Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Slaap

Goede slaap zie je terug in de klas!

‘Slapen doe je thuis’, iets wat we vaak horen als er gepraat wordt over slapen. Maar scholen hebben ook zeker veel invloed op de slaap van tieners! Denk alleen al aan de Magister schoolmeldingen die tieners vaak ’s avonds laat ontvangen (63%). In de vorige stukken – VMBO scholieren slapen te weinig en – was te lezen dat via vele gesprekken, o.a. met tieners, de belangrijkste factoren in kaart zijn gebracht die invloed hebben op de slaap van tieners, waarna deze zijn getoetst onder een groep van 209 VMBO-scholieren (63% meisjes, 12-16 jaar) om te zien of de mening over het belang van die factoren breed gedragen werd. Hieruit kwam naar voren dat scholen wel degelijk invloed hebben op de slaap van tieners! Hierover in dit artikel meer.

De grote invloed van schermen op de slaap van tieners

Ongeveer 47% van de 209 ondervraagde VMBO-scholieren heeft moeite om ’s avonds hun mobiel weg te leggen en te gaan slapen. In het vorige stuk ‘VMBO scholieren slapen te weinig’ was ook te lezen dat via vele gesprekken, o.a. met tieners, de belangrijkste factoren in kaart zijn gebracht die invloed hebben op de slaap van tieners, waarna die zijn getoetst onder een groep van 209 VMBO-scholieren (63% meisjes, 12-16 jaar) om te zien of de mening over het belang van die factoren breed gedragen werd. Eén van de belangrijkste dingen die tieners van hun slaap blijkt te beroven, is het scherm- & sociale mediagebruik laat in de avond. Hierover in dit artikel meer.

VMBO scholieren slapen te weinig

Van de 209 VMBO scholieren die recent meededen aan een onderzoek, behalen 50 procent niet hun benodigde 8-10 uur slaap per nacht. Dit zorgt ervoor dat meer dan de helft van de scholieren niet uitgerust wakker wordt en vaak slaperig is overdag.

OK-GEZOND app geeft praktische tips gezonde leefstijl peuters

Altijd bij de hand op tablet of telefoon; de OK-GEZOND app van BOinK en HvA biedt ouder-kind activiteiten en praktische tips over gezond eten en drinken, voldoende bewegen en goed slapen voor peuters. De app is ontwikkeld voor medewerkers in de kinderopvang en is een eenvoudig hulpmiddel om samen te werken met ouders aan een gezonde leefstijl van hun peuters.

Website Uitgerust In de Klas gelanceerd

Veel jongeren en ook steeds meer jonge kinderen ondervinden dagelijks de problemen van slecht slapen en stress. Piekeren over school en/of de situatie thuis en smartphonegebruik worden door kinderen in verschillende onderzoeken genoemd als boosdoeners. Op school kan zich dat uiten in concentratie- of gedragsproblemen en slechtere schoolprestaties. Als leerkracht kun je daar best last van hebben. Daarom lanceren GGD ZHZ, JOGG ZHZ, GGD Haaglanden en HAGG in samenwerking met JOGG landelijk en Glos Educatief de website www.uitgerustindeklas.nl. De website bevat informatie en lessuggesties voor leerkrachten om het thema aan de orde te stellen bij ouders en op school en om een themaweek te organiseren. Slaapoefentherapie Nederland verzorgde filmpjes met ontspanningsoefeningen die op school en thuis kunnen worden gedaan. Komend jaar zullen de lessuggesties en ideeën steeds verder worden uitgebreid.

Aandacht op school voor een gezond slaappatroon

Slaaptekort heeft invloed op school- en werkprestaties. Ook kan het leiden tot lichamelijke en psychische klachten, waaronder een verhoogde kans op obesitas, op hart- en vaatziekten en op gedragsmatige problemen op latere leeftijd. Het is van belang dat zorgverleners, ouders en school hier aandacht voor hebben. Vooral de laatste categorie kan veel invloed uitoefenen op een gezond slaappatroon omdat kinderen een groot deel van hun dag op school doorbrengen.

Mentale gezondheid en slaapgezondheid van leerlingen verbeteren, helpt u mee?

Veel tieners in Nederland slapen te weinig en zitten niet lekker in hun vel. Door de coronaperiode is dit alleen maar erger geworden. Het beïnvloedt niet alleen hun stemming, maar ook hun schoolprestaties en mentale gezondheid! Met het project Charge Your Brainzzz 2.0 willen we ervoor zorgen dat tieners tussen de 12-15 jaar beter slapen, minder stress ervaren en gelukkiger opgroeien! Doet u mee?

Charge Your Brainzzz 2.0: samen werken aan de doorontwikkeling van het lespakket!

