Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

MBO

Inspiratiemiddag 'Samenwerken aan gezonde leefstijl in het mbo'

Vitale mbo-studenten, daar willen we ons allemaal hard voor maken. Hoe lukt dit op jouw schoollocatie? Zijn er successen of juist obstakels om te delen, waar je extra expertise over gezonde leefstijl en de Gezonde School-aanpak bij nodig hebt? Samen met Vitaal mbo organiseert Gezonde School de inspiratiemiddag ‘Samenwerken aan gezonde leefstijl in het mbo’. Deze fysieke bijeenkomst vindt plaats op 9 februari 2023 van 12.00 tot 16.00 uur bij ROC Rijn IJssel in Wageningen.

Informatiebijeenkomst stimuleringsregeling Fit, Veilig en Gezond Werken

Heb jij oog voor duurzame inzetbaarheid en vitaal werknemerschap van mbo (middelbaar beroepsonderwijs )-studenten? En zoek je naar mogelijkheden om dit in je opleiding te verwerken? Gezonde School biedt daar in het schooljaar 2023-2024 kansen voor, met de stimuleringsregeling Fit, Veilig en Gezond Werken.

Gebundelde krachten voor een gezonde jeugd

Woensdag 14 december organiseert Gezonde School de netwerkbijeenkomst Gebundelde krachten voor een gezonde jeugd. Ben je bestuurder, directeur, leidinggevende, projectleider of op een andere manier op bestuurlijk niveau betrokken bij een gezonde leefstijl voor leerlingen en studenten in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs? Meld je dan aan en doe inspiratie op voor het versterken en borgen van de lokale bestuurlijke samenwerking. Aanmelden kan tot en met 9 december.

Aparte ‘schoolreizen’ voor het po, vo en mbo tijdens Dag van de Gezonde School

Op woensdag 16 november 2022 vond De Dag van de Gezonde School plaats. Met een inspiratietour werd gevierd dat al een derde van alle Nederlandse scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs structureel en duurzaam werkt aan een gezonde leefstijl volgens de Gezonde School-aanpak. Op de Dag van de Gezonde School konden Gezonde School-coördinatoren spieken bij andere scholen om inspiratie op te doen. Er waren aparte ‘schoolreizen’ voor het po, vo en mbo.

Seksuele vorming op scholen moet veel beter

Seksuele vorming op scholen moet veel beter. Dat vinden niet alleen jongeren die hun seksuele vorming in het onderwijs een magere 5,8 geven. Docenten, onderwijsorganisaties en expertisecentra zijn het met hen eens. Daarom komt kenniscentrum Rutgers met een Manifest voor betere seksuele vorming, ondersteund door 37 organisaties. Het manifest roept het kabinet op de regie te nemen. Maandag 3 oktober is het manifest overhandigd aan onderwijsminister Dennis Wiersma en de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag, Mariëtte Hamer.

Jaarcongres Game Education 13 oktober Zadkine Rotterdam

Er zijn veel vragen naar hoe je esports en gamification op een goede manier kunt inzetten binnen het onderwijs. Bij VMBO, MBO, bovenbouw VO en HBO is er veel behoefte aan kennis over hoe esports, digitalisering en gamen/gamification kunnen worden geïntegreerd in het lesaanbod, kunnen worden opgenomen als thema voor een keuzedeel of als minor of hoe je een eigen esports opleiding kunt ontwikkelen. Daarom organiseren House of Esports en Arko Sports Media op vrijdag 13 oktober bij Zadkine MBO Sport en Bewegen in Rotterdam het Jaarcongres Game Education.

Hoe gebruik je de Opstapjes van het Voedingscentrum?

Het Voedingscentrum biedt Opstapjes aan: tegeltjes voor v(s)o- en mbo-scholen op hun weg naar een Gezonde Schoolkantine en Schoolkantine Schaal. Hiermee wordt iedere stap in de goede richting gestimuleerd en beloond. Ben je benieuwd hoe jouw school de Opstapjes kan gebruiken? Lees het in dit artikel.

Minister en Maxima in gesprek over welbevinden leerlingen en studenten

Hoe bevorderen mbo-opleidingen de mentale gezondheid van studenten en hoe doet het voortgezet onderwijs dit voor leerlingen? Daar spraken leerlingen, studenten, bestuurders en beleidsmakers op woensdag 22 juni op het Nova College in Beverwijk over met koningin Máxima en minister Dennis Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs.

Escaperoom is booster voor gesprek

De Educatieve Escaperoom maakt studenten van het mbo bewust van de gevolgen van shame-sexting. “Er zijn bijna geen jongeren die nog nooit een foto of filmpje doorgestuurd hebben gekregen”, zegt Wietske Kruyswijk van WiSEducatie, de bedenker van de Escaperoom ‘Het stopt bij jou!’.

Lessen burgerschap mbo over voeding

Het lespakket voor mbo-studenten van het Voedingscentrum is vernieuwd. In zes lessen gaan studenten aan de slag met eten en eetgedrag. Daarbij komen vragen aan de orde als: wat krijg ik eigenlijk allemaal binnen? En is dat gezond? Hoe zit het met duurzaamheid? Hoe blijf ik verleidingen de baas?

Opening vijfde ronde Lekker naar Buiten!-stimuleringsbijdrage voor scholen

Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs een bijdrage aanvragen om aan de slag te gaan met activiteiten rondom voedseleducatie. Denk hierbij aan moestuinieren, koken of excursies en gastlessen op het gebied van voedsel.

Tweede editie ‘Samen zijn wij iedereen’

Van 21 tot en met 25 maart 2022 organiseert de Stichting School en Veiligheid voor de tweede maal de campagne ‘Samen zijn wij iedereen’. In de tweede editie ligt de focus op het mbo als gemeenschap.

Conferentie School & Veiligheid 30 maart 2022 voor PO, VO en MBO

Jaarlijks organiseert Stichting School & Veiligheid de conferentie ‘Met Alle Respect!’ voor onderwijsprofessionals. Tijdens deze conferentie staat sociale veiligheid in en om de school centraal. De conferentie kent elk jaar een ander thema. Bij de editie van 2022, op 30 maart 2022, heeft School & Veiligheid een actueel thema verwerkt in de conferentie: ‘Heb jij je leerling in beeld?’

Liefde voor jezelf is thema Week van de Liefde 2022

Valentijnsdag is de dag van de liefde. Daarom organiseren Rutgers en Soa Aids Nederland rondom die dag de Week van de Liefde. Tijdens de Week van de Liefde besteden scholen in het voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en MBO aandacht aan het thema seksuele vorming of verdiepen hun kennis. In 2022 vindt de week plaats van 14 tot en met 18 februari. Thema is Liefde voor jezelf.

De Week van de Mediawijsheid

De Week van de Mediawijsheid (5 t/m 12 november 2021) staat dit jaar in het teken van: Samen Sociaal Online. We staan stil bij wat we écht belangrijk vinden in de online wereld. We maken ruimte om hierover met elkaar in gesprek te gaan. En om jezelf of een ander mediawijzer te maken – en daarmee weerbaarder en digitaal vaardiger.