gelanceerd door het Consortium tegen Cyberpesten; Een samenwerkingsverband van organisaties die zich inzetten voor sociale en digitale veiligheid. Dit lespakket vergroot het bewustzijn van de impact van cyberpesten; een groeiend probleem onder jongeren. De VR-film laat leerlingen realistisch ervaren wat online pesten met iemand doet. Het Consortium tegen Cyberpesten vervult met het lesmateriaal de behoefte om dit groeiende probleem aan te pakken en bespreekbaar te maken op scholen.

Wageningse proef met extra aandacht op school na geweld

Scholengemeenschap Pantarijn in Wageningen beproeft sinds enige tijd de werkwijze ‘Handle with care’. Hierbij werkt de school nauw samen met de politie bij het organiseren van snelle steun voor leerlingen die thuis geweld meemaken. Tijdens het werkbezoek van minister Sander Dekker van Rechtsbescherming aan Pantarijn bleek dat de eerste resultaten van de nieuwe werkwijze positief zijn.

Beter toezicht speeltoestellen na tragisch ongeval in indoor-speelhal in 2015

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft na het tragische en fatale ongeval eind 2015 met een vierjarig jongetje in een indoor-speelhal het interventiebeleid aangescherpt en een aantal verbeteracties uitgevoerd. De ministers Carola Schouten (LNV) en Bruno Bruins (VWS) hebben het onderzoeksrapport van het inspectieproces van de NVWA naar aanleiding van het ongeval in indoor-speelhal ‘Happy Days’ in Grootebroek en de reactie van de NVWA naar de Tweede Kamer gestuurd.

App meldcode kindermishandeling al ruim 6.200 keer gedownload

Sinds de lancering een maand geleden, is de app van de meldcode kindermishandeling voor kinderopvang al meer dan 6.200 keer gedownload. Dat is boven verwachting en uiteraard heel goed nieuws maar het doel is nog niet bereikt.

BOinK introduceert nieuwe website over kindermishandeling voor onderwijs en kinderopvang

De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) heeft in het kader van de Beweging tegen Kindermishandeling een nieuwe website ontwikkeld voor professionals uit het onderwijs en in de kinderopvang. Op deze site vinden leraren, onderwijsassistenten, pedagogisch medewerkers, gastouders en andere professionals uit de twee branches betrouwbare informatie over dit onderwerp, gebundeld en overzichtelijk bij elkaar.

Afwegingskader bij meldcode kindermishandeling

Vanaf 1 januari 2019 moeten professionals binnen onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie werken met een afwegingskader bij de meldcode kindermishandeling. De meldcode helpt professionals bij het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Lentekriebels

Een Gezonde School is een sociaal veilige school. Waar iedereen zichzelf kan zijn en met respect wordt behandeld. Seksuele vorming in het basisonderwijs draagt bij aan een sociaal veilig klimaat en respectvolle omgang. Hoe doe je dat als school? Een mooie opstart is de Week van de Lentekriebels.

Zit met Pit

Kinderen brengen steeds meer tijd zittend door, zowel thuis als op school en vaak achter een beeldscherm. Teveel en vooral verkeerd zitten kan leiden tot allerlei lichamelijke problemen zoals pijnklachten, houdingsproblemen, overgewicht en RSI: ellende die we onze kinderen graag willen besparen.