Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Alcohol

Alcoholgebruik en roken hangen samen met de mentale gezondheid van jongeren

Alcohol drinken en roken hangen samen met een aantal mentale problemen onder jongeren. Dat ontdekte het Trimbos-instituut. Het onderzocht cijfers uit het laatste HBSC-rapport over jongeren van 12 t/m 16 jaar. De uitkomsten zijn ook voor onderwijsprofessionals van belang.

Comazuipen, een zaak van de school?

“Zo’n vier, vijf jaar geleden hadden we een aantal comazuip-incidenten, waar leerlingen in havo 4 in het weekend bij betrokken waren”, zegt teamleider havo en Gezonde School-coördinator Annemarie Ottingh van Het Heerenlanden in Leerdam. Voor haar en het team dé aanleiding om leerlingen meer bewust te maken van de verleidingen van alcohol, roken en drugs. Coach en zorgcoördinator Jerry Mostert van Het Heerenlanden was hierbij intensief betrokken.

Universiteit van Amsterdam roept studenten op om geen alcohol te drinken in januari

Op de Universiteit van Amsterdam (UvA) is de Dry January-campagne van start gegaan en worden studenten gestimuleerd om de hele maand januari geen druppel alcohol te drinken. De campagne moet meer bewustzijn voor overmatig alcoholgebruik onder studenten creëren.

Hoe voorkom je dat je puber begint met drinken en roken?

GGD Zuid-Holland Zuid heeft een E-zine uitgebracht over het puberbrein en de invloed van middelen daarop. Ook organiseerden ze op 9 november online een regionale ouderbijeenkomst, vanuit hun initiatief www.Goedgespreknix18.nl. Daarbij draait het om praten met je kind, luisteren en regels te stellen, zodat je kunt voorkomen dat je zoon of dochter begint met drinken en roken.

Belangrijke veranderingen thema Fysieke veiligheid en themacertificaat Roken en alcohol

Werkt uw school in het kader van Gezonde School aan het thema Fysieke veiligheid of Roken en alcohol? Of is uw school dat van plan? Dan geldt voor uw school een aantal belangrijke veranderingen: Fysieke veiligheid is per 2022 geen gezondheidsthema meer binnen Gezonde School. Het themacertificaat Roken en alcohol wordt per 2022 niet meer toegekend.

Ouders en jongeren denken verschillend over effect reclame alcoholvrij

Jongeren denken – vaker dan volwassenen – dat door reclame voor alcoholvrij jongeren deze dranken eerder zullen kiezen als alternatief voor dranken mét alcohol. Maar ze denken ook dat ervaring met alcoholvrije dranken drempelverlagend kan werken om dezelfde dranken mét alcohol te gaan proberen, omdat ze al gewend zijn aan de smaak van deze producten zonder alcohol.

Aandacht voor gezonde leefstijl op MBO neemt toe

Sinds 2012 neemt de aandacht voor gezonde leefstijl op het MBO toe. Dat blijkt uit het onderzoek Bewegen, sport en gezonde leefstijl in middelbaar beroepsonderwijs: 0-meting van het Mulier Instituut.

Zesde Inspiratiesessie Studenten, alcohol, drugs en tabak.

Op maandag 10 mei organiseert het Trimbos-instituut een Inspiratiesessie Studenten, alcohol, drugs en tabak. De sessie is online en gratis. Thema is: Het nieuwe uitgaan.

Middelengebruik gedaald in praktijk- en voortgezet speciaal onderwijs

Het gebruik van tabak, alcohol en cannabis is onder leerlingen in het praktijkonderwijs en cluster 4- scholen (voor jongeren met psychische- en/of gedragsproblemen) sinds 2008 gedaald, blijkt uit het landelijke EXPLORE-onderzoek van het Trimbos-instituut. Het hoogst is het middelengebruik onder cluster 4-leerlingen, het laagst onder leerlingen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Onderwijsprofessionals geven aan behoefte te hebben aan passend lesmateriaal voor cluster 3-scholen en het praktijkonderwijs.

Het IJslandse preventiemodel in Nederland

Het Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut hebben een tussenevaluatie opgesteld van het beleidsvormend leertraject voor de aanpak van middelengebruik onder jongeren volgens het IJslandse preventiemodel. In deze tussenevaluatie beschrijven de organisaties gesprekken die gevoerd zijn met (landelijke) organisaties, met de gemeenten die deelnemen aan het leertraject en met deelnemende scholen.

Verkenning effectief alcoholbeleid op het hoger onderwijs

Van universiteiten en hogescholen wordt sinds het Preventieakkoord verwacht dat zij de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen alcoholbeleid. Het Trimbos-instituut schreef daarom het rapport ‘Effectief alcoholbeleid op het hoger onderwijs’. Het rapport biedt ondersteuning bij het opstellen en implementeren van een alcoholbeleid voor het hoger onderwijs. Opdrachtgevers waren de Vereniging van Samenwerkende Universiteiten (VSNU), de Vereniging Hogescholen (VH) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Online Inspiratiesessie IJslandse model: Vrijetijdsbesteding

Op welke manier kan zinvolle vrijetijdsbesteding bijdragen aan het welbevinden van jongeren? En kan zinvolle vrijetijdsbesteding onder jongeren het gebruik van alcohol, drugs en tabak voorkomen? Tijdens de online inspiratiesessie over het IJslandse preventiemodel op 23 juni wordt aan de hand van dit model onderzocht wat de rol van vrijetijdsbesteding kan zijn in preventie.

Maxx app motiveert om te minderen met alcohol

‘Dry January’ (ook bekend als: IkPas) is voorbij. De maand waarin velen de uitdaging zijn aangegaan om geen alcohol te drinken. Voor iedereen die deze nieuwe levensstijl wil vasthouden of een extra steuntje in de rug nodig heeft om geen of minder alcohol te drinken is er de gratis Maxx app.

Test over gezondheid en alcohol

Alcohol is een niet alleen voor volwassenen maar ook voor jongeren een gezondheidsrisico. Maar wat weet je eigenlijk over gezondheid en alcohol? Doe de test op www.alcoholexamen.nl

Pilotgemeenten overleggen over IJslands preventiemodel

De zes gemeenten die in Nederland meedoen aan een pilot van het IJslandse preventiemodel om middelengebruik terug te dringen onder jongeren hebben vorige week overleg gehad met het Trimbos-instituut, het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en het Icelandic Centre for Social Research and Analysis (ICSRA). De komende maanden worden samen met lokale stakeholders interventies en maatregelen opgesteld.