Het lespakket Charge Your Brainzzz is samen met de Hersenstichting en GLOS Educatief opgezet om de slaapgezondheid van jongeren op het voortgezet onderwijs te verbeteren. Gezonde slaap is essentieel voor deze doelgroep en draagt bij aan een betere fysieke en mentale gezondheid. Om het lespakket nog effectiever te maken wordt er gewerkt aan een doorontwikkeling. Voor deze doorontwikkeling zijn de Hersenstichting en GLOS Educatief op zoek naar VMBO-T docenten die hierover mee willen denken. Op deze manier willen ze ervoor zorgen dat het lespakket goed aansluit op het onderwijs.

Nieuw Gezonde School-thema: Slaap

Wist u dat 42,7% van alle jongeren te kort slaapt? En als ze slapen is de kwaliteit daarvan vaak slecht. Dat kan ten koste gaan van een goede hersenontwikkeling en leerprestaties. Piekeren, laat slapen door huiswerk en mediagebruik zijn de belangrijkste oorzaken. Daarom lanceert Gezonde School een nieuw thema: Slaap.

Charge Your Brainzzz 2.0: samen werken aan de doorontwikkeling van het lespakket!

Het lespakket Charge Your Brainzzz is samen met de Hersenstichting en GLOS Educatief opgezet om de slaapgezondheid van jongeren op het voortgezet onderwijs te verbeteren. Gezonde slaap is essentieel voor deze doelgroep en draagt bij aan een betere fysieke en mentale gezondheid. Om het lespakket nog effectiever te maken wordt er gewerkt aan een doorontwikkeling. Voor deze doorontwikkeling zijn de Hersenstichting en GLOS Educatief op zoek naar VMBO-T docenten die hierover mee willen denken. Op deze manier willen ze ervoor zorgen dat het lespakket goed aansluit op het onderwijs.

De link tussen slaap, gedrag en schoolprestaties

Tilly de Jong van Glos Educatief en Francis Lanen van Slaapoefentherapie.nl ontwikkelden een training/workshop voor leerkrachten en docenten over de link tussen slaap, gedrag en leerprestaties. In de training wordt ingegaan op de fysiologie van slaap, stressfactoren op school en thuis, gedrag ten gevolge van slechte slaap en hoe dat leerprestaties kan beïnvloeden. Ten slotte krijgen de deelnemers handvatten om praktisch aan de slag te gaan.

Charge Your Brainzzz 2.0: samen VMBO-scholieren helpen gezond te slapen

Social media, stress én slaaptekort; allemaal dingen waarmee jongeren steeds meer mee te maken hebben. In het project Charge Your Brainzzz zetten de Hersenstichting en GLOS Educatief zich in om jongeren te stimuleren gezond te slapen: voldoende slaap van goede kwaliteit. Uit onderzoek blijkt dat dit met name bij VMBO-scholieren een groot probleem is. Daarom willen de Hersenstichting en GLOS Educatief nu samen met leraren/mentoren van VMBO (alle stromingen) van leerlingen tussen de 13-15 jaar een speciale versie van Charge Your Brainzzz voor deze doelgroep maken.

Via praatplaten in gesprek met ouders met kinderen

Hoe ga je als zorg- of onderwijsprofessional in gesprek met ouders met kinderen over een gezonde leefstijl? Glos Educatief maakte in opdracht van GGDZHZ (Zuid-Holland-Zuid) en in samenwerking met Jong JGZ in het kader van Doe ff gezond Dordrecht vier praatplaten over de thema’s slaap, gezonde voeding, water drinken en bewegen.

Voordelen van een slaapoefentherapeut als onderdeel van het zorgteam op school

Te weinig of niet goed slapen kan het dagelijks functioneren van kinderen (en hun ouders) ernstig belemmeren. Vaak leiden slaapproblemen tot allerhande lichamelijke en mentale problemen zowel thuis als op school. Denk aan concentratiestoornissen, spanningen thuis en op school, een slecht humeur en moeilijk gedrag, verlaagde weerstand, (meer) pijn, angst, overgewicht of diabetes. Een slaapoefentherapeut kan uitkomst bieden.

Hersenstichting en TeamAlert pakken slaapproblemen bij ouders en jongeren aan

Regelmatig hebben docenten te maken met jongeren met slaapproblemen. Dat is geen wonder, want uit onderzoek van de Hersenstichting en Team Alert blijkt, dat 65 procent van de jongeren last heeft van slaapproblemen. Regels opstellen over slapen met ouders/verzorgers helpt, maar vaak geven die zelf niet het goede voorbeeld. Om dit probleem aan te pakken komen de twee organisaties, samen met IKEA Nederland, met de #ikslaap challenge. Als docent kun je je leerlingen op deze challenge wijzen en je leerlingen daarnaast wijzen op andere ‘hulpmiddelen’, zoals het lespakket ‘Charge your Brainzzz’ van de Hersenstichting.