Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Bewegen

Peuterbeweging lanceert boek en methode

Cora Merkx merkte vanuit ervaring en kennis dat peuters van nu niet optimaal gefaciliteerd worden in hun ontwikkeling en gezondheid. Zij voelde de noodzaak om daar verandering in te brengen. Zo is Peuterbeweging ontstaan. Op 8 oktober lanceerde ze de bijbehorende methode en boek. Zowel boek als lesmethode worden uitgegeven door Glos Educatief. Sharon van Doorn, Regiodirecteur Noord-Holland Partou Kinderopvang, en Marlies de Haan, Directeur Kwaliteit, Pedagogiek en Innovatie bij Partou Kinderopvang, namen in aanwezigheid van Tilly de Jong van Glos Educatief het boek in ontvangst.

Samen spelen is leuker

Spelen is natuurlijk te gek, maar het is veel leuker om samen te spelen. Toch? Voor kinderen is het niet alleen leuker, maar ook heel goed. Ze leren dan om te gaan met bepaalde situaties. Zoals winnen en verliezen. Maar ze leren ook voor zichzelf opkomen, compromissen sluiten en ruzies bijleggen. Tja, en wat zijn nou de leukste spelletjes om samen te doen? Speeltuinbende (project van het Gehandicapte Kind) heeft vijf inclusieve samenspeeltips op een rijtje gezet waarmee elk kind (met en zonder beperking) plezier kan hebben.

Resultaten onderzoek ‘Kan ik Meedoen? Sport en bewegen voor iedere jongere’ gepubliceerd

Het Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft de inspiratiesheet ‘Kan ik Meedoen? Sport en bewegen voor iedere jongere’ gepubliceerd. Hierin interpreteert het Kenniscentrum de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek ‘Kan ik Meedoen? Sport en bewegen voor iedere jongere’ van Labyrinth Onderzoek & Advies. Het Kenniscentrum geeft bovendien aanknopingspunten voor beleidsmakers en uitvoerders in het sport- en sociaal (jeugd)domein met als doel om de deelname van deze jongeren aan sport en bewegen meer toegankelijk te maken.

Loopfiets verbetert motorische ontwikkeling van kinderen

Recent onderzoek in Amerika laat zien dat de motorische ontwikkeling van kinderen verbetert, wanneer ze beginnen met een loopfiets. Het helpt een kind bij het leren fietsen op een gewone fiets, maar ook bij heel veel andere activiteiten. Bovendien geeft het een kind zelfvertrouwen en leidt het tot minder vervelende valpartijen.

Aan de slag met beweegbeleid binnen de kinderopvang

Door vroeg te investeren in bewegen, leg je de basis voor een gezond en actief leven. Als kinderopvangorganisatie kun je het beweeggedrag en daarmee de ontwikkeling van kinderen bevorderen. Dit vastleggen in beleid is belangrijk. Hoe je daarmee aan de slag gaat, ontdek je in het Beweegbeleid kinderopvang, opgesteld door het Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Rasmus en Vivienne winnen NK Stoepranden

Rasmus (10, foto) en Vivienne (11), allebei uit Houten, zijn de winnaars in respectievelijk categorie A (6-10 jaar) en categorie B (11-14 jaar) van het NK Stoepranden. Dat werd zondag 19 september gehouden in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem.

Meer basisschoolkinderen met slechtere motorische vaardigheden na coronalockdown

Na de eerste lockdown vanwege corona in het voorjaar van 2020 was een groter deel van de basisschoolkinderen (4-12 jaar) in Nederland motorisch minder vaardig dan kinderen van die leeftijd vóór de lockdown. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Quickscan voor subsidie impuls en innovatie bewegingsonderwijs

Scholen en/of besturen die willen weten of hun school in aanmerking komt voor de subsidie impuls en innovatie bewegingsonderwijs kunnen de quickscan van het KVLO doen.

Subsidieregeling Impuls Bewegingsonderwijs PO

Vanaf het schooljaar 2023-2024 zijn scholen wettelijk verplicht om minimaal twee lesuren (twee maal 45 minuten) bewegingsonderwijs aan te bieden, gegeven door een bevoegde (vak)leerkracht. Op dit moment haalt lang niet iedere school dit. De overheid wil daarom samen met de KVLO, de PO-Raad, ALO Nederland en de Vereniging Sport en Gemeenten scholen ondersteunen bij het realiseren van bewegingsonderwijs, maar ook bij het stimuleren van bewegen van kinderen door de dag heen.

Week van de Motoriek: 1 tot en met 5 november 2021

De Week van de Motoriek vindt dit jaar plaats van maandag 1 tot en met 5 november 2021 met het thema ‘Meer én beter bewegen voor de jeugd’. De voorbereidingen zijn in volle gang en het belooft een inspirerende week te worden voor iedereen die zich inzet voor vaardig worden in sport en bewegen van jeugd met leeftijd van 0 tot 24 jaar.

Toolbox ‘Nut en Noodzaak’ voor beweegstimulering bij kinderen

Het Kenniscentrum Sport & Bewegen kreeg regelmatig van professionals vragen over waarom inzetten op beweegstimulering bij kinderen noodzakelijk is en waar bewegen precies aan bijdraagt. Het Kenniscentrum ontwikkelde daarom ‘Nut en Noodzaak’, een toolbox met verschillende praktische instrumenten voor professionals in de praktijk.

Aandacht voor gezonde leefstijl op MBO neemt toe

Sinds 2012 neemt de aandacht voor gezonde leefstijl op het MBO toe. Dat blijkt uit het onderzoek Bewegen, sport en gezonde leefstijl in middelbaar beroepsonderwijs: 0-meting van het Mulier Instituut.

VSO De Twijn uit Zwolle en Calandlyceum Amsterdam Sportiefste VO-scholen van Nederland

VSO De Twijn Zwolle (openingsfoto) mag zich de komende twee jaar de Sportiefste VSO-school van Nederland noemen. Deze verkiezing werd voor de tweede keer georganiseerd door KVLO en NOC*NSF. Het Calandlyceum Amsterdam mag zich de komende twee jaar de Sportiefste VO-school van Nederland noemen. Deze verkiezing werd voor de tiende keer georganiseerd.

Beweeg mee met basisschool De Waterhof!

Energizers tijdens de schooldag dragen positief bij aan concentratie en plezier. Bekijk het filmpje, mogelijk gemaakt door het Kenniscentrum Sport & Bewegen, over de dynamische schooldag van CBS De Waterhof uit Delft en laat je inspireren!

In gesprek over bewegen met de vernieuwde Argumentenkaartjes

Voldoende sporten en bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Ouders van deze kinderen zijn zich echter lang niet altijd bewust van het belang van bewegen. Als professional het gesprek aangaan over het beweeggedrag van kinderen is soms lastig en kan leiden tot weerstand. In dat geval bieden de vernieuwde Argumentenkaartjes van Kenniscentrum Sport & Bewegen uitkomst: met deze handige gesprekstool krijg je inzicht in wat ouders belangrijk vinden voor hun kind. Op 16 juni organiseert Kenniscentrum Sport & Bewegen van 15.00 tot 16.00 uur een interactief webinar over de vernieuwde Argumentenkaartjes.