Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Artikel

Energizers en bewegend leren in het basisonderwijs: dit kun je ermee

Wil je op jouw basisschool meer bewegen tijdens of tussen de reguliere lessen? Gebruik dan energizers en bewegend leren. Femke van Brussel, Dorien Dijk en Sarah Wouters schreven er een artikel over op allesoversport.nl In dit artikel lees je welke beweegvorm je wanneer inzet en wat die oplevert. Ook krijg je praktische voorbeelden om op jouw school aan de slag te gaan.

Rotterdam Lekker Fit! werpt vruchten af

Het percentage kinderen met overgewicht is in Rotterdam hoger dan in andere grote steden in Nederland. Daarom is de gemeente Rotterdam in 2005 gestart met het actieprogramma Rotterdam Lekker Fit! Inmiddels blijkt deze aanpak succesvol. Er is stabilisatie in de stijging van het overgewicht bereikt en bij een aantal leeftijdsgroepen is zelfs een daling zichtbaar.

Een derde van de VO- en MBO-scholen heeft een Gezonde Schoolkantine

Vijftien jaar geleden startte het Voedingscentrum met het programma Gezonde Schoolkantine. Langzaam groeide het programma uit van foldermateriaal tot de inzet van brigadiers die de scholen bezoeken en de felbegeerde schoolkantineschalen.

Gezonde School, Jongeren Op Gezond Gewicht en Jong Leren Eten

Zie jij door de bomen het bos nog? Er zijn inmiddels zoveel programma's op het gebied van onderwijs en gezondheid dat we de drie belangrijkste voor je op een rijtje hebben gezet. Wie zitten er achter die programma's, wat heb je er aan als school en hoe kun je er aan meedoen? In dit artikel bespreken we Gezonde School, JOGG en Jong Leren Eten.

Wie goed in zijn vel zit, leert beter

Steeds meer scholen gaan voor een gezonde leefstijl. Een leerling die – letterlijk én figuurlijk – goed in zijn vel zit, presteert beter. En dat is voor de school óók goed. Om scholen te helpen bij het aanbieden van onderwijs in gezonde leefstijl heeft SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, in samenwerking met Gezonde School, de website gezondeleefstijl.slo.nl ontwikkeld. Deze geeft antwoord op vragen als: waar moet het over gaan bij een gezonde leefstijl, wat willen we bereiken, welk inhouden kiezen we en hoe realiseren we het in de praktijk? Een gesprek met SLO-projectleider Maaike Rodenboog.

"Het gaat om de combinatie: goed leren bewegen én voldoende bewegen."

Kinderen moeten voldoende bewegen, maar vooral ook góéd leren bewegen. Dat is al sinds haar oprichting in 1862 de opvatting van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO). Deze opvatting heeft alleen maar aan kracht gewonnen nu wetenschappelijk onderzoek maar ook het rapport Peil.Bewegingsonderwijs van de Onderwijsinspectie aantoont dat de bewegingsvaardigheden van leerlingen in het basisonderwijs de afgelopen tien jaar flink zijn afgenomen.

Specialist sportieve en gezonde school

Drie jaar geleden startte op zes PABO’s in Nederland een pilot met het profiel ‘Specialist Sportieve en Gezonde School’. Monique van Ark, werkzaam aan de Hogeschool Leiden en projectleider PABO ‘Specialist Sportieve en Gezonde School’ over het belang van het profiel. “Scholen beschikken momenteel niet altijd over de benodigde knowhow. Een specialist Sportieve en Gezonde School wel.”

Leerplankader gezonde leefstijl

“Uit de #MeToo-discussie blijkt weer eens hoe belangrijk het is ongelijk- waardigheid, geweld en dwang in relaties en in de dagelijkse omgang te herkennen. Wanneer is seksueel contact gewenst, wanneer ongewenst, hoe kun je aangeven waar je grenzen liggen en laten merken hoe ver je wil gaan? Dit soort vragen en vele andere stellen we aan de orde aan de hand van het thema Relaties en seksualiteit.” Aan het woord is Maaike Rodenboog, leerplanontwikkelaar bij SLO – Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. Maaike is als projectleider betrokken bij de ontwikkeling van het leerplankader Gezonde leefstijl. Relaties en seksualiteit is een van de zeven thema’s die erin aan de orde komen.