Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

KO

Handvatten belangrijke vraagstukken bij openstelling kinderopvang vanaf 11 mei

In aanloop naar de openstelling van de kinderopvang, vanaf maandag 11 mei aanstaande, zijn de branchepartijen continu in overleg met de ministeries van OCW en SZW om de vragen die we vanuit kinderopvangorganisaties en ouders krijgen (tijdig) te kunnen beantwoorden. Op een heel aantal punten is nu gelukkig duidelijkheid. Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) zet vier van de belangrijkste hieronder op een rij.

RiskCare Preventie biedt bewegingsonderwijs op afstand

Door de maatregelen rondom het coronavirus zit 95% van de kinderen vanaf 16 maart thuis. Inmiddels hebben veel organisaties beweegactiviteiten voor thuis ontwikkeld. Daarbij ligt vaak de nadruk op ‘leuk’. Jeroen Matthes, Motorisch Remedial Teacher en Programma Manager bij RiskCare Preventie, dat wekelijks voor diverse basisscholen in Zuid-Limburg het bewegingsonderwijs verzorgt, vindt het daarentegen belangrijker dat we hen ook op afstand kunnen prikkelen in hun motorische ontwikkeling. Daarom ontwikkelde hij de serie ‘Thuisbewegingsonderwijs’.

Standpunt BOinK betalen kosten kinderopvang

De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) vindt dat er alleen op ouders een beroep worden gedaan om de gehele factuur voor kinderopvang te betalen wanneer de overheid ook garandeert dat de betaalde eigen bijdrage volledig wordt gecompenseerd over de gehele periode dat ouders geen gebruik kunnen maken van de kinderopvang. De kinderopvanglocaties die zijn geopend zijn immers alleen toegankelijk voor ouders met cruciale beroepen.

Kinderen verantwoord en leuk bezighouden

Vanwege het gedwongen sluiten van scholen en kinderopvang – behalve voor kinderen van ouders uit cruciale beroepsgroepen – komt er veel op ouders neer. Gelukkig zijn er nog genoeg mogelijkheden om kinderen verantwoord en leuk bezig te houden.

Veelgestelde vragen over het coronavirus en het onderwijs

Het kabinet heeft besloten om scholen en kinderdagverblijven vanaf 16 maart te sluiten tot en met 6 april. Dit betekent dat het grootste deel van de leerlingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs tot en met 6 april geen les meer krijgt.

Kwaliteit Nederlandse kinderopvang verder gestegen

Het is goed gesteld met de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland. Door kinderopvangorganisaties is de afgelopen jaren ingezet op kwaliteitsverbetering en professionalisering. Hierdoor kan ons land zich nu meten met gidslanden zoals Denemarken en Finland, blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Lancering Jong Lekker Fit!

Nooit meer een excuus om geen tijd te hebben voor voedingslessen. Op 4 maart lanceerden Jong Leren Eten, Rotterdam Lekker Fit! en Glos Educatief het programma Jong Lekker Fit! Het programma bestaat uit activiteitenkaarten, filmpjes en woordkaarten langs de leerlijn voeding van het Voedingscentrum. De activiteiten zijn zogenaamde cross-overs tussen het thema voeding en ontwikkelingsgebieden zoals taal, rekenvaardigheden en bewegen. Het hele programma is gratis van deze website te downloaden.

Brochure meldcode kindermishandeling in de praktijk

Als vervolg op de folder ‘De verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ heeft BOinK (Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang) in het kader van de Beweging tegen Kindermishandeling een nieuwe brochure ontwikkeld.

Expertisecentrum kinderopvang van start

Het Expertisecentrum Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang (EPKK) is zijn startfase ingegaan. Het idee voor het expertisecentrum is ontstaan uit een behoefte van professionals in de kinderopvang om de positie van de sector in het maatschappelijke debat te versterken. Dat meldt het vakblad KinderopvangTotaal.

Kleine Beweegsubsidie voor professionals

Bewegen voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar is belangrijk. Daarbij is het essentieel dat (groot)ouders en/of verzorgers erbij worden betrokken. Professionals van organisaties die dat willen stimuleren kunnen vanaf 1 februari 2020 een aanvraag doen op de Kleine Beweegsubsidie, één van de projecten uit de Kleine Beweegagenda, een initiatief van het Ministerie van VWS, Kenniscentrum Sport en Bewegen en het Mulier Instituut.

Kleine Beweegsubsidie voor professionals

Bewegen voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar is belangrijk. Daarbij is het essentieel dat (groot)ouders en/of verzorgers erbij worden betrokken. Professionals van organisaties die dat willen stimuleren kunnen vanaf 1 februari 2020 een aanvraag doen op de Kleine Beweegsubsidie, één van de projecten uit de Kleine Beweegagenda, een initiatief van het Ministerie van VWS, Kenniscentrum Sport en het Mulier Instituut.

Gratis inspiratietool maakt bewegend leren beschikbaar voor kinderopvang en onderwijs

Kinderen die veel bewegen presteren beter. Talloze onderzoeken tonen het aan: deze kinderen zijn gelukkiger, socialer en creatiever dan kinderen die te weinig bewegen. Om de kinderopvang en het onderwijs te inspireren om meer te bewegen én bewegend te leren, lanceert Studio Swing de Bewegend Leren Database. Een landelijke tool voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten om een beweegidee te maken en te delen met collega´s. Tijdens de Bewegend Leren Conferentie op 24 januari 2020 in Utrecht, wordt de tool feestelijk gelanceerd.

Bijeenkomsten meldcode kindermishandeling

In Nederland zijn er naar schatting jaarlijks 120.000 gevallen van kindermishandeling. Om dit beter aan te kunnen pakken is vanaf 1 januari 2019 de Verbeterde Meldcode van kracht geworden. Om professionals te informeren hierover en ze te helpen deze toe te passen organiseert de gemeente Amsterdam samen met Veilig Thuis en de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) op 14 en 20 november de bijeenkomsten ‘De Verbeterde Meldcode in de Praktijk’.

Branchepartijen kinderopvang: gezamenlijk werkwijze inspectie opstellen

De Wet IKK liet ruimte voor discussie waar het gaat om (het toezicht op) het vaste gezichtencriterium en de drieuursregeling. Daarom hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, GGD-GHOR (de koepelorganisatie van de GGD'en) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs een werkwijze geschreven die als leidraad dient voor de GGD inspecteurs. BOinK en de werkgeversorganisaties Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) vinden dat er in deze leidraad nog te veel ruimte is voor ongelijke behandeling. Ze bieden daarom aan om de werkwijze gezamenlijk te herschrijven, zodat een duidelijk en landelijk uniforme werkwijze voor de toezichthouders tot stand kan komen.

Vraag subsidie ‘Lekker naar Buiten’ aan!

Een lekkere boterhamspread maken, groenten uit jullie eigen moestuin, een bezoek aan de boerderij. Wil je samen met de kinderen binnen de dagopvang of buitenschoolse opvang aan de slag met gezonde en duurzame voeding?