Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Special IJsland

Het IJslandse preventiemodel in Nederland gaat verder als ‘Opgroeien in een Kansrijke Omgeving’ (OKO)

Na een succesvolle pilot met het IJslandse preventiemodel van 2018 tot 2021 in zes Nederlandse gemeenten, gaat een nieuwe groep van tien gemeenten ook aan de slag met deze preventieve aanpak. De zes pilotgemeenten zetten het werken volgens de IJslandse werkwijze ook door. Dit doen ze onder een nieuwe naam, ‘Opgroeien in een Kansrijke Omgeving’ (OKO).

Aanmelding IJslandse preventiemodel van start

Op 1 januari 2022 gaat het implementatietraject voor het IJslandse preventiemodel van start. Dit implementatietraject wordt aangeboden door het Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut. Inmiddels is de aanmelding geopend. Tot uiterlijk maandag 4 oktober 17:00 kunnen nieuwe gemeenten zich aanmelden voor het traject.

Pilotgemeenten positief over IJslands preventiemodel

De zes Nederlandse gemeenten die deel hebben genomen aan het pilottraject van het IJslands model zijn enthousiast over de werkwijze en gaan door met het IJslandse preventiemodel. Ze raden andere gemeenten aan om ook op deze manier te gaan werken. Dat blijkt uit de eindevaluatie van het IJslands preventiemodel.

Pilotgemeenten evalueren IJslands preventiemodel

Op 27 mei vond de Inspiratiesessie over het IJslands preventiemodel plaats, waarbij de deelnemende gemeenten – Amersfoort, Hardenberg, samenwerkingsverband Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden), Súdwest-Fryslân, Texel en Urk – hun ervaringen deelden over de pilot. De inspiratiesessie was georganiseerd door het Trimbos instituut en het Nederlands Jeugdinstituut.

Nederlandse gemeenten aan de slag met IJslandse aanpak tegen middelengebruik

IJsland heeft het aantal gebruikers van drank, sigaretten en drugs onder jongeren met succes teruggedrongen. Zes Nederlandse gemeenten hebben daarom een pilot gedraaid met hun aanpak. Hieronder lees je hoe het IJslandse model Nederlandse gemeenten helpt hun jongeren een kansrijke en gezonde toekomst te geven. Op 27 mei vertellen ze erover tijdens een inspiratiesessie.

Het IJslandse preventiemodel in Nederland

Het Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut hebben een tussenevaluatie opgesteld van het beleidsvormend leertraject voor de aanpak van middelengebruik onder jongeren volgens het IJslandse preventiemodel. In deze tussenevaluatie beschrijven de organisaties gesprekken die gevoerd zijn met (landelijke) organisaties, met de gemeenten die deelnemen aan het leertraject en met deelnemende scholen.

Online Inspiratiesessie IJslandse model: Vrijetijdsbesteding

Op welke manier kan zinvolle vrijetijdsbesteding bijdragen aan het welbevinden van jongeren? En kan zinvolle vrijetijdsbesteding onder jongeren het gebruik van alcohol, drugs en tabak voorkomen? Tijdens de online inspiratiesessie over het IJslandse preventiemodel op 23 juni wordt aan de hand van dit model onderzocht wat de rol van vrijetijdsbesteding kan zijn in preventie.

Verslag Studiereis Gezonde School IJsland

Van 22 tot en met 27 september vond de Studiereis Gezonde School IJsland plaats. Deelnemers gingen op zoek naar het geheim van het succes van de IJslandse aanpak. Inmiddels is er een verslag beschikbaar over de reis, geschreven door Goof Buijs en Tilly de Jong. Hieronder de samenvatting.

Nederlandse ouders tolerant over alcoholgebruik jongeren

Het alcoholgebruik onder Nederlandse jongeren is bovengemiddeld en dat komt omdat Nederlandse ouders te tolerant zijn. Dat zei de bedenker van het IJslandse Model, Jón Sigfússon, vrijdag 18 oktober in Nieuwsuur.

Blog Studiereis gezonde leefstijl op school IJsland

Van 22 t/m 27 september zijn wij met een groep 43 mensen uit het onderwijs, thema instituten en GGD'en op IJsland om te leren van het IJslandse preventiemodel en de invulling van Gezonde School. Dagelijks houden we je op de hoogte van onze belevenissen en leermomenten.

“Elke studiereis heeft mij en dus ook ROC van Twente iets gebracht”

Gerald Oude Alink is teammanager Sportbureaus en coördinator Gezonde School bij het ROC van Twente. Hij ging al diverse keren mee op de Studiereizen Gezonde School. Ook in IJsland was hij van de partij. We spraken met hem over zijn ervaringen.”

De zes lessen van de Studiereis Gezonde School IJsland

Van 22 tot en met 27 september vond de Studiereis Gezonde School IJsland plaats. Na afloop werd bij de deelnemers nagevraagd welke lessen ze vanuit IJsland meenamen naar Nederland.

“Het vertrekpunt is de jongere”

Van zondag 22 tot en met vrijdag 27 september vindt de Studiereis Gezonde School IJsland plaats. In de aanloop ernaartoe krijgt u elke week woensdag informatie over de reis. In de laatste aflevering voor het vertrek een gesprek met een van de deelnemers: Petra de Graaff, ondersteuningscoördinator binnen het Rythovius College in Eersel. De school doet mee met de pilot van het IJslandse preventiemodel.

Startbijeenkomst Studiereis Gezonde School IJsland

Bij het Trimbos Instituut in Utrecht vond woensdag 11 september een drukbezochte startersbijeenkomst plaats van de Studiereis Gezonde School IJsland, die duurt van 22 tot en met 27 september. Aanwezig waren onder meer mensen vanuit het onderwijs, GGD’en Gezonde School, Voedingscentrum, NJI, KVLO, VO-raad en het Trimbos Instituut.

Ég fer til Íslands!

Van zondag 22 tot en met vrijdag 27 september vindt de Studiereis Gezonde School IJsland plaats. In de aanloop ernaartoe krijgt u elke week woensdag informatie over de reis. In deel 6 een blog van Roelie Waanders, Hoofd Facilitair en Coördinator Gezonde School Vechtdal College Hardenberg.