Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Bewegen

PO-Raad geen voorstander van verplicht aantal uren bewegingsonderwijs op basisscholen

De PO-Raad is geen voorstander van een verplicht aantal uren bewegingsonderwijs voor de basisscholen. Dat laat woordvoerder Annemieke Kooper weten in een reactie op het dinsdag 4 februari in de Tweede Kamer aangenomen amendement. Daarin worden basisscholen verplicht wekelijks minimaal twee uur bewegingsonderwijs te geven. De scholen krijgen een periode van drie jaar om het in orde te maken.

Basisscholen moeten verplicht wekelijks minimaal twee uur bewegingsonderwijs geven

Scholen in het primair onderwijs moeten verplicht wekelijks minimaal twee uur bewegingsonderwijs geven. Dat staat in een amendement van VVD en SP dat dinsdag 4 februari door de Tweede Kamer is aangenomen. De scholen krijgen een periode van drie jaar om het in orde te maken.

TreNoMat zet volgende stap in akoestische ruimtescheiding

Niets is zo vervelend als sporten of lesgeven in een sporthal waar het geluid van elke stuiterende bal tien keer terugkaatst. NOC*NSF heeft daarom de ruimteakoestiek waar een sporthal aan moet voldoen vastgelegd in een norm. Daarbij ligt de nadruk op het absorberen van geluid, maar minder op geluidisolatie. Zeker op het moment dat een sporthal met een flexibele scheidingswand wordt opgedeeld, kan isolatie een grote factor zijn in het krijgen van de juiste akoestiek. TreNoMat heeftdaar nu met de TripleComfort scheidingswand een innovatieve oplossing op gevonden.

Vijf milestones voor The Daily Mile

The Daily Mile – 15 minuten per dag hardlopen op school – is op scholen in binnen- en buitenland een begrip. Maar hoe houd je het gedurende het hele schooljaar aantrekkelijk. Daarvoor bedachten The Daily Mile en Jongeren Op Gezond Gewicht de vijf milestones.

Kleine Beweegsubsidie voor professionals

Bewegen voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar is belangrijk. Daarbij is het essentieel dat (groot)ouders en/of verzorgers erbij worden betrokken. Professionals van organisaties die dat willen stimuleren kunnen vanaf 1 februari 2020 een aanvraag doen op de Kleine Beweegsubsidie, één van de projecten uit de Kleine Beweegagenda, een initiatief van het Ministerie van VWS, Kenniscentrum Sport en Bewegen en het Mulier Instituut.

Inspiratie opdoen om de schooldag dynamischer te maken

Kinderen zitten de hele dag op een stoel, waarbij het kwartiertje buitenspelen en de gymles de enige beweeg uitlaatkleppen zijn. Op het gebied van de software – bewegend leren, energizers of brainbreaks – en de hardware – ontwerp van gebouwen en schoolpleinen – valt nog veel inspiratie op te doen, zodat we kinderen een dynamischere schooldag kunnen aanbieden die uitdaagt tot bewegen en leren. Dat is voor Oscar Scipio van de KVLO een belangrijke motivatie voor het samen met GLOS en Arko Sports Media organiseren van de Studiereis Dynamische Schooldag Denemarken.

Nieuwe JGZ Richtlijn: Motorische ontwikkeling

De nieuwe JGZ Richtlijn: Motorische ontwikkeling is gepubliceerd. De richtlijn biedt kennis en praktische handvatten voor professionals in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) over monitoring, preventie, signalering, advisering en verwijzing bij motorische ontwikkelingsproblemen. Ook geeft de richtlijn handvatten over hoe samen te werken met aanpalende beroepsgroepen en scholen rondom motorische ontwikkeling.

Special Heroes Campus

De Campus van Special Heroes Nederland is het informatieportaal van Special Heroes Nederland voor sportprofessionals over bewegen en sporten van mensen met een beperking in de vrijetijdsbesteding. Met scholingen, lesboeken, tipkaarten en meer!

Sociale leerdoelen centraal bij bewegingsonderwijs speciaal onderwijs en praktijkonderwijs

Bij bewegingsonderwijs in het speciaal (basis)onderwijs en praktijkonderwijs zijn sociale leerdoelen relatief belangrijker dan goed leren sporten en bewegen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Speciaal onderwijs biedt vaker schoolzwemmen aan dan regulier primair onderwijs

In het speciaal onderwijs biedt ruim de helft van de scholen (54%) schoolzwemmen aan. Dit is meer dan in het primair onderwijs waar bijna een derde van de scholen (31%) schoolzwemmen aanbiedt. Dit blijkt uit de 1-meting bewegingsonderwijs in het speciaal onderwijs van het Mulier Instituut.

Kleine Beweegsubsidie voor professionals

Bewegen voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar is belangrijk. Daarbij is het essentieel dat (groot)ouders en/of verzorgers erbij worden betrokken. Professionals van organisaties die dat willen stimuleren kunnen vanaf 1 februari 2020 een aanvraag doen op de Kleine Beweegsubsidie, één van de projecten uit de Kleine Beweegagenda, een initiatief van het Ministerie van VWS, Kenniscentrum Sport en het Mulier Instituut.

Gratis inspiratietool maakt bewegend leren beschikbaar voor kinderopvang en onderwijs

Kinderen die veel bewegen presteren beter. Talloze onderzoeken tonen het aan: deze kinderen zijn gelukkiger, socialer en creatiever dan kinderen die te weinig bewegen. Om de kinderopvang en het onderwijs te inspireren om meer te bewegen én bewegend te leren, lanceert Studio Swing de Bewegend Leren Database. Een landelijke tool voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten om een beweegidee te maken en te delen met collega´s. Tijdens de Bewegend Leren Conferentie op 24 januari 2020 in Utrecht, wordt de tool feestelijk gelanceerd.

Studiereis Dynamische Schooldag Denemarken

GLOS Educatief, Arko Sports Media en de KVLO organiseren van zondag 19 tot en met donderdag 23 april 2020 de Studiereis Dynamische Schooldag Denemarken. Tijdens de studiereis komt de dynamische schooldag op drie niveaus aan de orde.

Schrijf je in voor de workshops Bewegend Leren!

Het is al langer bekend en ook wetenschappelijk onderbouwd: bewegen tijdens de les bevordert de leerprestaties van kinderen. Daarnaast is het – zowel voor de leerkrachten als voor de leerlingen – hartstikke leuk! Maar hoe pak je het aan, hoe begin je ermee? Daarvoor heeft Zit met Pit! de workshop ‘Bewegend Leren’ voor leerkrachten. Zo helpt Zit met Pit! mee om aandacht voor bewegen een vaste plek te geven in jouw school.

Forse verschillen binnen VMBO in aandacht voor gymles

Uit de 1-meting lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs (2018) kwam naar voren dat het aantal lesuren op veel scholen voor VMBO GL/TL significant lager is dan de richtlijn die het ministerie van OCW hanteert. 56 procent van deze scholen voldoet niet aan deze richtlijn. In een nadere analyse van de onderzoeksgegevens van het Mulier Instituut blijkt dat er binnen het VMBO flinke verschillen zijn in aandacht voor de gymles.